Προβλήματα δυσλειτουργίας στο ελληνικό Προξενείο του Λονδίνου

Αθήνα.- Ερώτηση προς τον Υπουργό των Εξωτερικών κατέθεσε ο Βουλευτής Β’ Αθηνών και Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Κουμουτσάκος σχετικά με επώνυμες παρατηρήσεις και παράπονα ελλήνων πολιτών που διαμένουν στη Μεγάλη Βρετανία για σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία και την εν γένει εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του Προξενικού Γραφείου στο Λονδίνο.

Τα σημαντικά προβλήματα δυσλειτουργίας φαίνεται να επικεντρώνονται στην υποστελέχωση, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την διεκπεραίωση των ζητημάτων που αφορούν στην ελληνική κοινότητα, αλλά και τους έλληνες επισκέπτες. Είναι, δε, τόσο σοβαρά ώστε το Προξενικό Γραφείο φαίνεται να μην μπορεί να ανταποκριθεί στον αριθμό των αιτημάτων που δέχεται, παρά τις προσπάθειες του προσωπικού. Η δε κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί λόγω του Brexit.

Τα ζητήματα που ανακύπτουν αφορούν κρίσιμες υπηρεσίες όπως:

·         Αδυναμία και καθυστερήσεις στο τμήμα ανανέωσης επανέκδοσης διαβατηρίων.

·         Έλλειψη ολοκληρωμένης ενημέρωσης για απαιτούμενα δικαιολογητικά.

·         Δυσχέρεια ή ανυπαρξία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

·         Περιορισμένοι τρόποι πληρωμής εξόδων και παραβόλων.

·         Μη έκδοση ή ανανέωση επισήμων εγγράφων κλπ.

Όπως επισημαίνει με δήλωσή του ο κ. Κουμουτσάκος:

«Ευθύνη του Υπουργείου των Εξωτερικών δεν είναι μόνο η υψηλή πολιτική, αλλά και η εξυπηρέτηση των ελλήνων πολιτών που διαμένουν ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Το Προξενικό Γραφείο στο Λονδίνο, λόγω της αυξημένης πίεσης που δέχεται, ειδικά μετά και την απόφαση για Brexit, δεν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό παραπόνων και επίμονων σχολίων αναφορικά με τη δυσλειτουργία του, γεγονός που μας υποχρεώνει να αναδείξουμε το δομικό πρόβλημα και να πιέσουμε το Υπουργείο να δώσει λύσεις.

Το Υπουργείο των Εξωτερικών οφείλει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελλήνων πολιτών σε σημαντικά ζητήματα που επιβαρύνουν την καθημερινότητά τους. Ειδικά για τη γενιά του «brain drain», που η χώρα ελπίζει να προσελκύσει ξανά στην πατρίδα».

Προς: Τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Κοτζιά

Θέμα: Καταγγελίες πολιτών αναφορικά με την πλημμελή οργάνωση και λειτουργία του Προξενικού Γραφείου στο Λονδίνο

Σύμφωνα με επώνυμες καταγγελίες Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στη Μεγάλη Βρετανία σοβαρότατα προβλήματα παρατηρούνται στη λειτουργία και την εν γένει εξυπηρέτηση των Ελλήνων υπηκόων που κατοικούν ή επισκέπτονται τη Μεγάλη Βρετανία από τις υπηρεσίες του Προξενικού Γραφείου στο Λονδίνο. Τα προβλήματα δυσλειτουργίας φαίνεται να επικεντρώνονται στη στελέχωση, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την διεκπεραίωση των ζητημάτων που αφορούν στην Ελληνική κοινότητα. Είναι, δε, τόσο σοβαρά ώστε το Προξενικό Γραφείο φαίνεται να μην μπορεί να ανταποκριθεί στον αριθμό των αιτημάτων που δέχεται.

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα αφορούν τα παρακάτω:

Ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος.  ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΔ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Τμήμα ανανέωσης επανέκδοσης διαβατηρίων:

-Ο αριθμός των διαθέσιμων προγραμματισμένων συναντήσεων (ραντεβού) είναι ανεπαρκής.

-Ο χρόνος αναμονής για διαθέσιμη προγραμματισμένη συνάντηση (ραντεβού) είναι 2-3 μήνες.

-Ο χρόνος αναμονής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι εξαιρετικά μεγάλος.

-Συχνό φαινόμενο είναι η απόρριψη των φωτογραφιών παρά το γεγονός ότι προέρχονται από πιστοποιημένο φωτογραφείο, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται οι αιτήσεις και να μην υπάρχει άμεσα διαθέσιμη προγραμματισμένη συνάντηση (ραντεβού) για την κατάθεση νέας αίτησης.

Έλλειψη δυνατότητας ανακατανομής διαθέσιμων προγραμματισμένων συναντήσεων:

-Τα διαθέσιμα ραντεβού για ήσσονος σημασίας θέματα (π.χ. μετοικεσίες) είναι περισσότερα από εκείνα για μείζονος σημασίας θέματα (π.χ. διαβατήρια). Ωστόσο, παρατηρείται αδυναμία ανακατανομής ραντεβού προκειμένου να ισοσκελιστούν τα διαθέσιμα ραντεβού και να εξυπηρετηθούν περισσότερα αιτήματα.

Έλλειψη ολοκληρωμένης ενημέρωσης αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

-Παρατηρούνται κενά ενημέρωσης και ασάφειες αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ειδικά σε ό,τι αφορά αιτήματα που άπτονται της δικαιοδοσίας υπηρεσιών με έδρα την Ελλάδα.

Δυσχέρεια ή ανυπαρξία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας:

-Είναι αδύνατη η τηλεφωνική επικοινωνία με το Προξενικό Γραφείο. Η αναζήτηση πληροφοριών μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι επίσης ανύπαρκτη, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται βάσει νόμου να απαντά το αργότερο εντός τριών εβδομάδων σε οποιοδήποτε αίτημα κατατεθεί.

Περιορισμένοι τρόποι πληρωμής εξόδων και παραβόλων:

-Οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά με μετρητά, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών.

Έκδοση και ανανέωση επισήμων εγγράφων:

-Δεν παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ή ανανέωσης επισήμων εγγράφων του Ελληνικού κράτους (π.χ. ανανέωση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, άδειας οδήγησης, βεβαιώσεων ΑΦΜ).

Με δεδομένο ότι:

το Προξενικό Γραφείο Λονδίνου αποτελεί υπηρεσία ζωτικής σημασία για την Ελληνική κοινότητα της Μεγάλης Βρετανίας,

ο αριθμός των Ελλήνων που διαμένουν σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο –και όχι μόνο στο Λονδίνο- έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (συνολικός αριθμός συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, 150.000),

ότι τα αιτήματα προς το Προξενικό Γραφείο αναμένεται να αυξηθούν εν όψει της διαδικασίας εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εξωτερικών:

1. Είναι σε γνώση του κ. Υπουργού το ζήτημα της δυσλειτουργίας του Προξενικού Γραφείου Στο Λονδίνο;

2. Για ποιους λόγους προέκυψαν τα προβλήματα αυτά σε ένα τόσο ζωτικής σημασίας Προξενικό Γραφείο;

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα;