Ο Δημόσιος Εισαγγελέας για την πόλη της Νέας Υόρκης στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων

Αστόρια.– Την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης επισκέφθηκε η Tish James PUBLIC ADVOCATE FOR THE CITY OF NEW YORK (Δημόσιος Εισαγγελέας για την πόλη της Νέας Υόρκης).

The Federation of great New York Greek unions visited Tish James (Public Advocate for the city of New York).