ΑΝΑΛΥΣΗ: Γιατί το νέο Σχέδιο Νόμου για το νέο ΣΑΕ είναι ανεφάρμοστο

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Εάν η αθρόα συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για το «νέο» ΣΑΕ θα ήταν ένα σαφές δείγμα του ενδιαφέροντος της ομογένειας, τότε η μηδενική συμμετοχή ομογενών τις τέσσερις πρώτες ημέρες, από τις συνολικά 13 που θα μείνει αναρτημένο το νομοσχέδιο στο opengov.com,  τι είναι;

Θα μπορούσε κανείς να πει: «Είναι η ηχηρή απάντηση της Ομογένειας στο γεγονός ότι το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να νομοθετεί για την ομογένεια ερήμην της ομογένειας». ‘Όπως έκαναν και με την Επιτροπή για την ψήφο των Αποδήμων. Μόνοι τους συσκέφτηκαν, μόνοι τους αποφάσισαν, ε, και μόνοι τους, προφανώς, θα …ψηφίσουν!

Προς τι, λοιπόν, η «επανασυγκρότηση» του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) οκτώ χρόνια μετά την καταδίκη του εις θάνατον από τον τότε Υφυπουργό κ. Δόλλη; (ΠΑΣΟΚ). Όπως αναφέρει το άρθρο 160 (!) βασικός λόγος είναι ότι η ύπαρξή του προβλέπεται από το άρθρο 108 του Συντάγματος. Εκεί ορίζεται και η αποστολή του που είναι: «Η έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού».

Επανασυγκροτείται, λοιπόν, με τον προτεινόμενο νόμο, αλλά, τη φορά αυτή, «ως συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας». Είναι αυτό αρκετό; Με το Σχέδιο Νόμου του Κων. Τσιάρα ΝΔ (2012) το ΣΑΕ «εισηγείται, προτείνει και γνωμοδοτεί προς την Ελληνική Πολιτεία σε θέματα που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό». Με το «καλημέρα σας», δηλαδή, με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ,  ξεκινάει η υποβάθμιση του ρόλου που καλούνται μέσω του νέου Νομοσχεδίου να διαδραματίσουν οι ομογενείς.  Απλώς θα «συμβουλεύουν»…

Ως δε προς τους σκοπούς του ΣΑΕ, αυτοί κατά το νέο Σ/Ν συνίστανται «στη διατήρηση, προώθηση και προβολή της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και του φιλελληνισμού, την ενίσχυση της εθνικής και της πολιτιστικής ταυτότητας του απανταχού Ελληνισμού, την προώθηση των συμφερόντων και τη σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την πατρίδα». Πλέον το ΣΑΕ ούτε «μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων» ούτε «αναπτύσσει δράσεις σε τομείς που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό»…

Μία καθοριστική παράλειψη στο νέο Σ/Ν: Το ΣΑΕ δεν έχει έδρα. Έδρα, -τη Θεσσαλονίκη- έχει μόνον η Γενική Συνέλευση, που βαφτίζεται σε «Αμφικτιονία»… Επίσης, το «νέο» ΣΑΕ όπως και το προηγούμενο, εξακολουθεί να μην είναι Νομικό Πρόσωπο. Παρόλα αυτά, θέλει ο νομοθέτης να είναι …αυτοχρηματοδοτούμενο! Από πού; Και πώς; Με μυστικά κονδύλια και με μαύρο χρήμα;

Το άρθρο 161/2 λέει: Οι εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού ανά Περιφέρεια εκλέγονται μέσω διαδικασιών αυτοοργάνωσης». Αυτοχρηματοδότηση και αυτοοργάνωση: Οι δύο νέες “λειτουργίες”- κλειδιά! Η ανάμειξη της ελληνικής Πολιτείας ποιος μπορεί να εξηγήσει, τότε, σε τι χρειάζεται;

Για να το κάνουμε ποιο εύκολο. Θα σας το πούμε εμείς, όπως το ίδιο το Σ.Ν αναφέρει: «Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων (…) Γραμματειακή υποστήριξη στην Αμφικτιονία παρέχει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού». Δηλαδή, η εκάστοτε ελληνική Κυβέρνηση μέσω της Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού Διασποράς” (sic) και μέσω της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, κάνουν όλο το «παιχνίδι»… Οι ομογενείς βάζουν χρήματα και καταθέτουν συμβουλές!

Ούτε για πόσο διάστημα εκλέγεται ο πρόεδρος, ούτε για πόσο διάστημα εκλέγονται οι επικεφαλείς των Περιφερειών. Όλα στον αέρα.

Εκεί, όμως, που θέλουν οι εμπνευστές του νομοσχεδίου, γίνονται συγκεκριμένοι. Όπως: στο ότι -άκουσο-άκουσον- «η Αμφικτυονία μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως και από τον Υπουργό Εξωτερικών για ενημέρωση ή διαβούλευση επί θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος»! Συγγνώμη, ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών θα συγκαλεί –όποτε θέλει- την Γενική Συνέλευση του αυτοχρηματοδοτούμενου και αυτοοργανωμένου ΣΑΕ; Και –πέραν της εισπηδήσεως-  ποιος θα πληρώνει τα έξοδα των «έκτακτων» κατά την υπουργική κρίση, Γενικών Συνελεύσεων; Και εάν οι έκτακτες “Αμφικτιονίες” λάβουν τη συχνότητα του υφυπουργικών ταξιδιών στο εξωτερικό; Ποιος θα καλύπτει τα έξοδα των μελών τους;

Αλλά δεν είναι μόνον αυτό.  Η ελληνική Πολιτεία ορίζει ποιοι θα συμμετέχουν ως μέλη (χωρίς δικαίωμα ψήφου) στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, της βαφτισμένης ως Αμφικτιονία! Και, μάλιστα, «…η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από διαβούλευση με το Προεδρείο της Ειδικής μόνιμης επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων»!!! Γιάννης πίνει και Γιάννης κερνάει. Η Αθήνα αποφασίζει ποιοι θα συμμετέχουν ως μη ψηφίζοντα μέλη.  Η Ομογένεια μόνον …πληρώνει!

Εκεί, όμως, που το Σ/Ν είναι σαφέστατο, είναι στο άρθρο που σπεύδει να ξεκαθαρίσει ανερυθρίαστα: «Το Σ.Α.Ε. του παρόντος νόμου, ουδεμία νομική, διοικητική ή οικονομική συνάφεια, σχέση ή υποχρέωση έχει με οιασδήποτε νομικής μορφής νομικά πρόσωπα που είχαν συσταθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού με παρεμφερείς σκοπούς με αυτό».

Δηλαδή, καταργεί μονοκονδυλιά, την έδρα του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη, καταργεί επιδεικτικά τις δύο εναπομείναντες υπαλλήλους του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού, και «διαγράφει» τα προς αυτές χρέη του ΣΑΕ!

Υπάρχουν και πολλά άλλα «σκοτεινά» ή και «μαύρα» σημεία στο Νομοσχέδιο, αλλά και με μόνον αυτά που εδώ αναρτήσαμε, άποψή μας είναι ότι πρέπει να λάβει την άγουσα προς τον κάλαθο των αχρήστων, παρά την πολυετή εγκυμοσύνη!

Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ΣΑΕ αυτοχρηματοδοτούμενο. Μπορεί μόνον με σαφές χρονοδιάγραμμα και αφού πρώτα αποδείξει τη χρησιμότητά του, να συνεισφέρουν και οι ομογενείς κατά ένα ποσοστό, στον προϋπολογισμό του.

Δεν μπορεί να λειτουργήσει ΣΑΕ μόνον ως «συμβουλευτικό» όργανο. Και, μάλιστα, δίχως νομική κατοχύρωση. Ένα «τέτοιο» ΣΑΕ θα εξελιχθεί σε «προσωπίδα» της εκάστοτε κυβέρνησης και σε «παγίδα» για να επιβάλει κάθε φορά η Αθήνα τη θέλησή της στον ελληνισμό.

Ας σκεφθούν οι φωτεινοί εγκέφαλοι του ΥΠΕΞ: Την πρώτη φορά που το ΣΑΕ (όπως το ονειρεύονται) συμβουλέψει την κυβέρνηση για ένα θέμα (π.χ. όνομα Σκοπιών) και η κυβέρνηση της Αθήνας «τους αδειάσει», όπως έκανε -και μάλιστα άκομψα- η Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα,  θα μπορεί να υπάρξει από κει και μετά η όποια συνέχεια για το όποιο ΣΑΕ;