Μία άποψη για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση των αποδήμων μαθητών

Αθήνα.- Το άρθρο γνώμης καθώς και το ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε με τις παρατηρήσεις των ελληνόπουλων μαθητών της Γερμανίας, προκάλεσαν θετικά σχόλια, αλλά και παρεμβάσεις, όπως αυτή της κας Κατερίνας Γιαννάκη, από τη Ρώμη της Ιταλίας.

Σε σημείωμά της που απέστειλε στην Panhellenic Post, δίνει τη δική της εκδοχή για το πώς θα έπρεπε να είναι η παιδεία των ελληνικής καταγωγής μαθητών που φοιτούν στο εξωτερικό σε ελληνόγλωσσα σχολεία.

Αναφέρει στο e mail που μας έστειλε, η κα Γιαννάκη:*
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ πρέπει να παρέχεται μια δημοσία παιδεία που θα εξασφαλίζει την ελληνικότητά τους, θα εμποδίζει την αναγκαστική αφομοίωσή τουs στιs κοινωνίες που ζουν και θα διασφαλίζει ταυτόχρονα ίσες δυνατότητες με τους νέους των χωρών στις οποίες ζουν.
ΑΛΛΑ και την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία σε περίπτωση που παλιννοστήσουν.
Είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν σε όλα τα παιδιά των Ελλήνων η γνωστική τους ανάπτυξη, ο σεβασμός και η κατανόηση όχι μόνον μεταξύ των πολιτισμών αλλά και μεταξύ των τρόπων έκφρασης στην γνώση σε μια προσπάθεια καθορισμού και ανάπτυξης της διαπολιτισμικής
παιδείας. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ της ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. Γύρω από έναν κοινό κορμό βασικής δημοσίας εκπαίδευσης πρέπει να αναπτύσσονται σειρές μαθήματων, βασισμένων στον πολιτισμό και την αναγνώριση της πολιτισμικής διαφοράς.
ΑΥΤΗ η λύση προσαρμόζεται με ευελιξία στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές συνθήκες των χωρών υποδοχής.
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ
ελληνόπουλων του εξωτερικού και αυτών που παλιννοστούν, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα
μορφωτικά περιεχόμενα και τις μεθόδους διδασκαλίας.
ΒΑΣΙΚΗ προϋπόθεση για την υλοποίηση της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής θεωρούμε την ανάδειξη ενός σώματος ομογενών εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα αναλάβουν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, στο πλαίσιο της ενταγμένης στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής ΔΙΓΛΩΣΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Θεωρούμε ότι σημαντική συμβολή στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του ελληνισμού της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ έχουν το υλικό, το ανειδίκευτο, αρκετές φορές, διδακτικό προσωπικό για την διδασκαλία σε παλιννοστούντα παιδιά
λειτουργούν απωθητικά για το σύνολο σχεδόν των μαθητών, οι δε τάξεις και τμήματα υποδοχής ανεπαρκέστατες να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των μαθητών αυτών.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΜΕΛΟΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΕ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Κ.Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κοινότητα ΡΩΜΗ, ΙΤΑΛΙΑΣ

*ΡΗΡ Ευχαρίστως θα δημοσιεύσουμε -όπως άλλωστε και πάντα κάνουμε-  κάθε άποψη που ήθελε φθάσει στην Panhellenic Post σχετικά με το σοβαρότατο αυτό ζήτημα.