Η ανάπτυξη δεν ήρθε. Επιδείνωση στην εμπιστοσύνη τον Μάρτιο βλέπει το ΙΟΒΕ

Μεγάλη πτώση στον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος κατέγραψε τον Μάρτιο το ΙΟΒΕ, τονίζοντας πως το φορολογικό και ασφαλιστικό βάρος που έχουν επωμιστεί επιχειρήσεις και πολίτες, σε συνδυασμό με την έλλειψη καθαρότητας για τη χρηματοδότηση στη μετα-Μνημόνιο εποχή, εμποδίζουν την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Ο Δείκτης υποχώρησε στις 99,8 μονάδες, ήτοι 4,5 μονάδες χαμηλότερα από τον Φεβρουάριο, ως συνέπεια της σημαντικής εξασθένησης των επιχειρηματικών προσδοκιών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Στην μηνιαία έκθεσή του, το ΙΟΒΕ εκτιμά πως η απότομη πτώση συνιστά εν πολλοίς μία διόρθωση στις «ίσως υπερβολικά αισιόδοξες προσδοκίες» που είχαν διαπιστωθεί τους προηγούμενους μήνες. Υπογραμμίζει όμως ότι η πτώση μπορεί να συνδέεται και με την «αβεβαιότητα που αναπτύσσεται» και με «ευρύτερα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής».

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει το Ινστιτούτο, η «συνεχιζόμενη επίπτωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων» συν την «εντεινόμενη έλλειψη σαφήνειας και συναίνεσης για τους όρους χρηματοδότησης της χώρας μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος», προκαλεί προβληματισμό και «λειτουργεί ανασχετικά στη δυναμική επιτάχυνσης της ανάπτυξης».

Δυσάρεστη σταθερότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη

Σε αντίθεση με την πτώση στην επιχειρηματική αισιοδοξία, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος σε σχέση με τον Φεβρουάριο, και διαμορφώθηκε στις -53 μονάδες.

Το ΙΟΒΕ αποδίδει την σταθερότητα του δείκτη στην απουσία σοβαρών πολιτικοοικονομικών γεγονότων, που συνήθως προξενούν αβεβαιότητα στα νοικοκυριά. Επισημαίνει όμως ότι η μη βελτίωση των προσδοκιών των καταναλωτών προδίδει την ότι δεν υφίσταται ένα περιβάλλον ταχύτερης οικονομικής ανάκαμψης.

Αυτό το δυσάρεστο «κόλλημα» φαίνεται και στη μικρή επιδείνωση των εκτιμήσεων για την οικονομική προοπτική των νοικοκυριών τους.

Συγκεκριμένα, το 61% των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε βάθος 12μηνου, ενώ μόλις το 4% προβλέπει μικρή βελτίωση.

Πηγή: skai.gr