Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων: Να σεβαστεί η Αλβανία τις μειονότητες και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους

Βρυξέλλες.- Σε ό,τι αφορά την Αλβανία, το σχέδιο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων είχε εννέα παραγράφους.

Στα συμπεράσματα γίνεται σαφής αναφορά στην υποχρέωση της Αλβανίας να αναγνωρίζει μειονοτικά δικαιώματα σε όλη την επικράτειά της κι όχι μόνο στις μειονοτικές ζώνες, ενώ αναφέρεται και η συμπερίληψη σε όλες τις δράσεις του αλβανικού κράτους των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αυτών των μειονοτήτων.

Στο σχέδιο συμπερασμάτων γίνεται αναφορά και στην προστασία των επενδύσεων στην Αλβανία, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα, καθώς υπάρχουν επενδύσεις στη γειτονική χώρα που δε γίνονται πάντα σεβαστές, ενώ τονίζεται και η σημασία της καλής γειτνίασης προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης της Αλβανίας.

Ο υπουργός εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. “Δεν υπάρχει ζήτημα που θελήσαμε και να μην εντάχθηκε στο σχέδιο των συμπερασμάτων. Έχουμε καινούρια ζητήματα που ετέθησαν για πρώτη φορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και νομίζουμε ότι θα βοηθήσουν να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της ελληνικής γηγενούς εθνικής μειονότητας, όπως και τα ιδιοκτησιακά της δικαιώματα,” τόνισε ο κος Κοτζιάς.