Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το Working Holiday Visa με την Αυστραλία

Πεντακόσιοι νέοι, ηλικίας 18 έως 31 ετών, και νέες κάθε χρόνο θα μπορούν να μεταβούν από την Ελλάδα για διακοπές στην Αυστραλία, έχοντας παράλληλα το δικαίωμα της νόμιμης δουλειάς.

«Από τώρα, κάθε χρόνο, για 12 ημερολογιακούς μήνες, θα μπορούν 500 Ελληνόπουλα να ζήσουν την εμπειρία των διακοπών, μαζί με το δικαίωμα της νόμιμης δουλειάς, σε μία χώρα όπου έχουμε μία από τις πιο δυναμικές ομογένειες» δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Τέρενς Κουίκ.

Σε δήλωσή του μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 4488/2017), της σχετικής διυπουργικής απόφασης, που αφορά το Working Holiday Visa με την Αυστραλία, ο κ. Κουίκ τόνισε, πως «άλλη μία δέσμευση στην ομογένεια και στην κυβέρνηση της Αυστραλίας εκπληρώθηκε, για ένα θέμα που μου έθεσε στη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε στην Καμπέρα και η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Τζούλι Μπίσοπ».

Επίσης σημείωσε, πως ήταν μια εκκρεμότητα από το 2014, η οποία μπήκε στην οριστική διευθέτησή της μετά την επίσκεψή του στην Αυστραλία, όπως είπε, «με νόμο που ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή και στη συνέχεια με κοινή υπουργική απόφαση, που φέρει τις υπογραφές των υπουργών Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη».

TO ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Η κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίες και η κυβέρνηση της Αυστραλίας υπό το πνεύμα ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών  συμφώνησαν τα κάτωθι ως προς τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου για την Κινητικότητα  των Νέων (Work and Holiday visa):

1. ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας  συμφωνίας κάθε Μέρος (το Μέρος Υποδοχής) θα παρέχει ετησίως, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και  διαδικασίες, έως πεντακόσιες (500) θεωρήσεις πολλα− πλής εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων (‘Work andHoliday’ visas) ή άδειες προσωρινής διαμονής για χρονική περίοδο δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών προς υπηκόους του έτερου Μέρους (το αποστέλλον Μέρος), οι οποίοι θα πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

(i) η κύρια πρόθεσή τους να είναι η επίσκεψη στο Μέρος Υποδοχής για διακοπές, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών,

(ii) να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους αλλά να μην έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πρώτο (31) έτος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου,

(iii) να μην συνοδεύονται από εξαρτώμενα τέκνα,

(iv) να είναι κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και εισιτηρίου για τη συνέχιση του ταξιδιού τους ή να διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αγορά ενός τέτοιου εισιτηρίου,

(ν) να διαθέτουν επαρκείς πόρους για τα προσωπικά τους έξοδα για τους σκοπούς της θεώρησης εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων στο Μέρος Υποδοχής,

(νi) να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σε θέματα υγείας και συμπεριφοράς, όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία του Μέρους Υποδοχής,

(νii) να μην έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων (Work and Holiday) ή για Διακοπές με Εργασία (Working Holiday) του Μέρους Υποδοχής,

(viii) να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έτη προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών,

(ix) να υποβάλουν μία επιστολή από το αρμόδιο υπουργείο του αποστέλλοντος μέρους, η οποία να περιλαμβάνει δήλωση ότι η Κυβέρνησή τους έχει συναινέσει ως προς την παραμονή τους στο Μέρος Υποδοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, και (x) σε περίπτωση υπηκόων της Ελληνικής Δημοκρατίας, να διαθέτουν τουλάχιστον λειτουργικό επίπεδο επάρκειας στην αγγλική γλώσσα.

β) Κάθε Μέρος δύναται να προσδιορίζει τον τρόπο και τον τόπο υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων από υπηκόους του έτερου Μέρους. Oι αιτήσεις για τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων πρέπει να υποβάλλονται σε προκαθορισμένα σημεία.

γ) Κάθε Μέρος δύναται να περιορίζει τον αριθμό των θεωρήσεων εισόδου που χορηγεί ετησίως προς υπηκόους του έτερου Μέρους στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Το ένα Μέρος θα ενημερώνει το έτερο Μέρος εγγράφως δια της διπλωματικής οδού, στις περιπτώσεις που επιβάλει έναν τέτοιου είδους περιορισμό.

δ) Οι αιτούντες πρέπει να καταβάλλουν τις χρεώσειςπου σχετίζονται με την αίτηση έκδοσης της θεώρησης εισόδου.

ε) Οι υπήκοοι του ενός Μέρους που έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση θεώρησης εισόδου στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, μπορεί να μην λάβουν την αιτηθείσα θεώρηση εισόδου από το έτερο

Μέρος σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του τελευταίου.

2. ΕΙΣΟΔΟΣ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Κάθε Μέρος θα χορηγεί άδεια παραμονής στη  χώρα/ επικράτεια αυτού για χρονική περίοδο δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών προς τους αιτούντες θεώρησης εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, και σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μέρους Υποδοχής, οι κάτοχοι θεώρησης εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων επιτρέπεται να αναχωρήσουν και να εισέλθουν εκ νέου στην επικράτεια του Μέρους αυτού κάνοντας χρήση της ίδιας θεώρησης εισόδου.

β) Οι υπήκοοι του ενός Μέρους που έχουν εισέλθει στο έδαφος του έτερου Μέρους κατέχοντας θεώρηση εισόδου για την κινητικότητα των Νέων οφείλουν να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς του έτερου Μέρους».

γ) Οι κάτοχοι θεώρησης εισόδου για την κινητικότητα των Νέων δεν πρέπει να απασχολούνται σε εργασίες που αντίκεινται στους σκοπούς της συμφωνίας για την Κινητικότητα των Νέων. Εννοείται ότι οι κάτοχοι των θεωρήσεων εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων δεν θα εργάζονται και τους δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες της επίσκεψης τους. Οι κάτοχοι θεωρήσεων εισόδου πρέπει ιδίως:

(i) να λαμβάνουν υπόψη τον κύριο σκοπό της παραμονής τους στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο οποίος είναι η αναψυχή, με την εργασία να είναι παρεπόμενη της  αναψυχής, και (ii) να μην απασχολούνται από έναν (1) εργοδότη για περισσότερους από έξι (6) μήνες, παρά μόνο εάν χορηγηθεί η σχετική άδεια.

δ) Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα ή την Αυστραλία, ανάλογα με την περίπτωση, οι κάτοχοι θεώρησης εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε σπουδές ή εκπαίδευση για περισσότερους από τέσσερις (4) μήνες.

ε) Οι υπήκοοι του ενός Μέρους στους οποίους έχει χορηγηθεί θεώρηση εισόδου στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης ενδεχομένως να μη λάβουν άδεια εισόδου ή να απομακρυνθούν από το έδαφος του έτερου Μέρους σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του Μέρους αυτού.

στ) Οι κάτοχοι θεώρησης εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων δεν επιτρέπεται να παραμείνουν στην Ελλάδα ή την Αυστραλία, αναλόγως με την περίπτωση, πέραν της επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής των δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών με βάση τη συγκεκριμένη θεώρηση εισόδου.

3. ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΙ ΥΠΗΚΟΩΝ

α) Τα Μέρη θα δέχονται εκ νέου τους υπηκόους τους οι οποίοι δεν έχουν νόμιμο λόγο παραμονής στο έδαφος του έτερου Μέρους, περιλαμβανομένων των προσώπων που έχουν βεβαρυμένο ποινικό μητρώο.

β) Με την επιφύλαξη των νόμων, κανόνων και κανονισμών που ισχύουν σε κάθε χώρα, για τους σκοπούς διευκόλυνσης του επαναπατρισμού και της επανεισδοχής προσώπων που κατείχαν ή κατέχουν θεώρηση εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων, τα Μέρη:

(i) δύνανται να ζητήσουν προξενική βοήθεια από το έτερο Μέρος για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή της ιθαγένειας ενός τέτοιου προσώπου σε περιπτώσεις που το εν λόγω πρόσωπο δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να προσκομίσει τα κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης προς επιβεβαίωση της ιθαγένειας του. Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνήσουν την ταυτότητα του προσώπου, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία.

(ii) δύνανται να ζητήσουν από το έτερο Μέρος να εκδώσει ταξιδιωτικό έγγραφο για ένα τέτοιο πρόσωπο σε περιπτώσεις που το εν λόγω πρόσωπο δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να προσκομίσει κατάλληλο ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή του στη χώρα προέλευσης του. Το έτερο Μέρος θα χορηγήσει το κατάλληλο ταξιδιωτικό έγγραφο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού αιτήματος.

(iii) θα ειδοποιούν τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν, σχετικά με την σκοπούμενη αποχώρηση του εν λόγω προσώπου προς το έτερο Μέρος, περιλαμβανομένου κάθε απαιτούμενου αποδεικτικού στοιχείου για την επαλήθευση της ιθαγένειας του προσώπου, εκτός εάν οριστεί συντομότερο χρονικό όριο σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, και

(iν) θα διεξάγουν τον επαναπατρισμό άμεσα και με την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση για πρόσωπα τα οποία κρατούνται στο πλαίσιο της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

γ) Η συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία και τις πολιτικές των Μερών αποτελεί τη βασική αρχή κατά την υλοποίηση της συνεργασίας που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

4. ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 (γ), οποιοδήποτε Μέρος δύναται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναστείλει προσωρινά, εν όλω ή εν μέρει, τις ανωτέρω διατάξεις σχετικά με την είσοδο ή παραμονή των κατόχων θεωρήσεων εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων στο έδαφος του. Οποιαδήποτε τέτοια αναστολή θα γνωστοποιείται άμεσα προς το έτερο Μέρος δια της διπλωματικής οδού. Οποιαδήποτε έγγραφη γνωστοποίηση αναστολής θα ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η αναστολή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, τα Μέρη δεν θα προβαίνουν σε καμία από τις ενέργειες που προβλέπονται από το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης οι οποίες αφορούν στις υπό αναστολή διατάξεις.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

α) Τροποποιήσεις στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης δύνανται να πραγματοποιούνται οποτεδήποτε με γραπτή συμφωνία μεταξύ των Μερών, δια της διπλωματικής οδού.

β) Οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6(α) για τη θέση σε ισχύ του παρόντος Μνημονίου.

6. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

α) Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται του μηνός που τα Μέρη θα ενημερώσουν το ένα το άλλο εγγράφως δια της διπλωματικής οδού ότι έχουν ολοκληρώσει τις εσωτερικές τους διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα παραμείνει σε ισχύ εκτός εάν καταγγελθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 (β).

β) Ένα Μέρος δύναται να καταγγείλει το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης με γραπτή ειδοποίηση δια της διπλωματικής οδού προς το έτερο Μέρος. Σε αυτή την περίπτωση, η ημερομηνία λήξης θα είναι:

(i) είτε η ημερομηνία καταγγελίας που αναφέρεται στη γραπτή ειδοποίηση,

(ii) είτε η ημερομηνία παρέλευσης ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα λήψης της γραπτής ειδοποίησης από το έτερο Μέρος, όποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη.

γ) Ανεξαρτήτως της λήξης ή αναστολής του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης ή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, οποιοδήποτε πρόσωπο ήδη κατέχει (κατά την ημερομηνία λήξης ή αναστολής) έγκυρη θεώρηση εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων, θα επιτρέπεται να εισέρχεται και/ ή να παραμένει στο έδαφος του Μέρους για το οποίο του έχει χορηγηθεί η θεώρηση εισόδου, σύμφωνα με τους όρους αυτής, για όσο διάστημα η θεώρηση εισόδου παραμένει σε ισχύ, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του Μέρους αυτού.

7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Τυχόν διαφορές μεταξύ των Μερών που προκύπτουν από την ερμηνεία και/ ή την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης θα επιλύονται μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ των Μερών.

Αυτά ακριβώς αναφέρει η συμφωνία Ελλάδας – Αυστραλίας για την WORK AND HOLIDAY VISA.

Ο δρόμος άνοιξε για 500 νέους τον χρόνο η Αυστραλία  μπορεί να γίνει μια εξαιρετική ταξιδιωτική και επαγγελματική εμπειρία.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πρόσκληση λαμβάνει χώρα δυο φορές το έτος. Σε περίπτωση μη πλήρωσης του αριθμού του συνόλου των επιστολών-βεβαιώσεων (500 κατ΄ έτος), ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να εγκρίνει την έκδοση συμπληρωματικής πρόσκλησης για τον εναπομείναντα αριθμό επιστολών-βεβαιώσεων.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθηση και Νέας Γενιάς σε φυσική μορφή είναι τα κάτωθι:

1. Ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου για χορήγηση της επιστολής-βεβαίωσης.

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία) από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 31ο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

3. Έγκυρο διαβατήριο (φωτοτυπία).

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι κύρια πρόθεση του αιτούντος να είναι η επίσκεψη στο Μέρος Υποδοχής (Αυστραλία) για διακοπές και αναψυχή, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και ότι δεν συνοδεύεται από εξαρτώμενα άτομα.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει προη- γουμένως συμμετάσχει σε πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων ή για Διακοπές με Εργασία του Μέρους Υποδοχής.

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα, ότι δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους προκειμένου να μπορεί να εκδώσει εισιτήρια αναχώρησης – επιστροφής και να καλύψει τα προσωπικά του έξοδα τουλάχιστον για τον πρώτο μήνα της διαβίωσης του στο Μέρος Υποδοχής. Το ποσό αυτό ορίζεται στο χρηματικό ποσό των 3,000 ευρώ.

8. α) Αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής (φωτοτυπία) ή

β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής και επίσημη μετάφραση αυτού, καθώς και πράξη αναγνώρισης του από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το ΣΑΕΠ ή

γ) βεβαίωση σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής, με την οποία αποδεικνύεται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον δύο (2) ετών προπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής.

9. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αποδεικνύουν την καλή (Β2) γνώση της αγγλικής γλώσσας και πρέπει να υποβληθούν από τον αιτούντα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οποία εξειδικεύονται στην πρόσκληση της παρ. Β. Εξαιρούνται από την παρούσα υποχρέωση: α) κάτοχοι τίτλου σπουδών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και κάτοχοι τίτλου σπουδών Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής (εφόσον έχουν επιλέξει ως μάθημα την αγγλική γλώσσα), κάτοχοι πράξης αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΣΑΕΠ εφόσον έχουν λάβει τίτλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) αναγνωρισμένου αγγλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη προπτυχιακών σπουδών σε Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή σε Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής (εφόσον έχουν επιλέξει ως μάθημα την αγγλική γλώσσα).

10. Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο ορίζεται με την παρούσα στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ.

 

Πηγή:neoskosmos.com/Φωτογραφία: Από την πρόσφατη επίσκεψη του υφυπουργού Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ και την συνάντησή του με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Malcolm Turnbull