Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας θέτει υπό την αιγίδα του τις εκδηλώσεις στη Νάπολη

 

Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας θέτει υπό την πνευματική αιγίδα του τις διήμερες πανηγυρικές εκδηλώσεις στη Νάπολη, που διοργανώνει το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Νεαπόλεως και Καμπανίας με φορέα την Ελληνική Κοινότητα (9 και 10 Φεβρουαρίου 2018).

 

Μια μεγάλη αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει από χρόνια η Ελληνική Κοινότητα, σε στενή συνεργασία με τους καθηγητές και μαθητές των Κλασσικών Λυκείων, για να προβάλει «τον ιστορικό ρόλο και τη διαχρονική – διαπλαστική αξία και συμβολή της Ελληνικής Γλώσσας, όχι μόνο στη διαμόρφωση του ελληνικού αλλά και του πανανθρώπινου πολιτισμού», όπως γράφει  ο Υφυπουργός Παιδείας Κος Κων/νος ΖΟΥΡΑΡΙΣ.
Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας θέτει υπό την πνευματική αιγίδα του τις διήμερες πανηγυρικές εκδηλώσεις στη Νάπολη, που διοργανώνει το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Νεαπόλεως και Καμπανίας με φορέα την Ελληνική Κοινότητα (9 και 10 Φεβρουαρίου 2018).

Con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione della Grecia le solenni celebrazioni a Napoli della Giornata Mondiale della Lingua Greca (9 e 10 febbraio 2018).
Un grande riconoscimento per le iniziative portate avanti da anni dalla nostra Comunità Ellenica di Napoli e Campania, in piena sinergia con i docenti e gli studenti dei licei classici, «per rilevare il ruolo storico e il valore formativo-diacronico e il contributo della lingua greca alla formazione non solo della civiltà greca ma della stessa civiltà universale»; così scrive il Vice Ministro della Pubblica Istruzione Konstantinos ZOYRARIS.