Νέα δυναμική πορεία του ΣΑΕ Ωκεανίας αποφάσισαν οι Ελληνο-Αυστραλοί

Σίδνεϊ.- Η συνέλευση ασχολήθηκε με τροποποιήσεις στο καταστατικό για την πιο εύρυθμη λειτουργία του οργάνου,  με προτάσεις για καλύτερη συνεργασία με τους φορείς της Ομογένειας και με θέματα όπως, το Σκοπιανό, η ψήφος των Ελλήνων του Εξωτερικού, οι Πανελλήνιοι Αγώνες της Ωκεανίας, η αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΣΑΕ και άλλα θέματα.

Το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το ΣΑΕ για την συνέλευσή του, που το υπογράφει ο Συντονιστής του οργάνου Γιώργος Αγγελόπουλος, έχει ως ακολούθως:

Με νέα δυναμική για την πορεία  του ΣΑΕ στην Ωκεανίας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της  Ετήσιας  Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018 στην Κυπριακή Κοινότητα στο Σύδνεϋ. Δεκάδες αντιπρόσωποι  ομογενειακών Οργανισμών και παρατηρητών  από τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας συμμετείχαν  εποικοδομητικά  στις εργασίες της Συνέλευσης. Το Προεδρείο το ΣΑΕ Ωκεανίας  αποτελούμενο  από τον Συντονιστή Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Δημήτρη Κανελλάκο και Ελένη Καλυμνίου από την Victoria ,  τον  Γιάννη Μπέλλααπό την Queensland   και τον Ανδρέα Ευδοκίου από το South Australia    παρουσίασε  στη Συνέλευση διεξοδικά  όλα τα θέμα τα της ημερησίας διάταξης .

Διαβάστηκαν  τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, 30.7.17,  η   σχετική αναφορά των πεπραγμένων του Συντονιστικού Συμβουλίου , τα οικονομικά  του 2017 ,   τα οποία παρουσιάστηκαν με παρόντα τον κ.  PaulVanKouwehove   αντιπρόσωπο της Λογιστικής Εταιρείας   Rothsay Chartered Accountants, η πρόταση για συνέχιση του ίδιου ορκωτού λογιστή για το τρέχον οικονομικό έτος  .. και τα οποία εγκρίθηκαν  ομόφωνα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης   μέσα στα πλαίσια  που ορίζεται  από την καταστατική διαδικασία.

Στη συνεχεία ο Συντονιστής  Γιώργος Αγγελόπουλος από μέρους του Συντονιστικού Συμβουλίου αναφέρθηκε συνοπτικά  σε μερικά σημαντικά γεγονότα τα  οποία και ξεχώρισαν στην πορεία του Θεσμικού Οργάνου στην περιφέρεια Ωκεανίας και παρουσίασε τις προτάσεις του Συμβούλιου  για μια νέα πορεία  του ΣΑΕ στην Ωκεανία αλλά και  για αλλαγή της δομής και στελέχωσης των Οργανισμών που λειτουργούν μέχρι σήμερα με την αρωγή και την υπευθυνότητα του ΣΑΕ Ωκεανίας: των« Πανελληνίων Αγώνων  Ωκεανίας » και του «Ομογενειακού Ταμείου Εκτάκτων Αναγκών»

Παριστάμενοι στην συνέλευση του ΣΑΕ Ωκεανίας

Παριστάμενοι στην συνέλευση του ΣΑΕ Ωκεανίας

Πανελλήνιοι Αγώνες Ωκεανίας

Ο Συντονιστής του ΣΑΕ αναφέρθηκε συνοπτικά  στην πορεία των Πανελλήνιων Αγώνων Ωκεανίας από το 2005 μέχρι σήμερα  και αναλυτικότερα στάθηκε  στη  Διοργάνωση του Τουρνουά  Ελληνικών Ομάδων για παιδιά 12 χρονών  που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στους πρώτους μήνες του 2017 στο Σύδνεϋ και στον  τρόπο οργάνωσης και οικονομικής στήριξής τους , πάντοτε   μέσα στα πλαίσια των Πανελλήνιων Αγώνων  Ωκεανίας.

Στη συνέχεια  εισηγήθηκε όπως  Πανελλήνιοι Αγώνες Ωκεανίας,  που τελούν  μέχρι σήμερα υπό την   οικονομική  και Οργανωτική  στήριξη του ΣΑΕ  Ωκεανίας  , να  αλλάξουν τη δομή τους , να αποκτήσουν καταστατική ξεχωριστή οντότητα  από το ΣΑΕ  και να λειτουργήσουν τοπικά  και στην υπόλοιπη  περιφέρεια Ωκεανίας πραγματικά ως  ανεξάρτητο όργανο του Ελληνισμού στο χώρο μας,  για να μπορέσει  ο θεσμός των αγώνων να  ανταπεξέλθει  στις  οργανωτικές και οικονομικές δυσκολίες   για  να συνεχίσει το σημαντικό έργο  του ,  προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα,  για την Ομογενειακή νεολαία στην περιφέρεια Ωκεανίας.

Ομογενειακό Ταμείο Εκτάκτων Αναγκών (ΟΤΕΑ)

Το  ΟΤΕΑ από το 2007 λειτουργεί με την αρωγή  του ΣΑΕ Ωκεανίας. Εδώ δεν υπήρξε και δεν υπάρχει άμεσα στήριξη από οργανώσεις άλλων πολιτειών  εκτός από την ΝΝΟ. Οι εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που συγκεντρώθηκαν  και διενεμήθησαν με διαφάνεια για   ανάγκες συμπατριωτών μας και συμπολιτών  μας ,  κυρίως στην Ελλάδα, στην Κύπρο και την Αυστραλία ήταν έργο αποκλειστικά του ΔΣ του Οργανισμού που αποτελείται από αντιπροσώπους Ομογενειακών Οργανισμών μας.

Πρόταση μας ο οργανισμός θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως. Το καταστατικό του έχει διαμορφωθεί έτσι που να μπορεί ο οργανισμός να  λειτουργεί άνετα   και αποδοτικά με επιμέρους συνεργασίες στην περιφέρεια της ΝΝΟ  κι  αν υπάρξει ενδιαφέρον να επεκταθεί και σε άλλες πολιτείες τις Αυστραλίας.

Καταστατικό ΣΑΕ

Από το 2012 και μετά το σχέδιο Οργάνωσης του ΣΑΕ που βγήκε σε δημόσια διαβούλευση ποτέ δεν ολοκληρώθηκε από   τις Ελληνικές κυβερνήσεις . Στο  ΣΑΕ Ωκεανίας,  σαν νομικά κατοχυρωμένος οργανισμός, προσπαθήσαμε  να κρατήσουμε   κάποιες γέφυρες επικοινωνίας και με την Ελλάδα αλλά και με  ομογενειακούς οργανισμούς μας. Η αντίδραση και τα προβλήματα  είναι γνωστά  και προέρχονται  και από τις δύο πλευρές.

Η πλαδαρότητα και η κωλυσιεργία   των πολιτικών να προχωρήσουν για την επανίδρυση του ΣΑΕ που προβλέπεται  στο  Ελληνικό Σύνταγμα δεν μας δίνουν και πολλές ελπίδες να δραστηριοποιούμαστε  θετικά  στην ομογένεια . Με λίγα  λόγια  έχουμε τεράστιες δυσκολίες  να ανταποκριθούμε στο θεσμικό ρόλο μας .

Έχει συζητηθεί σε συνεδριάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου  να αλλάξουμε πορεία και να καταστήσουμε το όργανο υπολογίσιμο και ισχυρό  στην ομογένεια . Να ανοίξουμε το ΣΑΕ στην περιφέρεια μας πέρα από τους οργανισμούς και σε απλά μέλη με σύστημα διπλής δομής που θα δώσει τη δυνατότητα στο Συντονιστικό  Συμβούλιο να καταστήσει το θεσμικό  όργανο πιο αντιπροσωπευτικό ( Η τεχνολογία είναι εδώ βασικός παράγοντας)

Χρειάζονται  ριζικές αλλαγές στο καταστατικό έτσι ώστε το ΣΑΕ στην περιφέρεια μας  να λειτουργεί  αποτελεσματικά , ανεξαρτήτως τι  και πότε  θα πράξει κάτι σχετικό   η Ελληνική πολιτεία με την οργάνωση του ΣΑΕ ανά τον κόσμο. Και όλα αυτά θα πρέπει  να έρθουν για έγκριση σε ειδική για το σκοπό  αυτό συνέλευση.

Το  Νέο Συντονιστικό Συμβούλιο θα πρέπει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να φέρει προς έγκριση σε ειδική  συνέλευση τις σχετικές καταστατικές αλλαγές  για να μπορέσει το ΣΑΕ να αγκαλιάσει εκτός από τα ομογενειακά τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα    όλες  τις  πρωτοβάθμιες  ομογενειακές οργανώσεις  και  συλλόγους στην Ωκεανία, χωρίς εξαιρέσεις ,που επιθυμούν  να ενταχτούν στις τάξεις του αλλά  ταυτόχρονα να ανοιχτεί και   στην  μη οργανωμένη ομογένεια, εντάσσοντας στις τάξεις του εκατοντάδες μέλη που θα συμμετάσχουν σε αποφάσεις πάνω σε θέματα και ζητήματα του Ελληνισμού αλλά και στην εκλογή των συντονιστικών οργάνων τους ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά και προσωπικά.

Δηλαδή με λίγα λόγια  στόχος μας  είναι   να εκσυγχρονιστεί η δομή και η λειτουργικότητα του ΣΑΕ Ωκεανίας  για πλατύτερη συμμετοχή του  Ελληνισμού στην περιφέρεια μας , στην οργάνωση ,στις εκλογικές διαδικασίες και αποφάσεις του θεσμικού οργάνου για σημαντικά ζητήματα του Ελληνισμού σε σχέση με την Ελλάδα  και την περιφέρεια μας.

Οι προτεινόμενες  αλλαγές θα έχουν   χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2019  και με στόχο το  ΣΑΕ Ωκεανίας ,ως νομικά  κατοχυρωμένος    οργανισμός στην Αυστραλία , να παύσει  να  τελεί υπό καθεστώς ομηρίας από  τις Ελληνικές κυβερνήσεις που εδώ  και 8 χρόνια ακόμα ευαγγελίζονται την  αλλαγή του νόμου  του 2006  για τη νέα οργάνωση του ΣΑΕ,  και  να καταστεί το ΣΑΕ στην περιφέρεια  Ωκεανίας   ένα θεσμικό όργανο υπολογίσιμο , ισχυρό, αποτελεσματικό  και αντιπροσωπευτικό  για την ομογένεια.

Ψήφος των Ελλήνων εξωτερικού

Η θέση του ΣΑΕ όπως παλαιοτέρα κατατέθηκε ολοκληρωμένη  στα αρμόδια όργανα της Ελληνικής πολιτείας,  ξανα-επιβεβαιώθηκε  ομόφωνα  από τη Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ  Ωκεανίας τον Ιούνιο του 2016   και  συνοψίζεται στα εξής  βασικά σημεία:

1.    Τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος ψήφου στις εθνικές  εκλογές  από τους τόπους διαμονής των Ελλήνων του εξωτερικού.

2.    Τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος  στις εθνικές  εκλογές  με επιστολική ψήφο και κάλπη.

3.    Δημιουργία εκλογικών περιφερειών αποδήμων και οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού να εκλέγουν τους δικούς τους αντιπροσώπους  στην βουλή  των ελλήνων  που να αντιπροσωπεύουν τον ελληνισμό των πέντε (5) ηπείρων.

4.    Θεωρείται  αναγκαία η έναρξη διαδικασίας για  την καταγραφή των εν δυνάμει  αποδήμων σε   ειδικούς εκλογικούς καταλόγους από τις διπλωματικές αρχές σε συνεργασία με την Οργανωμένη  ομογένεια.

Οι τελευταίες εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα με την κατάθεση από την  Ελληνική κυβέρνηση τροπολογίας  για δημιουργία επιτροπής για να εξετάσει το θέμα της ψήφου  των Ελλήνων εξωτερικού  δεν είναι ενθαρρυντικές ..   Έργο της Επιτροπής  « …για την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  αναφορικά με τον αριθμό των Ελλήνων εκλογέων  που κατοικούν στο εξωτερικό, τις θεσμικές ,οικονομικές , τεχνικές και πολιτικές παραμέτρους που σχετίζονται με το ζήτημα  της ψήφου   και τις ενδεχόμενες  διαφορετικές δικαιοπολιτικές  λύσεις που προκρίνονται για κάθε κατηγορία εκλογέων»

Δηλαδή  όλο αυτό που περιγράφεται ως έργο της Επιτροπής,  ελπίζουμε να μην είναι ένας τρόπος υπεκφυγής για να  μην χορηγηθεί  επιστολική ή άλλη μορφής  ψήφος  στους ‘Έλληνες του εξωτερικού  για τις   επόμενες εθνικές εκλογές. Στους αμέσως επόμενους  μήνες οι   εξελίξεις  θα δείξουν  αν πραγματικά  δρομολογείται κάποια λύση ή και πάλι η ψήφος μας  θα πεταχτεί στις καλένδες.

Ιστοσελίδα του ΣΑΕ

Η ιστοσελίδα του ΣΑΕ Ωκεανίας  από το τέλος του περασμένου χρόνου έχει αναβαθμιστεί σημαντικά  και σήμερα   με τα στοιχεία του Google  τους  5 τελευταίους μήνες έχουν επισκεφτεί τη ιστοσελίδα μας  δεκάδες χιλιάδες άτομα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουμε τις θέσεις μας σε ευρύτερο κοινό πέρα από τη σχετική αλληλογραφία.  Η ενημέρωση από τους αντιπροσώπους  μας σε όλη την περιφέρεια θα πρέπει να είναι ουσιαστική και συνεχής. Και επιπλέον έχει ετοιμαστεί η ιστοσελίδα μας έτσι που θα  έχουμε τη δυνατότητα  μελλοντικά να  ψηφίζουμε και ηλεκτρονικά.

«Συνάντηση» με τον ΥΦΥΠΕΞ κ. Τ. Κουίκ

Συνάντηση με τον Υφυπουργό εξωτερικών της Ελλάδος  και του Συντονιστικού Συμβουλίου δεν έγινε ποτέ το 2017  στην Αυστραλία  παρά τις σχετικές επιστολές που στείλαμε . Απάντηση δεν πήραμε. Είχαμε  και τις ακραίες  δηλώσεις του σχετικά με  τις σκέψης του για τη στελέχωση του Νέου ΣΑΕ  και «για επαγγελματίες πατριώτες».

Στο ΣΑΕ οι αντιπρόσωποι οργανισμών και  τα Διοικητικά όργανα είναι εθελοντές  και  η οικονομική ενίσχυση για τη  λειτουργία του θεσμικού Οργάνου, δεν δημιούργησε επαγγελματίες πατριώτες. Αυτό αποτελεί  προσβολή για όλους τους ομογενείς  που αφιέρωσαν χρόνο και κόπο και οικονομικές επιβαρύνσεις και εξακολουθούν να το πράττουν για το καλό της ομογένειας  και αυτό πρέπει να το γνωρίζει  καλά ο κ. υφυπουργός ή αν  ξέρει κάτι παραπάνω  να καταγγελθεί.

Αφήνουμε τις υποσχέσεις και τις τοποθετήσεις που έδωσε δημόσια  « πρώτα το ΣΑΕ , επανασύσταση του μέσα στο 2017 και μετά η ψήφος στην ομογένεια» έχουν  πιάσει  πια αράχνες και μας έχουν τυλίξει όλους…..

Σκοπιανό ζήτημα / Συμφωνία των Πρεσπών

Η συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και εκείνης των Σκοπίων    μας  βάζει σε νέα μονοπάτια με πολλά  ερωτηματικά  και αρνητικές εξελίξεις  .

Εάν η συμφωνία επικυρωθεί  η Ελλάδα  θα έχει υποστεί  βαριά  και ταπεινωτική ήττα. Η συμφωνία θα πλήττει τις Ελληνικές ευαισθησίες  και τα εθνικά συμφέροντα με τρόπο βαρύ και τελεσίδικο.

Οι αγώνες του  απανταχού Ελληνισμού ,μέσα και έξω από την πατρίδα  ,να μην απεμπολήσουμε την ιστορία μας και την Ελληνικότητα της Μακεδονίας, πετάχτηκαν στις καλένδες. Το ΣΑΕ θα πρέπει να συνταχτεί  με την πλειοψηφία Ελληνισμού αλλά και με την ΠαΔΕΕ ( Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισμού) που  εξέφρασε, πρόσφατα, δια του πρόεδρου της , την απογοήτευση της ομογένειας ότι δεν ελήφθησαν  υπόψη  οι θέσεις τους, όπως άλλωστε και οι απόψεις  των Ελλήνων στο θέμα της ονοματολογίας για τα Σκόπια,  προτείνοντας  να δοθεί η δυνατότητα  να αποφανθεί για τη συμφωνία των Πρεσπών  με δημοψήφισμα ο Ελληνικός λαός…

Διάφορα Θέματα

Μεταξύ άλλων  συζητήθηκαν διάφορα θέματα που άπτονται με την  ύπαρξη των ομογενειακών οργανώσεων μας, την ελληνομάθεια και τους ομογενείς νεομετανάστες.

Η αναφορά, οι τοποθετήσεις και οι εισηγήσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου μετά από συζήτηση και  σχετική επιχειρηματολογία εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης όπως επίσης εγκρίθηκε  και η πρόταση  μελών για διοργάνωση  διαλέξεων ενημέρωσης και προβληματισμού, σε διάφορα ομογενειακά κέντρα της Αυστραλίας, για σημαντικά ζητήματα  που αφορούν την ομογένεια τοπικά και σε σχέση με την Ελλάδα.

Η σύνθεση του Νέου Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής

Ο Συντονιστής και τα μέλη Συντονιστικού Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού στην Περιφέρεια Ωκεανίας και Άπω Ανατολής που εκλέχτηκαν από την Γενική Συνέλευση για την επόμενη περίοδο  συγκροτήθηκαν σε σώμα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Γιώργος Αγγελόπουλος- Συντονιστής

Γιάννης Μπέλας -Α’ Αναπληρωτής Συντονιστής / Υπεύθυνος  QLD /NZ

Δημήτρης Κανελλάκος- Γραμματέας

Παναγιώτης Δούκας- Βοηθός Γραμματέα

Μιχάλης Χριστοδούλου- Ταμίας

Γιάννης Θεοδωρίδης-  Υπεύθυνος  NSW/ACT

Ελένη Καλυμνίου / Υπέθυνη VIC/TAS

Ανδρέας Ευδοκίου / Υπεύθυνος SA/NT

Δημήτρης Βαρνάς/Υπεύθυνος WA

Η Γενική Συνέλευση έκλεισε τις εργασίες της με τις ευχαριστίες του Προεδρείου προς τους αντιπροσώπους των Οργανισμών που συμμετείχαν ενεργά και εποικοδομητικά στις εργασίες της  και την παρότρυνση  του για συμμετοχή των μελών του ΣΑΕ στις εκδηλώσεις τις ΣΕΚΑ  για την Κύπρο.

ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής

Σύδνεϋ, 9 Ιουλίου 2018

Print Friendly, PDF & Email