Στοχασμοί: Τι μένει;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
Συγγραφέας
Και αν μια μέρα όλα γύρω καταρρεύσουν, τι μπορεί να μείνει για να μας στηρίξει;
Οι στιγμές μας. Είναι δικές μας και αυτό που έχουμε ζήσει κανείς δεν μπορεί να το πάρει.
Η διάθεσή μας. Όταν ξέρουμε ποιοι είμαστε, μπορούμε να το διαχωρίσουμε από το τι περνάμε.
Οι επιλογές μας. Σπέρνουν φόβο, αλλά εμείς μπορούμε να δρέψουμε δυνατά συναισθήματα.
Ο ελιγμός. Η ευθεία δεν είναι πλέον εφικτή, αλλά τα μάτια μπορούν πάντα να κοιτάζουν στο τέρμα.
Η προσαρμοστικότητα. Τα γνωστά χάνονται, αλλά πάντα μπορούμε να ανακαλύψουμε καινούρια.
Η καρδιά μας. Αυτή αξιολογεί το θεϊκό μέσα μας διαχωρίζοντας τα σκουπίδια αυτού του κόσμου.
Οι αγάπες μας. Ακόμα και αν αυτές την πλάτη μας γυρίσουν, είναι στη θέλησή μας να αγαπάμε.