Στατίνες δια πάσαν νόσον και πάσαν ηλικίαν;

Χρήστος Ντέλλος

Το 2018 όμως, πριν λίγες μέρες για την ακρίβεια, το Medscape, που δε θεωρείται αιρετικό, ούτε ανεξάρτητο οικονομικά από την φαρμακοβιομηχανία,
αναφέρεται σε πρόσφατες μελέτες (βλέπε στα πρώτα σχόλια) με τα ίδια συμπεράσματα του άρθρου μου:
-Στους ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ οι στατίνες δεν ωφελούν στην πρωτογενή πρόληψη και δεν μειώνουν τη θνητότητα!
Επίσης συνδυάζονται με περισσότερες και σοβαρότερες παρενέργειες!
-Στους ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ η υψηλή χοληστερόλη συνδέεται με καλύτερη νοητική λειτουργία και μικρότερη διανοητική έκπτωση  και δεν πρέπει να «θεραπεύεται»!
Για τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ επίσης, πρόσφατες δημοσιεύσεις καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα για το αμφίβολο όφελος και τις πολλές παρενέργειες!

Χρήστος Ντέλλος – Διευθυντής Καρδιολογικού τμήματος ΤΖΑΝΕΙΟΥ Νοσοκομείου Πειραιά
NTELLOS.GR
ΡΗΡ: Το συγκεκριμένο άρθρο, καθώς και άλλα ιατρικά άρθρα του λαμπρού επιστήμονος, είχε αναδημοσιευθεί τότε και στην www.panhellenicpost.com