ΔΝΤ: Το «περιουσιολόγιο» της Ελλάδας είναι αρνητικό κατά 200 δισ. ευρώ

Αθήνα.- Το δημόσιο χρέος και οι λοιπές υποχρεώσεις της Ελλάδας έχουν διογκωθεί σε τέτοιο βαθμό που υπερβαίνουν την δημόσια περιουσία κατά περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που μπορεί να επιβραδύνει την ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση, όπως προκύπτει από υπολογισμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Στην εξαμηνιαία έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις το ΔΝΤ επιχειρεί να καταρτίσει αναλυτικούς «ισολογισμούς» για τον δημόσιο πλούτο δεκάδων χωρών, πηγαίνοντας πέρα από τις βασικές μετρήσεις για το έλλειμμα του εκάστοτε προϋπολογισμού ή την συσσώρευση χρέους.

Ο οργανισμός υπολογίζει πως το 2016 τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας, που περιλαμβάνουν μετοχές, υποδομές, κτήρια, οικόπεδα, δάνεια του κράτους προς τρίτους, είχαν αξία ίση με περίπου το 80% του ΑΕΠ. Το ήμισυ του ενεργητικού της Ελλάδας ήταν μη χρηματοπιστωτικό, που σημαίνει ότι δεν είναι άμεσα ρευστοποιήσιμο σε περίπτωση ανάγκης.

Στον αντίποδα οι εκκρεμότητες της χώρας – όπως ανεξόφλητα ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, πληρωμές προς ιδιώτες και εγγυήσεις του Δημοσίου – ισοδυναμούσαν περίπου με το 190% της οικονομικής δραστηριότητας.

Στην πράξη αυτό σημαίνει το «περιουσιολόγιο» σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης ήταν αρνητικό κατά 111% του ΑΕΠ, τοποθετώντας την Ελλάδα στην χειρότερη θέση ανάμεσα στις 69 χώρες που εξετάστηκαν από τους οικονομολόγους του Ταμείου.

Η ισχύς του «ισολογισμού» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στον καθορισμό του κόστους δανεισμού όσο και στην ανάκαμψη μετά από περιόδους ύφεσης, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Ταμείου. Αυτό σημαίνει πως η θέση αδυναμίας στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα μπορεί να δυσκολέψει την επάνοδο στις αγορές και να καθυστερήσει την αύξηση των δημόσιων δαπανών.

Το ΔΝΤ επισημαίνει πως η παγκόσμια κρίση επιδείνωσε τους «ισολογισμούς» πολλών χωρών, διότι κυβερνήσεις απάντησαν στις υφεσιακές πιέσεις τονώνοντας τις δημόσιες δαπάνες, διογκώνοντας έτσι έλλειμμα και χρέος. Η Ελλάδα ωστόσο μπήκε στην κρίση έχοντας ήδη μεγάλη «τρύπα» στον προϋπολογισμό της και επιχείρησε δημοσιονομική προσαρμογή μέσω πολιτικών λιτότητας.

Η Ελλάδα διαφέρει επιπλέον από άλλες χώρες καθότι το μεγαλύτερο μέρος του χρέους της οφείλεται σε άλλα κράτη της ευρωζώνης και σε θεσμούς. Το δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας παραδείγματος χάρη είναι παρασάγγας μεγαλύτερο από το ελληνικό, ανερχόμενο πέρυσι στο 283% του ΑΕΠ, όμως περισσότερο από το μισό διακρατείται από διάφορους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου.

Το ΔΝΤ δεν προσμετρά στα περιουσιακά στοιχεία του Ελλάδας φυσικούς πόρους, όπως τον ορυκτό πλούτο. Από την άλλη πλευρά, δεν συνυπολογίζει στις υποχρεώσεις της χώρας τις δαπάνες για συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια έξοδα στις ανεπτυγμένες χώρες.

Στην έκθεση το Ταμείο υπογραμμίζει ότι το μοντέλο του ισολογισμού δίνει την πληρέστερη δυνατή εικόνα για την περιουσιακή κατάσταση μιας χώρας, ενώ με πιο σύνθετες μετρήσεις μπορεί να ενσωματώσει και προσδοκίες για μελλοντικά έσοδα και δαπάνες.

Πηγή: skai.gr/AP Photo/Petros Giannakouris