Νέοι κανονισμοί στις συντάξεις από το 2017 για τους ομογενείς της Αυστραλίας

Την 1η Ιανουαρίου 2017 θα επέλθουν αλλαγές στη διαδικασία εξέτασης περιουσιακών στοιχείων, η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξής σας.

Το 90% των συνταξιούχων είτε δεν θα επηρεαστεί από την αλλαγή αυτή είτε θα δει να αυξάνεται το ποσό της σύνταξης.

Το μικρό ποσοστό των συνταξιούχων που θα δει τη σύνταξή του να μειώνεται ή να ακυρώνεται, θα λάβει τον Δεκέμβριο του 2016 από το Department of Human Services επιστολή που θα εξηγεί πώς θα επηρεαστεί το ποσόν της σύνταξης κάθε ενδιαφερόμενου.

Αυξάνεται το ύψος των περιουσιακών στοιχείων που δικαιούστε να έχετε χωρίς να επηρεάζεται η σύνταξή σας. Οι νέες κλίμακες για το ύψος περιουσιακών στοιχείων το οποίο απαλλάσσεται από τη διαδικασία εξέτασης, θα είναι οι εξής: 

*250.000 δολάρια για κάθε μεμονωμένο άτομο που είναι ιδιοκτήτης κατοικίας 

*375.000 δολάρια για κάθε ζευγάρι που είναι από κοινού ιδιοκτήτες κατοικίας 

*450.000 δολάρια για κάθε μεμονωμένο άτομο που δεν είναι ιδιοκτήτης κατοικίας 

*575.000 δολάρια για κάθε ζευγάρι που δεν είναι από κοινού ιδιοκτήτες κατοικίας. 

Η διαδικασία εξέτασης περιουσιακών στοιχείων δεν περιλαμβάνει την οικογενειακή κατοικία.

Επίσης, θα αυξηθεί από 1,50 σε 3 δολάρια το ποσόν κλιμακωτής περικοπής της σύνταξης για ζευγάρια συνταξιούχων με βάση τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι από την 1 Ιανουαρίου του 2017 η σύνταξή σας θα μειωθεί κατά 3 δολάρια ανά δεκαπενθήμερο για κάθε 1.000 δολάρια πάνω από το ύψος περιουσιακών στοιχείων το οποίο απαλλάσσεται από τη διαδικασία εξέτασης.

Αν την 1η Ιανουαρίου 2017 πάψετε να παίρνετε σύνταξη λόγω της νέας διαδικασίας εξέτασης περιουσιακών στοιχείων, θα έχετε αυτόματα το δικαίωμα να αποκτήσετε Low Income Health Care Card (Κάρτα υγειονομικής περίθαλψης για χαμηλά εισοδήματα).

Αν την 1η Ιανουαρίου 2017 είστε στην απαιτούμενη ηλικία για να πάρετε σύνταξη γήρατος ή μεγαλύτερος/-η, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να αποκτήσετε Commonwealth Seniors Health Card (Κάρτα υγείας της Κοινοπολιτείας για άτομα τρίτης ηλικίας).

Αν την 1η Ιανουαρίου του 2017 δεν είστε στην απαιτούμενη ηλικία για να πάρετε σύνταξη γήρατος, μπορείτε και εσείς να κάνετε αίτηση για να αποκτήσετε Commonwealth Seniors Health Card μόλις φτάσετε στην ηλικία σύνταξης.

Επειδή η σύνταξή σας ακυρώθηκε λόγω των προαναφερόμενων αλλαγών, για τις κάρτες αυτές δεν θα χρειαστεί να πληρείτε τα συνηθισμένα κριτήρια των διαδικασιών εξέτασης περιουσιακών στοιχείων.

Οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν και τις αμοιβές για τη φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας που φιλοξενούνται σε διάφορες δομές οι οποίες χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση. Οι ένοικοι των εν λόγω δομών θα λάβουν επιστολή όποτε χρειαστεί να αυξηθούν οι αμοιβές αυτές.

*Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα humanservices.gov.au/rebalanceassets. Για πληροφορίες στη γλώσσα σας καλέστε τον αριθμό 131 202.