Στοχασμοί: Ο κινητήριος μοχλός

…θα συμπεράνω λοιπόν, ότι ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος κινητήριος μοχλός της ανθρωπότητας είναι η ιδέα. Μια ιδέα είναι αυτή που θα αποφέρει την αφθονία, από μια ιδέα κατεβήκαμε από τα δέντρα και κατακτήσαμε το διάστημα, με μια ιδέα θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της εξέλιξής μας.