Από τις πιο μαζικές η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης

Μελβούρνη.- Από τις πιο μαζικές Συνελεύσεις των τελευταίων χρόνων αναμένεται να είναι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης (και η Έκτακτη που θα προηγηθεί) που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου στο Andrianakos Centre του Alphington Grammar.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται, βεβαίως, στην Έκτακτη Συνέλευση που ξεκίνησε στις μία το μεσημέρι και είχε ως θέμα της την πρόταση του συμβουλίου της Κοινότητας για αξιοποίηση του οικοπέδου της στο Μπουλίν.

Μια πρόταση που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στις τάξεις της παροικίας μας τις τελευταίες εβδομάδες.

Ουσιαστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσίασε το «όραμά του» για το Μπουλίν, ένα οικόπεδο που μένει αναξιοποίητο πάνω από 30 χρόνια και, όπως υποστηρίζει, έχει κοστίσει στην Κοινότητα πάνω από 500.000 δολάρια «μόνο σε εκθέσεις συμβούλων».

Το Δ.Σ. προτείνει, λοιπόν, τη δημιουργία ενός νέου Ελληνικού Κέντρου στο Μπουλίν με τη συνεργασία και άλλων ομογενειακών φορέων.

Ζητά, όμως, από τα μέλη στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κυριακής να εγκρίνουν την πώληση μέρους του οικοπέδου του Μπουλίν για να μπορέσει να γίνει η αξιοποίησή του.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα αρχιτεκτονικά σχέδια που έδωσε στη δημοσιότητα, προκάλεσαν ενθουσιασμό στην πλειοψηφία των μελών της Κοινότητας, αλλά και την ευρύτερη παροικία.

Υπάρχουν όμως και διαφωνίες. Ομογενείς που υπηρέτησαν μέσα από τις τάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας (όπως ο Λ. Αργυρόπουλος και ο Απ. Κουνέλης) με καταχωρήσεις τους στο «Νέο Κόσμο» σήμερα τάσσονται υπέρ της αξιοποίησης του Μπουλίν, εντούτοις υποστηρίζουν ότι η λήψη της απόφασης θα πρέπει να καθυστερήσει για να μελετηθούν όλες οι εναλλακτικές λύσεις.

Υποστηρίζουν, δε, ότι πίσω από την πρόταση του Δ.Σ. κρύβεται η επιθυμία του να πουλήσει το οικόπεδο για να αποπληρώσει το δάνειο του Πολιτιστικού Κέντρου στο Σίτι που ανέρχεται στα έξι εκατομμύρια δολάρια.

Το Δ.Σ. απορρίπτει κατηγορηματικά την άποψη αυτή και υποστηρίζει ότι εισπράττει 950.000 δολάρια ενοίκιο από το κτίριο στο Σίτι (κάτι που προκύπτει και από τον ισολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα) τα οποία είναι υπεραρκετά για την αποπληρωμή του δανείου.

Το Δ.Σ. υποστηρίζει ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του σχεδίου του, εξετάζει μια συνολική λύση που θα συμβάλει στην άρση των περιορισμών για την αξιοποίηση σχεδόν 2,35 εκταρίων του οικοπέδου και αυτό έχει οδηγήσει στην ολοκληρωμένη πρόταση του για την ανάπλαση του συνόλου του οικοπέδου και προβλέπει:

* την πώληση των 1,22 εκταρίων (περίπου το ένα πέμπτο του οικοπέδου) για όχι λιγότερα από $11 εκατομμύρια.

Στις διαπραγματεύσεις με την πολιτειακή κυβέρνηση, η πώληση θα έχει ως προϋπόθεση:

* τη δωρεά στο Δημόσιο περίπου 2,19 εκταρίων (σχεδόν το ένα τρίτο του οικοπέδου) για να μετατραπεί σε υγρότοπο που θα τροφοδοτεί τον ποταμό Yarra, καθώς και έναν διάδρομο ποδηλάτων στις όχθες του ποταμού. Αυτό το τμήμα του οικοπέδου δεν θα μπορεί ποτέ να επαναχαρακτηριστεί για μικτή χρήση και να αξιοποιηθεί, λόγω του υψηλού κινδύνου πλημμύρας.

* σε αντάλλαγμα,

οι αρμόδιες Αρχές θα αποσύρουν όλους τους περιορισμούς για τα υπόλοιπα 2,35 εκτάρια του οικοπέδου που θα μετατραπούν σε ζώνη μικτής χρήσης.

Το κόστος των χωματουργικών έργων σε σχέση με τη δημιουργία του υγροτόπου, εκτιμώμενο στα $2 εκατομμύρια, δεν θα βαρύνει την Ελληνική Κοινότητα.

Με το προτεινόμενο σχέδιο διαφωνεί και ο γνωστός αρχιτέκτονας Νώντας Τσίτας (ο οποίος έκανε και στο παρελθόν σχέδια για το Μπουλίν).

Ο κ. Τσίτας έστειλε στο «Νέο Κόσμο» αργά τις προτάσεις του, οι οποίες θα δημοσιευθούν στο «Νέο Κόσμο» του Σαββάτου. Μεταξύ άλλων, όμως, ο κ. Τσίτας αναφέρει:

«Υποστηρίζω ότι το Νέο Ελληνικό Κέντρο στο Γιάρα όπως παρουσιάστηκε δεν αποτελεί την καλύτερη λύση για την κοινοτική περιουσία μας στο Bulleen.

Το σχέδιο που παρουσιάστηκε αποβλέπει στο να εξεύρει $11 εκατομμύρια από την πώληση της μισής οικοδομήσιμης έκτασης του οικοπέδου. Το μέρος που έχει επιλεχτεί για πώληση θα εμποδίζει σημαντικά τη γραμμή θέασης προς το προτεινόμενο κτίριο από το Bulleen Road. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά το προτεινόμενο Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης (ΕΚΜ) με μειωμένη θέα για το γενικό κοινό. Η ΕΚΜ θα έχει δημιουργήσει ένα κτίριο «ορόσημο» με σημαντικό κόστος και αυτό θα είναι κρυμμένο και ασήμαντο για τα μάτια του κοινού μέσα σε λίγα χρόνια από την αποπεράτωσή του.

Εμείς κάνουμε μια εναλλακτική πρόταση».