Έτσι …μαζεύουμε όχι τις ψήφους των αποδήμων Ελλήνων, αλλά στρατεύσιμους Έλληνες απόδημους! Όταν θέλουμε, όταν χρειαζόμαστε, ούτε επιτροπές, ούτε συσκέψεις, ούτε απογραφές, ούτε “οι απόδημοι δεν είναι ενιαίο τμήμα”, ούτε άλλες παραπειστικές δικαιολογίες και χρονο-καθυστερήσεις! Τα Προξενεία τίθενται επί τω έργω…

 

<<Ανακοινώνεται ότι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προσκαλεί τους γεννηθέντες το έτος 2001 (κλάση 2022) να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 (02 Ιανουαρίου έως και 01 Απριλίου).

Οι στρατεύσιμοι κάτοικοι Μελβούρνης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γενικό Προξενείο Μελβούρνης και να κλείσουν συνάντηση για το σκοπό αυτό με το Τμήμα Στρατολογίας.

Οι γεννηθέντες το έτος 2001 των οποίων η εγγραφή στα μητρώα αρρένων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γενικό Προξενείο για την εξακρίβωση της δημοτολογικής τους κατάστασης.
Κατά τη συνάντηση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα : (1) Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου, (2) βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, (3) βεβαίωση ΑΜΚΑ, ή, αν δεν διαθέτουν κάποιο από τα ως άνω δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Όσοι έχουν προβλήματα υγείας για τα οποία πιθανολογείται ακαταλληλότητα στράτευσης πρέπει να συνυποβάλουν σχετική ιατρική γνωμάτευση. Kατά την κατάθεση του ΔΑ, οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα, στα ελληνικά, του Γενικού Προξενείου Μελβούρνης (https://www.mfa.gr/australia/geniko-proxeneio melbourne/τελευταία νέα) για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ
37 – 39 ALBERT ROAD
MELBOURNE, VIC. 3004
Tel : 9866 4524
Fax : 9866 4933>>

 

Τόσο απλά. Για την ψήφο των Αποδήμων, όμως, ε;  Και να έχουν οι Απόδημοι “επαφή” με την πατρίδα, και να “πηγαινοέρχονται” και να περνούν τα χρόνια “σαν άδεια βαγόνια”, χωρίς ψήφους, μόνο με επιτροπές, συμβούλια και διαβούλια…

 

 

Print Friendly, PDF & Email