Στοχασμοί: Πως εκφράζεσαι;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
Συγγραφέας
 Με κάθε λουλούδι που κόβεις από τον αγρό για να βάλεις στο βάζο σου, όχι δεν δείχνεις την αγάπη σου στα λουλούδια, αλλά την κτητικότητά σου.