Έκλεισε τα γραφεία της η Απογευματινή στην Πόλη

Κωνσταντινούπολη.- Η “Απογευματινή”, η ιστορική εφημερίδα της Πόλης έκλεισε τα γραφεία της. Οικονομικοί λόγοι ανάγκασαν τον εκδότη της Μιχάλη Βασιλειάδη να συνεχίσει, προς το παρόν, την έκδοσή της από το σπίτι του. Το ιστορικό γραφείο στο Surıye Pasajı κοντά στο Τουνέλ, στο Πέρα, δεν υπάρχει πια. Η εφημερίδα ιδρύθηκε το 1925 και στη δεκαετία του 60 ειχε τιράζ περίπου 35.000 φύλλα. Σήμερα έχει πέσει σε λιγότερα από 600. Και τα 89 χρόνια της λειτουργίας της η “Απογευματινή” στεγαζόταν στον ίδιο χώρο.Ας ελπίσουμε οτι οι ελληνικές κοινότητες της Πόλης και ι ανα τον κόσμο Κωνσταντινοπολίτες θα μπορέσουν να στηρίξουν την Απογευματινή ώστε να μην διακοπεί οριστικά η λειτουργία της, καθώς αποτελεί και ακόμα και σήμερα χρήσιμο όργανο ενημέρωσης και καταγραφής της ζωή της ρωμέικης κοινότητας της Πόλης.

“afternoon”, the city’s historic newspaper closed its offices. Economic reasons forced the issuer of Michael Basileiádē to continue, for the time being, to adopt it from his home. The Historical office in surıye pasajı near tunnel, in the beyond, is no more. The newspaper was founded in 1925 and in the 60 s, it had print about 35.000 leaves. Today it has fallen to less than 600. and its 89 years of operation the “afternoon” housed in the same space. Let us hope that the Greek communities of the city and I in the world will be able to support the afternoon so that it is not permanently interrupted, as it is also a useful instrument for informing and recording the life of the city’s most important community.