Ιστορικό δώρο του Προμηθέα για τους Έλληνες Εκπαιδευτικούς την ημέρα της Παναγίας!