ΓΝΩΜΗ: Περί την ατζέντα της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

ΓΝΩΜΗ: ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Είναι αυτονόητο ότι το αναμενόμενο Action plan της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελλήνων (ΠαΔΕΕ) θα διαμορφωθεί στην τελική του μορφή, από τις προθέσεις του Προέδρου κ. Peter Katsampanis (Παναγιώτης Κατσαμπάνης) και των εισηγήσεων που θα δεχθεί από τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Ωστόσο, κρίνοντας από τις θέσεις που εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΠαΔΕΕ στην πρόσφατη συνέντευξή του στην panhellenic Post, παίρνουμε μία ιδέα των θεμάτων με τα οποία σκοπεύει να ασχοληθεί η Οργάνωση.

Σταχυολογούμε:

1.Να ενώσουν τους βουλευτές της διασποράς, σε ένα Σώμα ώστε να αποκτήσει η φωνή τους δύναμη στην υπεράσπιση των ελληνικών και κυπριακών αιτημάτων.

2.Να βοηθήσουν για  επενδύσεις, νέες αγορές και προώθηση ελληνικών προϊόντων.

3.Να προωθήσουν την ελληνική Γλώσσα χρησιμοποιώντας και το διαδίκτυο.

4.Να μπορούν οι Έλληνες από το εξωτερικό να ψηφίζουν για τις εκλογές στην Ελλάδα.

Στόχοι εύλογοι, βατοί και εθνωφελείς. Χωρίς να απορρίπτει η στήλη κανέναν από αυτούς, και για να διευκολύνει το δημόσιο διάλογο, προβληματιζόμενη ως προς το τι και πως θα μπορούσαν οι ελληνικής καταγωγής πολιτικοί να φανούν χρήσιμοι στη γενέτειρα δίχως να έρθουν σε σύγκρουση με τους ψηφοφόρους τους (ελάχιστοι των οποίων είναι ομογενείς!) καταθέτει εδώ κάποιες πρόσθετες σκέψεις.

Είναι ανάγκη στην οργάνωση, εκτός από τα ενεργά μέλη, να εγγραφούν και οι μέχρι σήμερα διατελέσαντες σε πολιτικές θέσεις και δημοκρατικά εκλεγμένοι ελληνικής καταγωγής πολιτικοί. Όλοι ανεξαιρέτως οι εν ζωή ευρισκόμενοι. Και όσοι αλλοδαποί πολιτικοί δηλώνουν φιλέλληνες. Έτσι η οργάνωση θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο. Θα αποκτήσει πρόσθετο κύρος. Και επιβολή.

Η Εκκλησία, έχει να επιτελέσει το δικό της πολύ σπουδαίο ρόλο στην πνευματική ζωή των απανταχού Ελλήνων. Δεν πιστεύουμε, όμως, ότι μπορεί ή πρέπει να εμπλακεί με την ΠαΔΕΕ.

Στην προεδρία της ΠαΔΕΕ αναρριχάται κάθε ένας εκ των μελών που έχει τη διάθεση να θέσει υποψηφιότητα. Είτε είναι από την Αμερική, είτε από την Ευρώπη, είτε από την Αυστραλία, είτε από την Αφρική. Αρκεί να μην δημιουργείται εθνοτική «κλίκα» στην κορυφή.

Η  Panhellenic Post έχει την άποψη ότι βασικό μέλημα της οργάνωσης, πρέπει να είναι η συστηματική (και μέσω Προξενείων) παρότρυνση των απανταχού ομογενών μας, που έχουν δικαίωμα ψήφου, να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους των χωρών διαμονής και να ψηφίζουν μαζικά εκεί.

Την ψήφο των Αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων στην γενέτειρα (επιστολική ή με κάλπη) καλά κάνει και τη ζητάει και η ΠαΔΕΕ, υπάρχουν όμως, οι υπόλοιπες οργανώσεις για το θέμα αυτό. Όπως, επίσης θέματα που έχουν να κάνουν με φορολογία, ταυτότητες, βίζες κλπ. μπορούν να τα διαχειριστούν φορείς όπως Ελληνικές Κοινότητες,  «Εθνικό Συμβούλιο», «Hellenic Congress of America”, AHI κλπ.

Κατά τα λοιπά, η πολιτική ιδιότητα των μελών της ΠαΔΕΕ δίνει την ευκαιρία να προωθήσουν την ελληνική Γλώσσα στα κρατικά δημόσια ημεδαπά σχολεία Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να διδάσκεται ως γλώσσα επιλογής, με ενίσχυση από το κάθε Κράτος.

Ένας άλλος τομέας δράσης της ΠαΔΕΕ, θα μπορούσε να είναι η εξοικείωση των τοπικών κοινωνιών με τον ελληνικό Πολιτισμό ως μέσο πολιτισμικής ανάπτυξης και ευδαιμονίας των κατοίκων καθώς και η η αδελφοποίηση και η συνεργασία Πόλεων του εξωτερικού, με δήμους και ιδρύματα, στην Ελλάδα.

Τέλος, οργάνωση επισκέψεων αλλοδαπών βουλευτών-γερουσιαστών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στους χώρους όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία (Πνύκα κλπ.)  και η δημιουργία φιλικών, πολιτισμικών και δημοκρατικών δεσμών.