Στοχασμοί: Περί καταδίκης

Συγγραφέας
Δεν μπορείς καλέ μου να με καταδικάσεις, αν η ζωή δεν επιφύλαξε και για σένα να παίξεις το ρόλο που έπαιξα εγώ στο σενάριο που μου έστρωσε! Ηθοποιοί είμαστε όλοι μας και ρόλους παίζουμε σε αυτό το έργο που λέγεται ζωή. Αν ανταλλάξουμε μεταξύ μας σενάρια, ίσως και εσύ να μην μπορέσεις να αποδώσεις ικανοποιητικά στο δικό μου το ρόλο.
Οι συνθήκες επηρεάζουν χαρακτήρες και οι χαρακτήρες διαμορφώνουν συνθήκες. Αν σε πετάξουν ξαφνικά μέσα σε αυτόν τον στρόβιλο, κανείς δεν γνωρίζει πόσο καλά θα μπορέσεις να αντιδράσεις. Γι αυτό μην κατακρίνεις, ούτε τον πρώτο λίθο να είσαι έτοιμος εσύ να πετάξεις, αν τη ζωή της πόρνης ποτέ σου δεν κληρώθηκες να παίξεις.