Η Αμερικανική Πρεσβεία και το Προξενείο κλειστά

U.S. EMBASSY/CONSULATE TO BE CLOSED

MAY 29, 2017

Athens — The U.S. Embassy in Athens and its Consular Section, the U.S. Consulate General in Thessaloniki, and all U.S. Government offices in Greece will be closed on Monday, May 29, 2017 in observance of Memorial Day, a U.S. national holiday.

* * * * *

Η ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΗ ΠΡΕΣΒΕIΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΙΟΥ 2017

Αθήvα — Η Αμερικαvική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στηv Αθήvα, το Γενικό Πρoξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 λόγω τoυ εoρτασμoύ της Hμέρας των Πεσόντων, εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών.