Ο μοναχός Ιβηρίτης Μάξιμος για τον Αριστοτέλη

Θεσσαλονίκη.- Ομιλία με θέμα «Αριστοτελικά αποτυπώματα εις τον Αθωνα θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στις 18:30 ο Μοναχός Μάξιμος Ιβηρίτης στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στην Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η εκδήλωσ οργανώνεται από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής  και το Κέντρο  Αριστοτελικών Ερευνών και Μελέτης  των Αρχαίων Σταγείρων στα πλαίσια των ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ 2016.

Η πολυσέλιδη μελέτη και επετειακή ομιλία του λόγιου Αγιορείτου Μοναχού Γέροντα Μαξίμου Ιβηρίτου είναι πρωτότυπη, εξόχως ιστορική και λίαν ενδιαφέρουσα. Το περιεχόμενο αυτής περιλαμβάνει τις κατωτέρω ενότητες

▪ 2016: Παγκόσμιον ἔτος Ἀριστοτέλους

▪ Σύντομον βιογραφικὸν τοῦ Ἀριστοτέλους

▪ Τοπογραφικὴ καὶ ἱστορικὴ ἐπισκόπησις τοῦ Ἄθωνος

▪ Ὁ Ἀθωνικὸς Μοναχισμός. Τὸ φυσικὸν περιβάλλον τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ Ἄθως πόλος ἕλξεως διὰ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ ἄλλους φιλοσόφους

▪ Περὶ τῶν ἑπτὰ σοφῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος

▪ Οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι μὲ προεξάρχοντα τὸν Ἀριστοτέλη εἰς τὸν τοιχο-

γραφικὸν διάκοσμον τοῦ Ἁγίου Ὄρους

▪ Οἱ σοφοὶ τῶν Ἑλλήνων, ὅσοι εἶπον περὶ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ

Χριστοῦ

▪ Ἀρχαῖος Πολιτισμὸς καὶ Ὀρθόδοξος ἀγωγή

▪ Ὁ Ἀριστοτέλης ὡς ἐκπρόσωπος τῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητος εἰς

τὰς Ἁγιορειτικὰς Βιβλιοθήκας, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν Ἰβηριτικήν

▪ Χειρόγραφα τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τῶν Σχολιαστῶν του εἰς τὸ Ἅγιον

Ὄρος Ἄθως

▪ Ἀριστοτελικὰ ἀποφθέγματα.

Την εκδήλωση θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Βασίλειος Ν. Πάππας Δρ. Ιστορίας – πρ. Βουλευτής Χαλκιδικής και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η Εκδήλωση (ώρα 6.30 μ.μ.) τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.