Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ για πλαστικό χρήμα και αδήλωτα εισοδήματα

Αθήνα.- Κατατέθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη Βουλή, το πολυνομοσχέδιο των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης που περιλαμβάνει τις διατάξεις για την αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα των επιχειρήσεων, καθώς και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (πλαστικό χρήμα) και την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων.

Το ίδιο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν τη διοικητική δικαιοσύνη, αλλά και αλλαγές στο νόμο για την εθελοντική κινητικότητα στους οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από τις διατάξεις απουσιάζει η πρόβλεψη για ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό για τις επιχειρήσεις, πράγμα που είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θα πρέπει πλέον να καλύπτουν με δαπάνες εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ποσοστά από 10% έως 20% του ετησίου εισοδήματος τους, ώστε να παραμείνουν δικαιούχοι των εκπτώσεων φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η αλλαγή αυτή προβλέπεται με τις διατάξεις για τα κίνητρα χρήσης πλαστικού χρήματος και άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής που περιελήφθησαν σε ένα νέο πολυνομοσχέδιο, που κατέθεσαν αργά χθες βράδυ στη Βουλή τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καθώς υπήρξε συμφωνία κυβέρνησης και θεσμών.

Σύμφωνα με το ν/σ για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ το ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 10%, για ποσά εισοδήματος έως 30.000 ευρώ το ποσοστό ορίζεται στο 15% και για εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ, πρέπει να καλύπτεται κατά 20% με δαπάνες από πλαστικό χρήμα. Αν σε περίπτωση δεν καλυφθεί το ποσοστό που αναλογεί στο εισόδημα, τότε θα επιβάλλεται φόρος 22% στη διαφορά.

Με άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται διαδικασία οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, σύμφωνα με την οποία φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση μπορούν μέχρι 31-5-2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτων και λοιπών φόρων στις οποίες μπορούν να συμπεριλάβουν μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και να πληρώσουν τους φόρους που αναλογούν προσαυξημένους με πρόσθετους ή πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής και τόκους αλλά με απαλλαγή από τα πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών τα οποία ανέρχονται σε ποσοστά 25% έως και 100% επί των διαφορών φόρου καθώς και με απαλλαγή από τις ποινικές κυρώσεις για φοροδιαφυγή.

Στο 8% του κύριου φόρου ορίζεται ο πρόσθετος φόρος για δηλώσειςπου θα υποβληθούν μέχρι 31-3-2017, ενώ για δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την εν λόγω ημερομηνία, ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 10%. Σε κάθε περίπτωση ο πρόσθετος φόρος προσαυξάνεται κατά 5% έως και 25% εάν η κανονική προθεσμία υποβολής της δήλωση έληξε σε έτη πριν το 2010.

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η προθεσμία παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων, που κανονικά παραγράφονταν στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Πλαστικό χρήμα

Προβλέπεται ότι σταδιακά και ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης των Ταμείων, θα καταστεί υποχρεωτική η αποδοχή πιστωτικών καρτών από όλες τις επιχειρήσεις.

Προβλέπονται κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφωθούν, ενώ το αφορολόγητο θα «κτίζεται» με την υποχρέωση των φορολογουμένων να καλύπτουν μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (κάρτες, ebanking κλπ) τουλάχιστον το 10% για εισοδήματα 1-10.000 ευρώ, 15% για εισοδήματα 10.000,01-30.000 ευρώ και 20% για εισοδήματα 30.000,01-60.000 ευρώ (κλιμακωτά ανά τμήμα εισοδήματος).

Από την υποχρέωση πληρωμής με κάρτες εξαιρούνται υπερήλικες και κάτοικοι μικρών οικισμών. Ωστόσο τότε απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων ίσης αξίας.

Οι συναλλαγές με κάρτες μετέχουν σε δημόσιες κληρώσεις με χρηματικά έπαθλα ή παροχές σε είδος.