Συλλήψεις για το παράνομο κύκλωμα αντικαρκινικών φαρμάκων

Αθήνα.– Τέσσερις αρχηγούς ιδιώτες και 14 εκτελεστικούς πυρήνες του κυκλώματος που διακινούσε παράνομα στο εξωτερικό αντικαρκινικά φάρμακα αξίας 1.000 έως 6.000 ευρώ, μέσα από δημόσιο νοσοκομείο, έχει προς το παρόν εντοπίσει και συλλάβει η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Το κύκλωμα, στο οποίο συμμετείχαν ιδιώτες, γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, ιδιοκτήτες φαρμακαποθηκών και υπάλληλοι μεταφορικών εταιρειών, υπεξαιρούσε από μεγάλα νοσοκομεία ακριβά σκευάσματα, τα οποία στη συνέχεια τα μεταπωλούσε σε Ιταλία, Γερμανία, και Γαλλία.

Η τιμή του φαρμάκου εκεί τετραπλασιαζόταν, όπως και τα κέρδη τους, τα οποία ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Οι πρώτες καταγγελίες για τη λειτουργία του κυκλώματος είχαν έρθει το 2013, χωρίς όμως τότε να υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν κατηγορίες στους οργανωτές.