Oδηγούν σε μαρασμό το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας

Bενετία.- Το μοναδικό ερευνητικό ίδρυμα που διαθέτει η χώρα μας στο εξωτερικό, το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, οδηγείται με αποκλειστική ευθύνη  της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε μαρασμό. Απόδειξη ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει υποτρόφους άρα δεν επιτελεί το έργο του και δεν έχει γραμματέα που αντικαθιστά εν απουσία του τον διευθυντή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών με κινήσεις μεθοδευμένες, προσπαθεί να αλλάξει το Νομικό Πλαίσιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, εισάγοντας την “εξωστρέφεια” (λέξη κλειδί που ανέφερε και η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου στην πρόσφατη επίσκεψή της για τη Μπιενάλε στη Βενετία) και να το υπάγει στον αποκλειστικό έλεγχο του αποκλείοντας το συνυπεύθυνο για τη λειτουργία του Υπουργείο Παιδείας.  Υπενθυμίζουμε πως το Ινστιτούτο είναι  ένα  εκπαιδευτικό-ερευνητικό κέντρο  για μεταπτυχιακές σπουδές.

Σύμφωνα με το Νόμο υπεύθυνη για την  καλή διαχείριση της περιουσίας του που έχει δωρηθεί  από την κάποτε κραταιά Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Βενετίας (κάποιες δεκάδες ακινήτων) είναι η Διαχειριστική Επιτροπή του Ινστιτούτου Βενετίας που αποτελείται από τον Διευθυντή του Ιδρύματος, τον εκάστοτε Πρόξενο Βενετίας (ώς αντιπρόσωπο του Έλληνα Πρέσβη) και τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Το ΥΠΕΞ προφασιζόμενο λόγους οικονομικούς αποφάσισε να κλείσει το Προξενείο στη Βενετία παρόλο που ανακαίνισε το κτήριο στο οποίο στεγάζεται δαπανώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Χωρίς Πρόξενο δεν μπορεί να λειτουργήσει  το Ινστιτούτο. Και απ΄ό,τι φαίνεται αυτός είναι και ο στόχος κάποιων στο ΥΠΕΞ.

Εχει προηγηθεί στοχοποίηση κάποιων ανθρώπων με απώτερο σκοπό τον απόλυτο έλεγχο του Ιδρύματος. Τον Ιούλιο του 2016, κατ’εντολή ΥΠΕΞ εστάλη στο Ίδρυμα για  “επιθεώρηση”ένας συνταξιούχος Πρέσβυς, πρώην Πρόξενος  στη Βενετία  (1985-1988) που κατέληξε χωρίς κανέναν επιβαρυντικό στοιχείο και μόνο για την δημιουργία εντυπώσεων σε επιστολή του ΥΠΕΞ προς τους εισαγγελείς Διαφθοράς. Τότε, ανεκλήθη από τη θέση της η γραμματέας του Ιδρύματος κα Νταή. Παρόλο που ο έλεγχος δεν έδειξε  ότι ευθύνεται προσωπικά για κάτι, το ΥΠΕΞ δεν την επιστρέφει στη θέση της.

Το Ινστιτούτο της Βενετίας είναι ένας σοβαρός οργανισμός  για τον οποίο λίγοι νοιάζονται. Εχει όμως μεγάλη περιουσία και ίσως αυτό ακριβώς να ενδιαφέρει όλους όσους το μάχονται εδώ και χρόνια. Μετά την αναφορά μας  στο Enetpress, στην επίσκεψη της Λυδίας Κονιόρδου στη Βενετία και την «ευθυγράμμισή της» με την ρητορική του Υπουργείου Εξωτερικών, λάβαμε την ακόλουθη επιστολή του προέδρου της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας Δημήτρη Ζαφειρόπουλου που εξηγεί όλα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στο Ινστιτούτο. Την παραθέτουμε αυτούσια:

«Αξιότιμε κ. Διευθυντή,

με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ζητήσω την προσοχή σας, αλλά και την βοήθειά σας δημοσιεύοντας την παρούσα, στην απόφαση του ΥΠΕΞ να κλείσει το Ελληνικό Προξενείο στην Βενετία. Θεωρώ ότι η απόφαση βασίστηκε μόνο στο οικονομικό όφελος ή το οικονομικό κόστος που συνδέονται με τη λειτουργία του χωρίς να ληφθούν υπόψη  οι εθνικοί λόγοι,  όπως είχε συμβεί στο παρελθόν (συν.1), για παρουσία της Ελλάδας με Προξενείο στην Πόλη της Γαληνοτάτης.

Επισημαίνω οτι το κτήριο όπου στεγαζόταν το Προξενείο, άνευ ουσιαστικού ενοικίου, ανακαινισμένο εδώ και 10 χρόνια με μερικές εκατοντάδες  χιλιάδες ευρώ από το ΥΠΕΞ, είναι ένα μόνο οίκημα απο την τεράστια περιουσία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας η οποία δωρήθηκε ολόκληρη στο Ελληνικό Κράτος για την δημιουργία στην Βενετία του μοναδικού Ελληνικού Ερευνητικού Ιδρύματος στο εξωτερικό, δηλαδή του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας.

Ενημερώνω ότι, σύμφωνα με τον νόμο, υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση της περιουσίας είναι η Διαχειριστική Επιτροπή του Ινστιτούτου Βενετίας που αποτελείται από τον Διευθυντή του Ιδρύματος, τον εκάστοτε Πρόξενο Βενετίας (ώς αντιπρόσωπο του Έλληνα Πρέσβη) και τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Η παρουσία Έλληνα έμμισθου Προξένου στην Βενετία θεωρείται αναγκαία, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση των καθημερινών περίπλοκων προβλημάτων του Ινστιτούτου αλλά και εκείνων που προκύπτουν στο  Campo dei Greci, όπως αποδεικνύεται από την εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών, είναι δυνατόν να λυθούν άμεσα και με επιτυχία μόνο από όποιον ζει και γνωρίζει την τοπική πραγματικότητα από κοντά. Άποψή μας είναι ότι οποιαδήποτε άλλη λύση θα οδηγήσει στη μη εύρυθμη λειτουργία της Διαχειριστικής Επιτροπής του ως άνω Ινστιτούτου και τη δημιουργία τριβών μεταξύ των μελών της.

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Βενετίας (Ε.Ο.Κ.Β.), που έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή της με επιστολή στις 30/1/2017 στον Υπουργό Εξωτερικών, εκφράζει και πάλι την μεγάλη ανησυχία της για το κλείσιμο του Προξενείου στην Βενετία και για τις παράλληλες διαδικασίες εξεύρεσης “επίτιμου Προξένου”. Ζητά την ΑΜΕΣΗ επαναλειτουργία του και καλεί όλους με κάθε μέσο να συμβάλουν σε αυτήν την εθνική προσπάθειά μας.

Η Ε.Ο.Κ.Β. κατανοεί επίσης την οικονομική δυσκολία της Πατρίδας και έχει εναλλακτικές λύσεις να προτείνει που μπορούν να μειώσουν το κόστος παραμονής έμμισθου Προξενείου. Η  Ε.Ο.Κ.Β., με βάση το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των μελών της στις 19 Μαρτίου 2017, δηλώνει ότι δεν θα παραμείνει θεατής, αλλά θα αναλάβει κάθε πρωτοβουλία προωθώντας αγωνιστικές κινητοποίησεις για την προάσπιση των ιστορικών της δικαιωμάτων.

Σας καλούμε επίσης όπως ενημερωθείτε και ενεργήσετε ώστε να αντιμετωπιστεί η δραματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, το οποίο έχει καταντήσει να λειτουργεί (;) με 3 μόνο άτομα (!), Διευθυντή, κλητήρα και υπάλληλο ΥΠΕΞ που κατέχει αυτή την θέση χωρίς να έχει τα προσόντα που απαιτεί ο Κανονισμός του ίδιου του ΥΠΕΞ για αυτή την θέση και κυρίως χωρίς Yποτρόφους αφού για την ανανέωση της υποτροφίας των είναι απαραίτητη η απόφαση της Εποπτικής Επιτροπής (η μόνη σύμφωνα με τον νόμο που ελέγχει και εποπτεύει το Ινστιτούτο) η οποία είναι ανενεργή επί 8 μήνες (!) διότι το ΥΠΕΞ και το Υπουργείο Παιδείας, Υπουργεία που ελέγχουν και εποπτεύουν σύμφωνα με τον νόμο το Ινστιτούτο δια μέσω της ως άνω Επιτροπής, δεν υποδεικνύουν τα μέλη που πρέπει να συμμετάσχουν ώστε να υπάρξει η ανάλογη δημοσιοποίηση στο ΦΕΚ.

Σημειώνουμε ότι η μη ύπαρξη υποτρόφων, επομένως ερευνητικού δυναμικού, δεν εκπληροί τους σκοπούς για τους οποίους έγινε η δωρεά  της περιουσίας της Κοινότητας προς το Ελληνικό Κράτος.

Σας παρακαλούμε επίσης όπως ενημερωθείτε γιατί το Ινστιτούτο, πρώτη φορά στα τελευταία 27 χρόνια, είναι επί  8 μήνες χωρίς Γραμματέα, που σύμφωνα με τον νόμο αντικαθιστά τον Διευθυντή (επόμενα όταν ο Διευθυντής απουσίαζε και απουσιάζει το Ιδρυμα παρέμενε και παραμένει ακέφαλο). Η Κοινότητα αιτείται την άμεση επιστροφή στη θέση εργασίας της του Γραμματέα του Ιδρύματος κας E. Νταή και θεωρεί σκάνδαλο και προσωπική δίωξη κάθε άλλη απόφαση που θα την απομακρύνει, χωρίς λόγο, απο το Ινστιτούτο όπου επί 4 μήνες υπηρέτησε.

Ζητούμε επίσης την κάλυψη όλων των προβλεπομένων από το νόμο θέσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου με άτομα που να γνωρίζουν την ιταλική γλώσσα και να διαθέτουν τουλάχιστον τα όσα ο νόμος ορίζει και την άμεση απομάκρυνση εκείνων που υπηρετούν χρόνια τώρα στο Ίδρυμα χωρίς  διαθέτουν έστω και τα τυπικά προσόντα. Οποιαδήποτε αδράνεια σχετιζόμενη με την οικονομική και λογιστική υπηρεσία του Ιδρύματος έχει συγκεκριμένους υπευθύνους. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει Απολογισμός του Ιδρύματος για το 2016, εφόσον δεν υπάρχουν εγκεκριμένοι απολογισμοί Τριμήνων 2016, επόμενα δεν μπορεί να υπάρξει ούτε και Προϋπολογισμός του Ιδρύματος για το 2017.

Τούτο σημαίνει οτι όποιος έχει την ευθύνη αυτής της εκπλήρωσης καθηκόντων δεν εκτέλεσε και δεν εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν. Το θέμα της αποκατάστασης της λειτουργίας του Ινστιτούτου ως Ερευνητικού Ιδρύματος (μοναδικός λόγος για τον οποίο έγινε η δωρεά  της περιουσίας της Κοινότητας προς το Ελληνικό Κράτος, σκοπό που αναφέρεται ξεκάθαρα και επιγραμματικά στο άρθρο 1 του νόμου της δημιουργίας του), αποτελεί θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο για εμάς.

Τέλος, είναι γνωστή η ενέργεια του ΥΠΕΞ να αλλάξει το Νομικό Πλαίσιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, εισάγοντας την “εξωστρέφεια” σε ένα Ερευνητικό Ίδρυμα αξίας, παγκοσμίως γνωστό στο αντικείμενο του και να το υπάγει στον αποκλειστικό έλεγχο του αποκλείοντας το Υπουργείο Παιδείας. Είναι επίσης γνωστό ότι, μετά την κατακραυγή της εγχώριου και αλλοδαπής επιστημονικής κοινότητας στην προσπάθεια αυτή, μερικές εβδομάδες αργότερα, τον Ιούλιο του 2016, κατ’ εντολή ΥΠΕΞ και χωρίς να προβλέπεται από τον υπάρχοντα νόμο*, έλαβε χώρα στο Ίδρυμα “επιθεώρηση” από συνταξιούχο Πρέσβυ, πρώην Προξένου στην Βενετία στην περίοδο 1985/1988, ή οποία και κατέληξε στην ανοίκειο δημοσίευση στον τύπο επιστολής του ΥΠΕΞ προς τους εισαγγελείς Διαφθοράς όπου το Ινστιτούτο παρουσιάζεται έρμαιο στα χέρια εκείνων που το απομυζούν κλέβοντας δημόσιο χρήμα επί δεκαετίες.

Castello, 3412 – 30122 Venezia            e-mail: segreteria@ellines-ve.it         tel: 0415201146    fax: 0412443048

Αποτέλεσμα άμεσο της επιθεώρησης: α) η κλήση στην Αθήνα της Γραμματέως του Ινστιτούτου κας. Νταή, η παραπομπή της σε ΕΔΕ, η ουσιαστική αθώωσή της και η άρνηση του ΥΠΕΞ να επιστρέψει πάλι στο Ινστιτούτου (διαφορετικά θα υπήρχε η πρώτη αμφισβήτηση του αποτελέσματος της ώς άνω επιθεώρησης) β) η απόλυση της βιβλιοθηκαρίου κας. Δέσποινας Βλάσση, επί 30 χρόνια αναγνωρισμένης διεθνώς επιστήμονος στο Ίδρυμα, γιατί δεν παρευρέθηκε κατά την διάρκεια της επιθεώρησης παρότι είχε ανακληθεί η άδειά της γ) ο δημόσιος διασυρμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ονόματος της πρώην Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ακαδημαικού Καθ. Χ. Μαλτέζου και όσων είχαν σταθεί στο πλευρό του Ινστιτούτου έχοντας διατελέσει μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος.

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚΒ

Ο πρόεδρος Δημήτριος Ζαφειρόπουλος»

Πηγή:Enetpress.gr