Γνώμη: Ομογενειακά “ανταμώματα” και “Συνέδρια” στην γενέτειρα

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Πληθώρα Ανταμωμάτων και συνεδρίων ομογενειακών Οργανώσεων στην Ελλάδα, ζήσαμε και φέτος το καλοκαίρι. Βασική τους παράμετρος: Η διατήρηση των δεσμών μεταξύ αποδήμων και ενδήμων Ελλήνων. Περί αυτού ουδείς έχει αντίθετη άποψη.

Πέραν τούτου, ήδη από μερικά χρόνια τώρα σημάδια δείχνουν ότι ο θεσμός των ανταμωμάτων χρίζει “επανεξέτασης”. Πρέπει η διοργάνωσή τους να τεθεί, από ομογενειακής πλευράς, σε νέες βάσεις, “ομογενειακοκεντρικές”. Να αποκτήσουν ουσία πραγματική. Να ξεφύγουν από το τετριμμένο “ταξίδι-προσκύνημα στην πατρίδα”.

Αφορμή για τις σκέψεις αυτές, η πανθομολογούμενη αποτυχία που σημείωσαν φέτος ορισμένα από τα ανταμώματα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός του άρθρου μας. Όσοι βίωσαν την αποτυχία, γνωρίζουν και τους λόγους που οδήγησαν σ΄ αυτήν και τα αποτελέσματα. Τα περισσότερα στάθηκαν σε κάποιο ύψος.

Οι λόγοι για την αποτυχία ορισμένων, πολλοί και διάφοροι, από προκλητική κομματική επέμβαση του ελληνικού Κράτους, σε κάποια από τα “ανταμώματα”, μέχρι και κάκιστη οργάνωση. Βιώσαμε, έτσι, “ανταμώματα” πολιτικά “καπελωμένα”, άλλα με παρουσία ελαχίστων αποδήμων, κάποια με συρικνωμένη αντιπροσώπευση οργανώσεων, και ορισμένα άλλα με Πολιτιστικό Πρόγραμμα κυριολεκτικά για τα …πανηγύρια!

Αλλά και από πλευράς ελληνικής Κυβέρνησης, η παρουσία κυβερνητικών στα “ανταμώματα” αυτά, ή συνέδρια, έγινε επιλεκτικά, με το πολιτικό εκτόπισμα των αρμοδίων προσώπων, να είναι ανάλογο με το βαθμό “πιστότητας” προς το κυβερνών κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι φθάσαμε να διαβάζουμε στον ελληνικό ηλεκτρονικό Τύπο, για κάποια ομογενειακά “ανταμώματα” και τα ακόλουθα: << το (…) αντάμωμα στηρίζονταν σε ξύλινα πόδια, χωρίς πολιτιστικό, ιστορικό και επιστημονικό υπόβαθρο, χωρίς νέα στοιχεία, χωρίς δράσεις που να προκαλούν ενδιαφέρον. Ούτε τα σουβλάκια, ούτε τα λουκάνικα και οι μπύρες μπόρεσαν να συγκινήσουν τους συμπολίτες μας..)

Ή για άλλο “αντάμωμα”, “(…) σ΄αυτά τα ανταμώματα θα πρέπει να παραβρίσκονται περισσότεροι ομογενείς από τους περίπου τριάντα που βλέπουμε εδώ, με περισσότερα να είναι τα κομμάτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ…”

Σε κάποια από αυτά τα “ανταμνώματα” ή συνέδρια, η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας προσέδωσε κάποια αίγλη, δίχως όμως και πάλι να λείψουν φαινόμενα κακής οργάνωσης, έλλειψης συντονισμού, με τους ομιλητές να μακρυλογούν ανεξέλεγκτα, αλλά και να παρίστανται επιφανείς ομογενείς εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και ουδείς να τους αναγνωρίζει και να τους προσφωνεί. Να γίνονται κάποιες συναντήσεις ομογενών με τοπικούς υπηρεσιακούς παράγοντες, κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να προκύπτει ουσιώδες αποτέλεσμα, και γενικά η παρουσία των ομογενειακών παραγόντων στην Ελλάδα να αντιμετωπίζεται από το Κράτος ως “υπόθεση ρουτίνας”.

Φέτος, μάλιστα, όπου η τραγωδία του Ματιού ήταν πρόσφατη, καλό η ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των δεκάδων θυμάτων, αλλά τίποτε περισσότερο δεν προέκυψε. Αλλά και στο εθνικό θέμα του ονόματος της “Μακεδονίας” που βρίσκεται σε πλήρη αρνητική εξέλιξη, ποιές ήταν οι θέσεις ή αντιδράσεις των ομογενών “ανταμωτών” ή “συνέδρων”; Τέτοια σημαντικά ζητήματα δεν μπορεί να εμφανίζονται, στα “πανηγύρια”, ως αφήνοντα δήθεν αδιάφορη την Ομογένεια.

Δεν θα παραλείψουμε να αναφερθούμε και στα “ανταμνώματα” και τα ομογενειακά “παγκόσμια συνέδρια” εκείνα, που οργανώνονται ανά την Ελλάδα από άτομα που είναι παντελώς άγνωστα στην Ομογένεια!  Και που πετυχαίνουν, εντούτοις, να παίρνουν υψηλή ¨αιγίδα” δίχως κανένας θεσμός και κανένα Ίδρυμα να ενδιαφέρεται να ερευνήσει εάν και από που εώς που δικαιούνται τα άτομα αυτά να χρησιμοποιούν το όνομα και την προκάλυψη της Ομογένειας, για να αποκτούν τα ίδια υπόσταση.

Ωστόσο, τα περισσότερα ανταμώματα-συνέδρια τέλειωσαν, μένουν λίγα ακόμη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα ζήσουμε πραγματικά ανταμώματα, με ουσία, με προτάσεις, με προσφορά και με αξιοσημείωτες παρεμβάσεις και όχι άλλες απλές, ανούσιες, εορταστικές τελετές.

Θα κλείσουμε, με το εξής ερώτημα: Έχουν επίγνωση οι συμμετέχοντες στα “ανταμώματα” ομογενείς, ότι δεν είναι απλοί “ταξιδιώτες” και “επισκέπτες”, αλλά ότι αντιπροσωπεύουν την Ομογένεια, στην γενέτειρα;