Η νέα ομογενειακή Οργάνωση- Στόχοι, Αποστολή

Νέα Υόρκη.- Η επίσημη αναγγελία της ίδρυσης του HELLENIC CONGRESS OF AMERICA και η αποστολή του, όπως αναφέρονται σε Δελτίο Τύπου που κυκλοφόρησε χθες η νέα Οργάνωση.

Η αναγγελία έγινε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στον Γραφείο Τύπου της Ελλάδος, στην Νέα Υόρκη.

HELLENIC CONGRESS OF AMERICA -ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Νέα Υόρκη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Σήμερα στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη ανακοινώθηκε η ίδρυση του Hellenic Congress of America, μιας νέας Ελληνοαμερικανικής μη-κερδοσκοπικής οργάνωσης που ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το 2016, αποτελείται από άτομα αλλά και άλλες οργανώσεις και λειτουργεί σε παναμερικανικό επίπεδο.

Η Αποστολή του Hellenic Congress of America (HECA) έχει ως εξής: “Το Ελληνικό Κογκρέσο Αμερικής (Hellenic Congress of America) αποτελεί ομογενειακό κίνημα από τη βάση. Σκοποί του είναι να ενώσει και να εμπνεύσει τους Έλληνες και Φιλέλληνες της Αμερικής, να παροτρύνει και να συντονίζει οργανώσεις και άτομα για κοινή δράση. Το σπουδαιότερο, να προωθήσει, να διαδώσει και να διατηρήσει τις διαχρονικές αξίες, αρχές και ιδεώδη του Ελληνισμού στην παρούσα και στις μέλλουσες γενεές στην Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο.”

Οι προσπάθειες μας άρχισαν στις 4 Φεβρουαρίου 2016 όταν 33 Ελληνοαμερικανοί συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο LaGuardia Plaza Hotel της Νέας Υόρκης και αποφάσισαν 1) να προχωρήσουν στην ίδρυση νέας Ελληνοαμερικανικής οργάνωσης και 2) να εκλέξουν μια Επιτροπή με την εξουσιοδότηση να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη σύσταση αυτής της οργάνωσης.

Το Hellenic Congress of America σέβεται την αυτονομία όλων των Ελληνο-Αμερικανικών Ομοσπονδιών και άλλων οργανώσεων και επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί τους για να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους που είναι η Ενότητα και η Διαιώνιση του Ελληνισμού, καθώς και η προσπάθεια αποτελεσματικότερου Συντονισμού των δραστηριοτήτων μας.

* Βασική επιδίωξη του Hellenic Congress είναι να ενώσει δημιουργικά και προοδευτικά την Oμογένεια της Αμερικής, να αξιοποιήσει την ισχύ της και να προβάλει τη φωνή της όπου οι περιστάσεις το απαιτούν.

* Μέσω ενός ανοικτού εκλογικού συστήματος, εκπροσωπεί δημοκρατικά τους ομογενείς σε όλα τα τοπικά, εθνικά και διεθνή “fora”.

* Φιλοδοξεί να συντονίζει συστηματικά και ουσιαστικά τις προσπάθειες των ομογενών για συλλογική συμμετοχή και οργανωμένη δραστηριότητα για την ευόδωση των σκοπών του.

* Προωθεί και παροτρύνει την ανάμειξη των νέων ομογενών στα ομογενειακά και στα κοινά του τόπου διαμονής τους.

* Συμβάλλει, σε συνεργασία με άλλους φορείς, στην ανάπτυξη και προβολή πολιτιστικών θεμάτων. Δημιουργεί δίκτυα Νέων για την παραγωγή σύγχρονων ερευνητικών Προγραμμάτων και την διαφύλαξη λαογραφικών εθίμων και παραδόσεων.

* Συμβάλλει στην προβολή και προώθηση των εθνικών θεμάτων.

* Συνεργάζεται με θρησκευτικές οντότητες/κοινότητες, Ομοσπονδίες, συλλόγους, επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις και κρατικές δομές στις ΗΠΑ, την Ελλάδα και την Κύπρο.

* Συμμετέχει στη χάραξη Στρατηγικής για τον Απόδημο Ελληνισμό, για την αξιοποίηση της πνευματικής, επιστημονικής και επιχειρηματικής προσφοράς του Απόδημου Ελληνισμού τόσο τοπικά, όσο και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Με την ελπίδα ότι το μήνυμα του Hellenic Congress θα φτάσει μέσω των Ομογενειακών ΜΜΕ στο ευρύτερο κοινό της Ελληνοαμερικανικής παροικίας, θέλουμε να επαναλάβουμε τη σημασία κάποιων από τις πρωτοβουλίες που προωθούμε όπως:

-την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Απόδημου Ελληνισμού,

-την ίδρυση Ελληνικού Ομογενειακού Ταμείου Παιδείας, και,

– τη διεκδίκηση από κοινού με άλλες ομογενειακές οργανώσεις του δικαιώματος συμμετοχής των ομογενών από τον τόπο διαμονής τους στις Ελληνικές εκλογές με επιστολική ψήφο.

Την Μεταβατική Οργανωτική και Συντονιστική Επιτροπή αποτελούν οι:

Πρόεδρος: Νίκος Αποστολόπουλος (επενδυτής ακινήτων από τη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνα, πρώην πρόεδρος της Ενωσης Ευρυτάνων “Βελούχι”, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος Αμερικής)

Αντιπρόεδρος: Χρυσόστομος Δήμου (πρόεδρος πολυεθνικής εταιρείας, Πρόεδρος Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών)

Γραμματέας: Δημήτριος Φίλιος (Δημοσιογράφος/ Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεεων, πρώην Πρόεδρος Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής), και,

Ταμίας: Δρ. Γεώργιος Μελικόκης (Εκπαιδευτικός – τέως διευθυντής Ελληνοαμερικανικών Σχολείων- Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής).

Την Επιτροπή απαρτίζουν επίσης οι Νίκος Αλυσανδράτος, Θεόδωρος Βασιλάκης, Χρήστος Ν. Βουρνάς, Φώτης Γερασόπουλος, Τιμολέων Κακούρος, Νίκος Μπάρδης και Δημοσθένης Τριανταφύλλου.

Η έδρα του Hellenic Congress of America φιλοξενείται προσωρινά στο Αρκαδικό Σπίτι του Συλλόγου Αρκάδων «Γέρος του Μωριά» στη διεύθυνηση 39-05 27 Street, Suite 1R, Long Island City, NY 11101. Η ιστοσελίδα του HECA είναι: www.helleniccongress.org και το email ειναι: info@helleniccongress.org.

 

HELLENIC CONGRESS OF AMERICA – A NEW GREEK AMERICAN ORGANIZATION IS BEING LAUNCHED IN NEW YORK

New York, February 8th, 2017

Today, at a Press Conference held at the Greek Press and Communications Office in New York, the Hellenic Congress of America (HECA), a new Greek American not-for-profit organization which is founded in New York in 2016, consists of individuals, as well as other organizations and operates across the United States, was presented to the Greek American media and the Correspondents of the Greek Media in New York.

The Mission Statement of the Hellenic Congress of America reads as follows: “The Hellenic Congress of America is a grassroots Hellenic Community movement. Its goals are to unify and inspire Hellenes and Philhellenes in America, to motivate and coordinate organizations and individuals for common action. Most important, to promote, disseminate and preserve the timeless values, principles, and ideals of Hellenism to the current and future generations in America and worldwide.”

Our efforts began of February 4, 2016 when 33 Greek Americans convened at the LaGuardia Plaza Hotel in New York and decided unanimously 1) to establish a new Greek American organization and 2) to form a Committee to proceed with the establishment of our organization.

The Hellenic Congress of America respects the autonomy of all Greek American Federations and all other major organizations of our community and wants to work with them to achieve our goals together which are the Unity and Perpetuation of Hellenism in America and a more effective Coordination of our activities.

Fundamental goal of the Hellenic Congress is to link creatively and progressively the Hellenic Community of America, to utilize its power and to project its voice wherever is needed.

– Through an open Electoral system aspires to represent democratically Greek Americans at the local national and international fora.

– The HECA promotes and facilitates the involvement of young Greek Americans in the Hellenic community affairs as well as in public life.

– It works together with other organizations to develop and present cultural programs and events and it creates young adult networks to produce research programs concerning important issues. It also works to preserve and present our traditions and customs.

– It works closely with religious entities, communities, parishes, federations, associations, scientific and business organizations and state organizations in the US, in Greece and in Cyprus.

– Participates to adapt a strategy for the Hellenes abroad to fully utilize the cultural, scientific and business contributions of Hellenes of America at the local, national and international level.

– It works together with all major Greek American organizations to promote our national issues.

In the hope that our message will reach through you it intended audience, we want to reiterate the importance of some of the initiatives that we will undertake, such as:

-The establishment of a Hellenic Diaspora Day to be observed worldwide,

– the establishment of a Greek American Educational Fund to assist in the efforts towards a better Hellenic Paideia and

– the joint action with all major Greek American organizations to gain the right of the Hellenes abroad to participate at the Greek electoral process.

The Interim Organizing and Coordinating Committee consists of:

President: Nick Apostolopoulos (Real Estate Developer from Charlotte, NC, former President of Evrytanian Association of America “Velouhi”, Vice President of the Federation of Sterea Hellas of USA & Canada)

Vice President: Chris Demou (President of a multinational enterprise, President of the World Panepirotan Council)

Secretary: Demetris Filios (Journalist/ PR Consultant, past President of the Pan Arcadian Federation of America), and

Treasurer: Dr. George Melikokis (Educator, Vice President of the Federation of Hellenic American Educators of USA).

The other members of the Committee are: Nikos Alysandratos, Nikos Bardis, Fotis Gerasopoulos, Timoleon Kakouros, Demosthenes Triantafyllou, Theodore Vasilakis, Esq, and Christos N. Vournas.

The interim address of the Hellenic Congress of America is at Geros tou Morea, located at 39-05 27 Street, Suite 1R, Long Island City, NY 11101. The websote of HECA is www.helleniccongress.org and the email is info@helleniccongress.org.