Παρατάθηκε η θητεία του Δ. Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών “Προμηθεύς” για ένα χρόνο

Νέα Υόρκη.- Για  Το θέμα των εκλογών, στο Σύλλογο των Ελλήνων Εκπαιδευτικών « Ο Προμηθεύς» -που ήταν και το κύριο θέμα της  Γ. Συνέλευσης-  έγινε συζήτηση και η Ολομέλεια ενέκρινε  ομόφωνα την πρόταση του Δρ. Γεωργίου Μελικόκη όπως η θητεία του Δ. Σ. παραταθεί  για ένα χρόνο και όπως οι επόμενες εκλογές γίνουν τον Μάιο.

Αυτό αποφασίστηκε το Σάββατο , 2 Ιουνίου, 2018, όπου έλαβε χώρα η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου  των Ελλήνων Εκπαιδευτικών « Ο Προμηθεύς» στις 4:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια.

Η Γενική Συνέλευση ειχε απαρτία και η Ημερήσια Διάταξη καλύφθηκε πλήρως.
Ενδιαφέροντα στιγμιότυπα και αποφάσεις:
1.  Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Αλέξανδρος Κολόμβος  ανέγνωσε δύο επιστολές , μία από  τον Μητροπολίτη Βοστώνης Σεβ. Μεθόδιο και μία από την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Στέλλα Κοκόλη.
2. Ο Ταμίας Δρ. Ιωάννης Σιόλας έκανε την οικονομική έκθεση του Συλλόγου.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρουσίασε γραπτή έκθεση για τον έλεγχο των οικονομικών για την θητεία του Δ. Συμβουλίου αναφέροντας ότι η διαχείρηση ήταν άρτια και έδωσε συγχαρητήρια στον Ταμία και το Δ. Σ. Για την διαφάνεια , καλή οργάνωση και συνεργασία.
4. Ο Πρόεδρος κ. Τριανταφύλλου έδωσε την έκθεση του για τα πεπραγμένα και εξήγησε με αναλυτικότατα τη δομή , τον τρόπο λειτουργίας και το νέο τραπεζιτικό λογαριασμό του ιδρύματος « Greek Teachers Pension Fund – Prometheus”- “ Συνταξιοδοτικό Ταμείο  Ελλήνων Εκπαιδευτικών – Προμηθεύς για τα Μέλη του Προμηθέα.

5. Έγινε εκτενής συζήτηση για το Προγραμμα της Ελληνομάθειας  και τα βιβλία « ΚΛΙΚ στα Ελληνικά» από δασκάλες που που χρησιμοποιούν τονΠρόγραμμα  ως επίσης και  για τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας ως μέσο διδασκαλίας στην τάξη. Διορίστηκε ειδική Επιτροπή για τη διοργάνωση Σεμιναρίου τον Σεπτέμβριο με θέμα την χρήση της σύγχρονης διδασκαλίας ως μέσο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.
Τα Μέλη εξέφρασαν  την ικανοποίησή τους για την παρουσία παλαιών Μελών και την εγγραφή νέων Μελών , ως επιπσης και την συζήτηση για τα επαγγελματικά θέματα του κλάδου.