Στοχασμοί: Ζητώντας από το Δάσκαλο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
Συγγραφέας
Σου ζήτησα Δάσκαλε να με μάθεις πώς να νικήσω στη ζωή, και εσύ μου είπες να ακούσω τι έχουν να μου πουν οι ήττες μου.
Σου ζήτησα Δάσκαλε να μου μιλήσεις για τη γαλήνη και εσύ έμεινες στη σιωπή.
Σου ζήτησα Δάσκαλε να μου δείξεις τους εχθρούς μου και εσύ μου έδωσες ένα καθρέφτη.
Σου ζήτησα Δάσκαλε να μάθω που θα βρω το άλλο μου μισό ώστε η ύπαρξή μου να ολοκληρωθεί και εσύ με γονάτισες πάνω από το ποτάμι δείχνοντάς μου το είδωλό μου.
Αναρωτήθηκα τότε Δάσκαλε ότι την αγάπη σε ποιανού το πρόσωπο θα την βρω και με χαμόγελο μου έδειξες την καρδιά μου λέγοντάς μου ότι την αγάπη δεν την ψάχνεις, αλλά εκφράζεις αυτό που μέσα σου έχεις.
Σου ζήτησα Δάσκαλε να μάθω να ζω χωρίς τους φόβους μου και εσύ έστρεψες το πρόσωπό μου προς τον ήλιο.
Σου ζήτησα Δάσκαλε να μείνεις για πάντα δίπλα μου ώστε δύναμη να παίρνω, και εσύ έγειρες στο πλάι αφήνοντας αυτήν τη ζωή.