Στην Ιταλία ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

4 febbraio 2019 – Presentazione Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca (Napoli, Sala conferenze del MANN, ore 12.00).

4 Φεβρουαρίου 2019, Παρουσίαση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας (Αίθουσα Διαλέξεων Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Νάπολης)

https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/2019/01/4-febbraio-2019-presentazione-giornata-mondiale-della-lingua-e-della-cultura-greca/
giornata mondiale per la lingua e cultura greca presentata al MANN
Lunedì 4 febbraio, alle ore 12 nella Sala conferenze del MANN, sarà presentata la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca, promossa dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale ed il Comune di Napoli.
Alla conferenza stampa parteciperanno, tra gli altri, Paolo Giulierini (Direttore del MANN), Gaetano Daniele (Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli), Paul Kyprianou (Presidente Comunità Ellenica di Napoli e Campania), Jannis Korinthios (Coordinatore Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca); saranno presenti, inoltre, presidi e docenti delle scuole che parteciperanno al progetto.