Η Ευρωβουλή ζητά να επανέλθει η βίζα για τα ταξίδια των Αμερικανών στην ΕΕ

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της προσωρινής επαναφοράς της βίζα για τους πολίτες των ΗΠΑ, καθώς η Ουάσινγκτον δεν επιτρέπει σε ορισμένους πολίτες της ΕΕ να εισέλθουν σε αμερικανικό έδαφος χωρίς βίζα.

Το ψήφισμα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει «πάγωμα» της ελεύθερης μετακίνησης στην ΕΕ για διάστημα ενός χρόνου, ως αντίποινα για την άρνηση της Ουάσινγκτον να επιτρέψει στους πολίτες της Ρουμανίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πολωνίας και της Βουλγαρίας να εισέλθουν στις ΗΠΑ χωρίς βίζα.

Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα «εντός δύο μηνών».
Το ψήφισμα εγκρίθηκε διά ανατάσεως της χειρός.

Σύμφωνα με το μηχανισμό αμοιβαιότητας των θεωρήσεων διαβατηρίων, αν μια τρίτη χώρα δεν άρει την υποχρέωση θεώρησης της εντός 24 μηνών από την κοινοποίηση της μη αμοιβαιότητας, η Επιτροπή της ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια κατ ‘εξουσιοδότηση πράξη – με την οποία μπορούν να προβάλουν αντιρρήσεις τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο – αναστολή της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίου (βίζα) για τους υπηκόους της για 12 μήνες.

Μετά από την κοινοποίηση της μη αμοιβαιότητας στις 12 Απριλίου 2014, η Επιτροπή όφειλε να ενεργήσει πριν από τις 12 Απριλίου 2016, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει οποιοδήποτε νομικό μέτρο.

Η άρση της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίου για του πολίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανία που έχει επιβάλλει ο Καναδάς, θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Newsroom ΔΟΛ