Το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας  αναγνωρίζει για πρώτη φορά επιμορφωτικό πρόγραμμα  της Ελληνικής Κοινότητας

Riconosciuti i corsi di formazione della Comunità Ellenica di Napoli e Campania offerti ai docenti della scuola secondaria per l’anno scolastico 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας 
αναγνωρίζει για πρώτη φορά
επιμορφωτικό πρόγραμμα 
της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας 
και του ΤΕΓ Νεαπόλεως και Καμπανίας 
για τους καθηγητές 
των Γυμνασίων και Λυκείων της περιφέρειας Καμπανίας.
Con decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del 15.06.18 sono  state riconosciute le iniziative di formazione proposte ai sensi della Direttiva ministeriale citata n.170/2016, per l’a.s. 2018-2019, relative ad attività di formazione/aggiornamento per il Personale della scuola di carattere regionale, presentate da Soggetti esterni all’Amministrazione.
Per la prima volta vengono riconosciuti i corsi di formazione  offerti al personale della scuola a livello regionale, interprovinciale e provinciale dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania per l’anno scolastico 2018-2019.
Un grande riconoscimento per la Comunità Ellenica di Napoli e Campania e il Dipartimento di Lingua Greca di Napoli e Campania.
Per i docenti delle scuole secondarie quindi sarà possibile da oggi effettuare l’iscrizione fruendo della Carta del Docente!!!
Info:
http://comunitaellenicanapoli.it/it/
Print Friendly, PDF & Email