Αποχαιρετιστήρια εγκύκλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησής του από Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εξέδωσε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος.

Στην εγκύκλιό του και εξηγώντας τους λόγους της παραιτήσεώς του, ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος αναφέρει ότι «τώρα, μέ τήν πολύ μεγάλη εὐλογία νά διανύω τό εἰκοστό ἔτος τῆς διακονίας μου ὥς Αρχιεπίσκοπος καί μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ νά διατρέχω στό 92ο ἔτος τοῦ μακροῦ βίου μου, καί ἔχων κατά νοῦ τήν βιβλική συμβουλή ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἐκκλησιαστή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁτι Τοῖς πᾶσι χρόνος καὶ καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι ὑπὸ τὸν οὐρανόν. (Ἐκκλ. 3:1), θεώρησα σκόπιμο και ἔγκαιρο νά θέσω στήν διάθεση καί διάκριση τοῦ Οικουμενικοῦ μας Πατριάρχη καί τῆς Ἁγίας και Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου τήν παραίτησή μου».

Παράλληλα, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, αναφέρει ότι αγωνίστηκε τον καλόν αγώνα, έφθασε στο τέλος του δρόμου και τήρησε την πίστη.

Ταυτόχρονα τονίζει ότι προσεύχεται όπως ο διάδοχός του στο θρόνο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής «λάβει ἐν ἀφθονία τήν χάρη καί δύναμη τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Χριστού, ὥστε νά μπορέσει νά πραγματοποιήσει σημαντικό καί ἱερό ἔργο στήν Αμερική· καί συγκεκριμένα νά συνεχίσει καί  ὁλοκληρώσει τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ καί ἐθνικοῦ προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐν Νέα Ὑόρκη καί νά ἀναπτύξει τό Ἑλληνικό Κολλέγιο καί Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Μπρούκλάϊν Μασσαχουσσέτης».

Κάνοντας απολογισμό της 20αετούς του ποιμοντορίας στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, αναφέρεται σε «ἔντονες προσπάθειες ἀνταποκρίσεως τῶν ποικίλων πνευματικῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί μορφωτικῶν ἀναγκῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς», σημειώνοντας ότι προσπάθησε να παραμείνω πιστός πιο πάνω θέματα «πίστεως, αγάπης και ενότητος»

«Ἐπιπλέον, συνεχίζει,  μείζονα θέματα συνδεόμενα μέ τό σημαντικό δίπτυχο τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως εἶναι ἡ θρησκευτική ἐλευθερία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ἡ τραγωδία τῆς ξένης κατοχῆς τῆς Κύπρου καί τό Μακεδονικό ζήτημα, ὑπῆρξαν ἐπίσης περιοχές τῆς μερίμνης καί τῆς δραστηριότητός μας».

Ενώ προσθέτει πως «ἀναπόσπαστο μέρος τῆς εἰκοσαετοῦς αὐτῆς προσπαθείας ὑπῆρξε ἡ σταθερή φροντίδα καί ὑποστήριξις παντί τρόπῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αναφέρεται και σε «προκλήσεις, ἀπρόβλεπτες δυσκολίες, ἄδικες ἐπιθέσεις καί ἐνέργειες διαφόρων ἀνθρώπων», σημειώνοντας ότι ο Θεός «δέν ἐπέτρεψε νά συντριβοῦμε ἀλλά ἀντιθέτως μᾶς χάρισε ὡς δῶρο ἐμπνευσμένα παραδείγματα πολλῶν πιστῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν πού παρέμειναν ἱσχυροί καί ἀφοσιωμένοι στόν Θεό παρ’ ὅλες  τίς δυσκολίες».

Δεν παραλείπει ωστόσο να ζητήσει συγγνώμη για όσα λάθη, ή εσφαλμένες ενέργειες συνέβησαν.

«Τέτοια μακρά καί ἔντονη διακονία δέν ἦταν ἀπηλλαγμένη ἀνθωπίνων λαθῶν και πιθανῶν λανθασμένων ἐνεργειῶν. Ἐκφράζω τήν εἰλικρινή μου θλίψη γιά ὅλα αὐτά, συνοδευομένη ἀπό τὴν διαβεβαίωση ὅτι τά ὅποια σφάλματα ἤ ἐσφαλμένες ἐνέργειες δέν ἦταν ἀποτέλεσμα κακῆς προθέσεως, ἀδιαφορίας ἤ ἰδοτελείας. Ἐάν προκάλεσα πόνο σέ οἰονδήποτε, ζητῶ συγγνώμη καί συγχρόνως προσφέρω συγγνώμη σέ ὅποιον τυχόν προκάλεσε πόνο σ᾽ ἐμένα».

Καταλήγοντας, ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος αναφέρει στην εγκύκλιό του ότι στο νέο κεφάλαιο της ζωής του «θά ἔχω τήν εὐκαιρία νά ἀφιερώσω πολύ χρόνο σέ προσευχή·  προσευχή ὄχι μόνο γιά σᾶς τούς ἀγαπητούς μου ἀδελφούς και ἀδελφές καί γιά τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, ἀλλά ἐπίσης γιά τήν Ὁμογένεια καί τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, βασάνους καί τραγικές συνθήκες».

Τέλος, φαίνεται ότι η Σύνοδος στο Φανάρι αποφάσισε να προχωρήσει το Σάββατο με την εκλογή του Αμερικής και παράλληλα να ορίσει ως τοποτηρητή – μέχρι την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου – πιθανότατα έναν εκ των μητροπολιτών Βοστώνης και Νέας Ιερσέης που γειτνιάζουν με την Άμεση Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια Νέας Υόρκης.

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.