ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ: Κάτι δεν πάει καλά, ούτε στην Βουλή των Ελλήνων

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων είναι το τρίτο ανώτερο πολιτειακό αξίωμα της Ελληνικής Δημοκρατίας μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης.  Ο Πρόεδρος της Βουλής, (δηλαδή ο Πρόεδρος ΟΛΩΝ των βουλευτών ΟΛΩΝ των παρατάξεων) αναπληρώνει προσωρινά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν απουσιάζει στο εξωτερικό περισσότερο από δέκα ημέρες, αν πεθάνει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτος ή αν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αυτά κατά το Σύνταγμα.

Κατά δε τον κανονισμό της Βουλής, (άρθρα 7, 9, 10 & 11) ο Πρόεδρος της Βουλής διευθύνει τις εργασίες του Σώματος και εκπροσωπεί τη Βουλή σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και στις διμερείς διακοινοβουλευτικές συναντήσεις. Προΐσταται των υπηρεσιών της Βουλής και συντονίζει τις δραστηριότητές τους.
Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής και ο Ειδικός Γραμματέας αποτελούν τους άμεσους συνεργάτες του Προέδρου και τον υποστηρίζουν στην εποπτεία των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου.

Επομένως,  ΑΠΟ ΠΟΥ πηγάζει το δικαίωμα του Προέδρου κ. Νίκου Βούτση να αναλύει, επεξηγεί ή και να προβάλει την Κυβερνητική πολιτική; Μπορεί ο Πρόεδρος της Βουλής, έστω και ερωτώμενος, να προσδιορίζει εάν και ΠΟΤΕ θα γίνει ανασχηματισμός της Κυβέρνησης; Μπορεί να αναφέρεται σε θέματα κυβερνητικής πολιτικής, γενικότερα; Υπάρχει  ανάλογο προηγούμενο;