Επιστολή του ε. μέλους της ΠαΔΕΕ Σωτήρη Δελή στην Panhellenic Post

ΕΠΙΣΤΟΛΗ (μέσω e mail) στην Panhellenic Post.

<< Κύριε  Μαλασπίνα,

Από τις 8 μέχρι και τις 11 Ιουλίου συνέρχεται στην Αθήνα για την Γενική της Συνέλευση και την εκλογή νέου ΔΣ η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΠΑ.Δ.Ε.Ε).

Είχα την τιμή και την ευκαιρία επι μία τετραετία,  και εξ αιτίας του κοινοβουλευτικού μου ρόλου στην σουηδική Βουλή,  να συμμετάσχω στις εργασίες του Δ.Σ της ΠΑ.Δ.Ε.Ε.  Κατά την διάρκεια αυτών των ετών γνωρίστηκα και συνεργάστηκα με Έλληνες από όλα τα πλάτη και μήκη της γης, και έλαβα γνώση για  τις δυσκολίες που η ελληνική ομογένεια έχει,  στο να επηρεάσει  θετικά τις ελληνικές κυβερνήσεις σε κεντρικά θέματα ενδιαφέροντος, για μας  που ζούμε εκτός Ελλάδας.

Έκανα γνωστή από την αρχή στους συναδέλφους μου στο Δ.Σ,  ότι θα επικεντρώσω το ενδιαφέρον της συμμετοχής μου σε ένα και μόνο στόχο. Το δικαίωμα της ψήφου στις εθνικές εκλογές, για όλους τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται σε όλες τις χώρες του κόσμου,  από τον τόπο κατοικίας τους μέσω τις επιστολικής ή και ηλεκτρονικής ψήφου.

Το ελληνικό Σύνταγμα προνοεί για το δικαίωμα αυτό, αλλά οι διάφορες κυβερνήσεις μέχρι τώρα έχουν, προβάλλοντάς πληθώρα προσχημάτων,  αρνηθεί να ψηφίσουν το Νόμο που θα ρυθμίζει τα σχετικά με το δημοκρατικό μας αυτό δικαίωμα, παραβιάζοντας, έτσι, όχι μόνο κατάφορα και ωμά το ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα Ελλήνων πολιτών.

Καλές ήταν και είναι οι επαφές με παράγοντες, οι επισκέψεις και τα ταξίδια εντός Ελλάδος όπως και οι παρουσιάσεις για την ΠΑ.Δ.Ε.Ε.   Όμως η πραγματική δύναμη της Ομογένειας δυστυχώς απουσιάζει και θα παραμένει απούσα όσο διάστημα οι Ομογενείς τεχνικά στερούνται από τις ελληνικές κυβερνήσεις το δικαίωμα ψήφου από τους τόπους διαμονής τους.  Φοβούμαι πως  κανείς δεν μας ακούει!

Οι προσπάθειες μας να επηρεάσουμε τους παγκόσμιους παίχτες, μεταξύ άλλων και τις ΗΠΑ, ώστε να δημιουργηθούν θετικές προϋποθέσεις για την Ελλάδα στο διπλωματικό πεδίο,  μένουν χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ή –στην καλύτερη περίπτωση- με κάποιες πρόσκαιρες επιτυχίες.  Αναφέρομαι στο πρόσφατο παράδειγμα των F-35 και των S-400 που έχει παρουσιαστεί στα ελληνικά ΜΜΕ σαν το μήλο της έριδος μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας.  Έχει δοθεί η εικόνα ότι η ΠΑ.Δ.Ε.Ε έχει συμβάλει επιτυχώς στο να πιεστεί η Τουρκία.

Οι εμπειρίες μου, σαν μέλος στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της σουηδικής Βουλής, με έχουν διδάξει ότι άλλο πράγμα είναι η ”βιτρίνα” της εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας και άλλο η ”πραγματική ουσία” που διαφέρουν πολλές φορές όσο η μέρα από τη νύχτα.

Παρακολουθούμε, λοιπόν, σήμερα, παρά την δική μας «συμβολή»,  τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να ”τα βρίσκει” με τον σουλτάνο. Οι τριβές μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας δεν έχουν να κάνουν  με τα συμφέροντα της Ελλάδας, αλλά με τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Είναι, με άλλα λόγια, αδιανόητο ένα μέλος του ΝΑΤΟ να αγοράζει και να λειτουργεί σύστημα που ανήκει  σε κράτος απειλή για το ΝΑΤΟ. Τόσο απλά τα πράγματα είναι.

Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα κάτω από την λογική που διέπει την διπλωματία κάθε χώρας και που προστάζει ό,τι καλύτερο για την ίδια τη χώρα,  και όχι για την Ελλάδα. Θα πρέπει, λοιπόν, να καταλάβουμε ότι η δυναμική  σαν Πα.Δ.Ε.Ε σε αυτά τα ζητήματα,  είναι αν όχι περιθωριακή, πάντως  περιορισμένη. Κι αυτό, πέραν και από τις όποιες καλές προθέσεις των μελών της Πα.Δ.Ε.Ε.

Η δύναμη της Ομογένειας, ας το καταλάβουμε,  βρίσκεται στην ενότητά της και στην οργάνωσή της. Φυσικά και στους ηγέτες της.

Ακόμη και στο τομέα των επενδύσεων μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο η Ομογένεια.  Πράγματι, είναι οι Ομογενείς που θα κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα και αυτό παρακολουθείται από τις αγορές, που ακολουθούν. Οι Ομογενείς γνωρίζουν, όμως, δυστυχώς, τις αρνητικές  πραγματικότητες της ελληνικής αγοράς. Και διστάζουν να αναλάβουν «δράση».

Η Πα.Δ.Ε.Ε  θα μπορούσε να επηρεάσει με πράξεις τις κυβερνήσεις ώστε να γίνουν τολμηρές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο των επενδύσεων στη χώρα. Έτσι και μόνον έτσι γίνονται τα πράγματα. Χωρίς πολιτικό εργαλείο πίεσης όμως, ψήφο αποδήμων, η πολιτική διοίκηση της χώρας ποτέ δεν θα προχωρήσει στις πρέπουσες αλλαγές που η Πα.Δ.Ε.Ε πολλές φορές έχει επισημάνει.

Οι σκοποί της ΠΑ.Δ.Ε.Ε που αναφέρονται στο καταστατικό της είναι:

  1. Η δημιουργία σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ των ελληνικής καταγωγής μελών κοινοβουλίων σε μη ελληνόφωνες χώρες.
  2. Η ισχυροποίηση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των ως άνω χωρών προσέλευσης των μελών του Σωματείου καθώς και των κοινοβουλίων τους.
  3. Η προαγωγή , διάδοση και προβολή των αρχών του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στις ως άνω χώρες.

Οι ως άνω στόχοι θα πρέπει να συμπληρωθούν και με το στόχο να ψηφιστεί από τη Βουλή ο Νόμος που θα ορίζει πως θα γίνει πράξη το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες πολίτες που ζουν εκτός Ελλάδος, από τις χώρες διαμονής τους.

Στα τέσσερα αυτά χρόνια της θητείας μου στην ΠΑ.Δ.Ε.Ε ήλθα επίσης και σε επαφή με τις εσωτερικές αδυναμίες του Σωματείου μας σε οργανωτικά και διοικητικά θέματα. Επ’ αυτών πρέπει η ελληνική Βουλή δια της νομικής της Υπηρεσίας και με συνδρομή ορκωτών λογιστών,  να ”εκσυγχρονίσουν” μεταξύ άλλων το Καταστατικό της Πα.Δ.Ε.Ε και να ισχυροποιήσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Πα.Δ.Ε.Ε για κάθε χρόνο λειτουργίας της.  Οι εργασίες της και το αποτέλεσμα τους πρέπει να ελέγχονται, ώστε οι στόχοι της να επιτυγχάνονται.

Για παράδειγμα δεν υπάρχουν πρακτικά συνεδριάσεων. Η έλλειψη πρακτικών συνεδριάσεων αλλά και η έλλειψη των πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ, δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία της ΠΑ.Δ.Ε.Ε. Το τι έχει ειπωθεί και το τι έχει αποφασισθεί, είναι αιωρούμενες έννοιες και στην διακριτική ευχέρεια του κάθε προέδρου να αποφασίσει.

Το οικονομικό που είναι από τη φύση του ένα σοβαρότατο θέμα, αναφέρεται αρκετά γενικά στο καταστατικό της ΠΑ.Δ.Ε.Ε. Παρακάτω παραθέτω  απόσπασμα από το καταστατικό της Πα.Δ.Ε.Ε.

Οι πόροι του Σωματείου είναι ιδίως :

  1. Οι τακτικές συνδρομές των μελών , όπως καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.
  3. Διάφοροι άλλοι πόροι που προέρχονται από επιχορηγήσεις , δωρεές , κληρονομιές και κληροδοσίες προς το Σωματείο.

Η ελληνική Βουλή σήμερα συνδράμει με το 95% των κεφαλαίων κίνησης. Έχουμε γραπτά προτείνει στο ΔΣ, Μιχαλακης/Δελης Δεκ . 2018 Αθήνα, προτάσεις και άλλων χρηματοδοτικών πηγών, που θα ήταν ευχής έργων εάν το νέο Δ.Σ κινηθεί για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να προσελκυστούν και να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Ένα άλλο, επίσης σημαντικό ζήτημα,  είναι η εκλογή προέδρου και προεδρείου της ΠΑ.Δ.Ε.Ε.  Τα περισσότερα χρόνια της λειτουργίας της,  η Αμερική και η Αυστραλία έχουν στην κυριολεξία κρατήσει τα πρωτεία με την Ευρώπη των περίπου 2 εκατομμυρίων Ελλήνων και τις υπόλοιπες ηπείρους να βρίσκονται σε θέση ουραγού παρά τις προσπάθειες τουλάχιστον μια θέση στο προεδρείο να δοθεί στην Περιφέρεια της Ευρώπης.

Ελπίζω την επομένη εβδομάδα να δοθεί στην Ευρώπη η ευκαιρία ώστε ”η μονοπώληση” θέσεων στο προεδρείο της Πα.Δ.Ε.Ε να μείνει μια ανάμνηση και η εκπροσώπηση των ομογενών να γίνει πιο ισορροπημένα και δίκαια.

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω για όλα αυτά τα χρόνια που μου έγινε η τιμή να εκπροσωπήσω τους Έλληνες της Ευρώπης και τους συμπατριώτες μου γενικά στην υφήλιο. Το καταστατικό της ΠΑ.Δ.Ε.Ε αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ β:

Επίτιμα μέλη: Τα πρώην εκλεγμένα μέλη των ως άνω Νομοθετικών σωμάτων έχουν την ιδιότητα του επίτιμου μέλους. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της ΠΑ.Δ.Ε.Ε χωρίς δικαίωμα ψήφου . Κάθε νέα εγγραφή μέλους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.Δ.Ε.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει την ιδιότητα ως επίτιμου μέλους του Σωματείου σε οποιονδήποτε έχει συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των στόχων της ΠΑ.Δ.Ε.Ε.

Θα συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην ελληνική Ομογένεια εάν και εφ όσον μου ζητηθεί, προσπαθώντας να κάνω ό,τι το δυνατό καλύτερο για τους συμπατριώτες μας και την Πατρίδα μας.

Σωτήρης Δελής

Απερχόμενο μέλος του ΔΣ της ΠΑ.Δ.Ε.Ε

Πρώην μέλος της σουηδικής Βουλής

Πρώην μέλος της επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων της σουηδικής Βουλης

Διευθυντής Τραπέζης

Οικονομολόγος

Γενικός Διευθυντής της εταιρείας συμβούλων Praecipio Advisory Services AB (A.E)

Σουηδία.>>

 

Print Friendly, PDF & Email