Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ομογενείς που οδηγούν αυτοκίνητο στην Αθήνα

ΣΥΝΕΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΡΗΡ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Αθήνα.- Συναντήσαμε τον Διευθυντή της Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχο κ. Βλάσιο Βαλατσό, στο γραφείο του, στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο της Αθήνας. Η πόρτα του κάθε λίγο ανοίγει. Τα τηλέφωνά του κάθε τόσο κουδουνίζουν. «Πολλά είναι τα προβλήματα που κάθε μέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε» μας λέει, καθώς ζητά συγγνώμη, για να απαντήσει ένα ακόμη τηλεφώνημα…

Είναι αλήθεια ότι οι υποδομές της πρωτεύουσας μόλις και μετά βίας επαρκούν για το 1/3 του πληθυσμού που απέκτησε! «Τα προβλήματα που διαχειριζόμαστε καθημερινά, μας εξομολογείται ο κ. Βαλατσός, είναι πολλά. Δέκα άνθρωποι μπορεί να αποκλείσουν το κέντρο της πόλης.  Φρουρούμενα πρόσωπα μετακινούνται συνεχώς. Οι οδηγοί ταλαιπωρούνται και αυτοί,  ταλαιπωρούν, όμως, και οι ίδιοι και τους συμπολίτες όταν σταθμεύουν όπου τους εξυπηρετεί».

Σε αυτήν την πόλη, με αυτές τις συνθήκες, οι άνδρες της Τροχαίας δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα να ανταποκριθούν στο καθήκον, που είναι να εξασφαλίσουν κατά το δυνατόν την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των οχημάτων…

«Πράγματι», επισημαίνει ο κ. Βαλατσός, «οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές.  Εξ ου και η ανάγκη για τα περιοριστικά μέτρα, όπως είναι η εκ περιτροπής κυκλοφορία των ΙΧ αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης» λέει, τονίζοντας ότι πάντως αυτό το μέτρο δεν αφορά «αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτερικού και ξένων επισκεπτών της Χώρας».

Στην συνομιλία που είχαμε με τον κ. Βαλατσό,  δεν έκρυψε το ζωηρό του ενδιαφέρον για τους Έλληνες του εξωτερικού «που αποτελούν μια δεύτερη Ελλάδα με μεγάλη αγάπη για την πρώτη» και τους οποίους παρομοίασε με νομοταγείς, ως επί το πλείστων, πολίτες, που σέβονται τους νόμους και που πρόθυμα συμμορφώνονται με τους Κανόνες Οδικής Συμπεριφοράς.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η συνέντευξη, που ως εξ αντικειμένου, έλαβε «γραφειοκρατική» δομή, έχει ως ακολούθως:

ΡΗΡ: Κύριε Διευθυντά, με αφορμή την από 10/10/2016 επαναλειτουργία του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, θέλω να σας ρωτήσω, οι Απόδημοι και οι ομογενείς μας που επισκέπτονται την πρωτεύουσα και οδηγούν είτε το δικό τους αυτοκίνητο είτε κάποιου συγγενή τους ή ακόμη και νοικιασμένο, υπόκεινται στο μέτρο του Δακτυλίου;

Ταξίαρχος Βαλατσός: Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις του μέτρου του Δακτυλίου αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτερικού και ξένων επισκεπτών της Χώρας για τις πρώτες σαράντα (40) ημέρες της παραμονής τους στην Ελλάδα, όπως επίσης αυτοκίνητα μισθωμένα από ξένους επισκέπτες και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα οποία δύνανται να μεταφέρονται με μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο παράδοσης ή παραλαβής (αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο αυτοκίνητο αντίγραφο του αντίστοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου.

ΡΗΡ: Οι Απόδημοι ή οι ομογενείς μας μπορούν να οδηγούν στην πατρίδα με το δίπλωμα που έχουν στις χώρες διαμονής τους;

valatsos-3i

O Διευθυντής της Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχος κ. Βλάσιος Βαλατσός.

Ταξίαρχος Βαλατσός: Απόδημοι ή ομογενείς Έλληνες επιτρέπεται να οδηγούν οχήματα εντός της Ελλάδας, εφόσον έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία που προβλέπεται για τη χορήγηση ελληνικής άδειας οδήγησης και εφόσον είναι κάτοχοι:

 • Ισχύουσας άδειας οδήγησης, αντίστοιχης κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν.
 • Ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος, και δεν έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα.
 • Ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα.
 • Ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα.

ΡΗΡ: Μπορούν να κάνουν χρήση της αδείας κυκλοφορίας της χώρας προέλευσης; Εάν όχι, τι πρέπει να κάνουν για να μπορούν να οδηγούν όσες μέρες βρίσκονται στην πατρίδα; Και ένα δεύτερο ερώτημα, μπορούν να φέρουν το αυτοκίνητό τους με ξένες πινακίδες και να το κυκλοφορήσουν στην Αθήνα τις μέρες της επίσκεψής τους;

Ταξίαρχος Βαλατσός: Απόδημος ή ομογενής Έλληνας ο οποίος επιθυμεί να κυκλοφορήσει προσωρινά μεταφορικό μέσο ιδιωτικής χρήσης (επιβατικά οχήματα με κινητήρα και κινητήρες που ρυμουλκούνται απ’ αυτά κ.λπ.) με ξένες πινακίδες, πρέπει αρχικά να πληροί σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να έχει τη συνήθη κατοικία του εκτός Ελλάδας.
 • Να έρχεται προσωρινά στην Ελλάδα.
 • Να χρησιμοποιεί αυτά για ιδιωτική του χρήση.

Η διάρκεια παραμονής και κυκλοφορίας οχημάτων με ξένες πινακίδες, ορίζεται στους έξι (6) μήνες, συνεχείς ή όχι ανά δωδεκάμηνο, διάρκεια η οποία μπορεί να παραταθεί για εννέα (9) ακόμη μήνες. Στην περίπτωση όμως που ο ενδιαφερόμενος ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, η παράταση αυτή περιορίζεται στους τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

Να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι για το χρονικό διάστημα πέραν του αρχικού εξαμήνου, καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις τέλη κυκλοφορίας.

Περαιτέρω και για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών σας, επιβατικά οχήματα με ξένες πινακίδες τα οποία εισάγονται προσωρινά στην Χώρα από πρόσωπα, που δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον δεν επανεξάγονται με τη λήξη της συνολικής διάρκειας παραμονής ως αναφέρθηκε προηγουμένως (15μηνο), ακινητοποιούνται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου προσώπου για διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών και όχι ανώτερου των είκοσι ένα (21) μηνών. Τα επιβατικά οχήματα που βρίσκονται σε τελωνειακή ακινητοποίηση σύμφωνα με τα παραπάνω, οποτεδήποτε και αν αποσφραγιστούν, μέσα στη διάρκεια των εικοσιένα (21) μηνών, παραδίνονται για κυκλοφορία με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, στο δικαιούχο πρόσωπο, για διάστημα 15 ακόμη μηνών συνολικά με καταβολή των τελών κυκλοφορίας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την αποσφράγιση και παράδοση του οχήματος παρέμεινε στο εξωτερικό, διαρκούσης της ακινητοποίησης, επί εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες τουλάχιστον. Σε περίπτωση που το παραπάνω διάστημα των είκοσι ένα (21) μηνών της τελωνειακής ακινητοποίησης παρέλθει, χωρίς το δικαιούχο πρόσωπο να φροντίσει για την με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο τακτοποίηση του επιβατικού οχήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αζητήτων.

ΡΗΡ: Τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που οδηγώντας στην Αθήνα προκαλέσουν τροχαίο ή πέσουν θύμα τροχαίου;

Ταξίαρχος Βαλατσός: Aν συμβεί οδικό τροχαίο ατύχημα, από τo oπoίo επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα, κάθε οδηγός, o oπoίoς ενεπλάκη με oπoιoνδήπoτε τρόπο στo ατύχημα υποχρεούται:

 • Να σταθμεύσει αμέσως στον τόπο του ατυχήματος χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία.
 • Να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος και, αν δεν μπορεί, να ειδοποιήσει για τo ατύχημα την πλησιέστερη Αστυνομική Aρχή (“100”).
 • Να δώσει τα στoιχεία της ταυτότητάς τoυ ως και κάθε χρήσιμη σχετική με τo όχημά τoυ πληρoφoρία, αν oι εμπλακέντες στo ατύχημα ζητήσουν αυτά.

  valatsos-2

  Ο Διευθυντής της Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχος κ. Βλάσιος Βαλατσός με τον εκδότη-διευθυντή της Panhellenic Post κ. Χρήστο Μαλασπίνα.

Aν από τo oδικό τρoχαίo ατύχημα επήλθε θάνατoς ή σωματική βλάβη υπoχρεoύται επιπλέον:

 • Να δώσει την αναγκαία βoήθεια και συμπαράσταση στoυς παθόντες.
 • Να ειδoπoιήσει την πλησιέστερη Aστυνoμική Aρχή και να παραμείνει στoν τόπo τoυ ατυχήματoς μέχρι την άφιξή της, εκτός αν είναι αναγκαία η απoμάκρυνσή τoυ για την ειδoπoίηση της Aστυνoμίας ή για την περίθαλψη των τραυματιών ή τoυ ίδιoυ. Kαι στην περίπτωση αυτήν o oδηγός υπoχρεoύται να αναγγείλει τo ατύχημα στην Aστυνoμική Aρχή τo ταχύτερo δυνατόν.
 • Να αποτρέψει οποιαδήποτε μεταβολή στον τόπo τoυ ατυχήματoς, η oπoία θα μπoρoύσε να δυσκoλέψει τo έργo της Aστυνoμίας με εξαίρεση τις ενέργειές τoυ εκείνες oι oπoίες απoβλέπoυν στην απoκατάσταση της τυχόν διακoπείσας κυκλoφoρίας.

Βεβαίως σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ανεξαρτήτως της εμπλοκής μας σε αυτό, οφείλουμε να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας και την Τροχαία στο έργο της. Γι’ αυτό λοιπόν εφόσον είναι δυνατόν, κρατάμε τα στοιχεία ταυτότητας αυτοπτών μαρτύρων, ή οποιαδήποτε στοιχεία μπορούμε (όπως φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, αριθμό κυκλοφορίας, τύπο και χρώμα οχήματος κ.α,), όσων εγκαταλείπουν τον τόπο του ατυχήματος.

ΡΗΡ: Ισχύει η ασφάλεια αυτοκινήτου που έχουν στις χώρες διαμονής τους όσο οδηγούν στην πατρίδα; Τι πρέπει να κάνουν για να έχει ισχύ;

Ταξίαρχος Βαλατσός: Αυτοκίνητα τρίτων χωρών, κατά την κυκλοφορία τους στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα Ασφάλισης) σε ισχύ ή με πιστοποιητικό Συνοριακής Ασφάλισης, ενώ όλα τα οχήματα που φέρουν προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει να έχουν Πράσινη Κάρτα Ασφάλισης σε ισχύ.

ΡΗΡ: Σας ευχαριστώ.