Μήνυση ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ κατά ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ

Αθήνα.-Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) κατέθεσαν σήμερα μηνυτήρια αναφορά κατά της Διευθύνουσας Συμβούλου Ελένης Γιαννακοπούλου για σωρεία ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τον “παράνομο” διορισμό της και το παρελθόν οικονομικών δοσοληψιών που είχε με τον Οργανισμό (αντιποίηση αρχής, παράβαση καθήκοντος, απιστία, απάτη).

Ειδικότερα η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ αναφέρει:

“Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων μήνες πριν την κατάθεση της σημερινής μηνυτήριας αναφοράς είχαν καταγγείλει το θέμα στο ΔΣ του Οργανισμού και είχαν προειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, ιδίως τον αρμόδιο για την εποπτεία του ΕΟΠΠΕΠ Υφυπουργό Παιδείας κ. Μπαξεβανάκη, για το ζήτημα.

Ο διορισμός της Ελ. Γιαννακοπούλου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι κυριολεκτικά στον αέρα και προκύπτουν για το πρόσωπό της σαφείς ενδείξεις ποινικών αδικημάτων! Αν και η ίδια γνώριζε, υπέγραψε ψευδή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για το πρόσωπό της κωλύματα διορισμού, με αποτέλεσμα να εξαπατηθούν οι αρμόδιοι παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη νομοθεσία (Κανονισμό Λειτουργίας ΕΟΠΠΕΠ και τις Υ.Α. για τη λειτουργία του) προκύπτει με σαφήνεια ότι:

Δεν μπορεί να βρίσκεται στη θέση Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ αντισυμβαλλόμενος του Οργανισμού σε οποιαδήποτε σύμβαση με χρηματικό αντάλλαγμα.

Η κ. Γιαννακοπούλου, παρά το γεγονός ότι ήταν ενταγμένη στο Μητρώο Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π λαμβάνοντας οικονομική αποζημίωση για τις υπηρεσίες της, υπέγραψε ψευδή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει κανένα κώλυμα για το διορισμό της ως Διευθύνουσας Συμβούλου! Μάλιστα (και εδώ αποδεικνύεται ο δόλος), διεγράφη από τα Μητρώα την 1/6/2017, ένα μήνα αφού “διορίστηκε” ως Διευθύνουσα στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, ενώ πληρωνόταν για τις υπηρεσίες αυτές που παρείχε επί χρόνια μέχρι και τα τέλη Ιουνίου του τρέχοντος έτους (ούσα “Διευθύνουσα Σύμβουλος”)!

Επιπλέον, συντρέχει ένα ακόμη σοβαρότατο ζήτημα νομιμότητας για το διορισμό της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να τοποθετηθεί στη θέση αυτή, αφού ολοκληρωθεί η απόσπασή του από το φορέα του Δημοσίου στον οποίο υπηρετεί


Στην περίπτωση της κ. Γιαννακοπούλου όχι μόνο δεν έχει προηγηθεί η απόσπαση (η οργανική της θέση είναι στη Γεν. Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού), αλλά δεν έχει καν γίνει, με αποτέλεσμα ο διορισμός να είναι, όχι απλώς άκυρος, αλλά ανυπόστατος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από τη στιγμή που συντρέχουν σοβαρότατοι νομικοί λόγοι για το διορισμό της στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, πρέπει να εκπέσει άμεσα του αξιώματός της.

Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ ζητούμε την ποινική δίωξη της εν λόγω για αντιποίηση αρχής (ασκεί καθήκοντα, ενώ ο διορισμός της είναι άκυρος), της παράβασης καθήκοντος, της απάτης (λόγω της ψευδούς Υπεύθυνης Δήλωσης), της απιστίας (ως υπαίτια η ίδια ακυρότητος όλων των πράξεών της ως Διεθύνουσας Συμβούλου και όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. με τεράστια ζημία του οργανισμού, και οικονομική κατά περίπτωση, αλλά και εκ του κινδύνου αξιώσεων και αγωγών περί αποζημίωσης πολιτών θιγομένων από τις ακυρότητες αυτές κλπ.), και ομοίως της απάτης προς την υπηρεσία της (Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών), εάν τυχόν από εκεί λαμβάνει μισθό κανονικά χωρίς να εργάζεται αφού πλέον εργάζεται (έστω και “παρανόμως”) στον ΕΟΠΠΕΠ ως Διευθύνουσα Σύμβουλος. Ζητούμε, επίσης, τη διενέργεια αυτόφωρης διαδικασίας εις βάρος της.

Δεν γνωρίζουμε, αν εξαπατήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας, ή εάν υποτίμησαν το ζήτημα προκειμένου να προτιμηθεί η κ. Γιαννακοπούλου (άγνωστο για ποιους λόγους) στη συγκεκριμένη κρίσιμη θέση. Πλέον, όμως, μετά τη σημερινή μηνυτήρια αναφορά έχουν στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο διορισμός της είναι άκυρος. Άλλωστε, είναι φανερό ότι κάποιοι γνωρίζουν πολύ καλά, καθώς δεν την αφήνουν να υπογράφει εισηγήσεις στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ και ο διορισμός της στην προεδρία της επιτροπής εξετάσεων για την πιστοποίηση αποφοίτων ΙΕΚ δεν έγινε με την ιδιότητα της Διευθύνουσας Συμβούλου (ως είθισται), αλλά ως “εμπειρογνώμονα”.

Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας στη σημερινή μας μηνυτήρια αναφορά. Ελπίζουμε η σοβαρότατη αυτή υπόθεση να επιλυθεί άμεσα, διότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αποτελεί απλώς “σκιά” για το Υπουργείο Παιδείας, αλλά στίγμα για ολόκληρη την κυβέρνηση”.