Στα «χέρια» της Εφορίας οι τραπεζικοί λογαριασμοί των Ελλήνων στις ελβετικές τράπεζες

Η ώρα των αποκαλύψεων για εκατομμύρια αδήλωτου «μαύρου» χρήματος δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων φορολογουμένων το οποίο μετανάστευσε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και όχι μόνο στις γνωστές για το απόρρητο των συναλλαγών, τη μυστικότητα και την εμπιστευτικότητα προς τους πελάτες τους, ελβετικές τράπεζες, έφτασε.

Η ελβετική φορολογική διοίκηση απέστειλε πρόσφατα στις φορολογικές αρχές 100 περίπου χωρών (μεταξύ αυτών και η χώρα μας) συνολικά 2 εκατομμύρια τραπεζικούς λογαριασμούς, που έχουν ανοίξει και διατηρούν ξένοι υπήκοοι σε όλες τις ελβετικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και δεκάδες χιλιάδες Ελληνες φορολογούμενοι.

Η αποστολή των στοιχείων και  πληροφοριών τραπεζικού χαρακτήρα έγινε σε εφαρμογή της συμφωνίας για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (καταθέσεις, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, ακίνητα κλπ) που συνυπέγραψαν οι 100 χώρες και που προβλέπει την ανταλλαγή μεταξύ των συμβαλλόμενων χωρών κάθε είδους πληροφοριών για  τραπεζικούς λογαριασμούς που οι υπήκοοί τους διατηρούν στις παραπάνω χώρες.

Στη χώρα μας τις πληροφορίες για τους Ελληνες φορολογουμένους και εταιρείες (με ονοματεπώνυμο, ύψος καταθέσεων, ομολόγων κλπ) που διατηρούν, εδώ και χρόνια, τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλες τις ελβετικές τράπεζες παρέλαβε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ) και ήδη άρχισε τον έλεγχο και την επεξεργασία τους, μέσω ενός ειδικού λογισμικού, το οποίο εντοπίζει τις ανά έτος πρωτογενείς καταθέσεις σε τράπεζες (και όχι απλώς μεταφορές ποσών από ένα λογαριασμό σε άλλον του ίδιου καταθέτη).

Μετά  από αυτό θα ακολουθήσει η διασταύρωση με τα εισοδήματα που οι φορολογούμενοι με τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία δήλωσαν στη χώρα μας. Όπου διαπιστωθεί αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης και ξέπλυμα «μαύρου» ή ακόμη και «βρώμικου» χρήματος, θα ακολουθήσει η επιβολή πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων, ενώ για ορισμένες περιπτώσεις αδικημάτων το λόγο θα έχει και η δικαιοσύνη.

Με το σύστημα της Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών που έχουν συνυπογράψει περίπου 100 χώρες (μεταξύ αυτών και φορολογικοί «παράδεισοι» ή φορολογικά «καταφύγια» όπως οι Νήσοι Κέιμαν, η Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία κλπ) εκτιμάται ότι από τη μια θα περιοριστεί σημαντικά η πολύχρονη  διαδικασία των διοικητικών και δικαστικών συνδρομών από τη χώρα μας για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών διαφόρων ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη προσώπων, ενώ από την άλλη η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή, τα πλήρη στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών φορολογουμένων που  βρίσκονται  στις 100 χώρες καθώς θα επικαιροποιούνται και κάθε χρόνο.

Με τη συμφωνία αυτή θα εντοπίζονται ευκολότερα τα αδήλωτα στην εφορία εισοδήματα, περιορίζοντας έτσι την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή μέσω της διοχέτευσης και απόκρυψης «μαύρων» κεφαλαίων  σε ξένες τράπεζες.

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας  των 100 χωρών έχει γίνει ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών τραπεζικού χαρακτήρα μεταξύ 54  χωρών και   εκτιμάται ότι εντός του 2019 θα ολοκληρωθεί η συμμετοχή και των υπολοίπων χωρών.

Πηγή: Newpost.com