Κουϊζ: Ο πανταχού παρών και μηδέν πληρών “αγκαλιά” στην Νέα Υόρκη ΚΑΙ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη!

 

 

 

Παλιότερα, αγκαλιά με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και τον Κώστα Μητσοτάκη. Αλλά και με τον Κώστα Σημίτη!  Με τον Κώστα Καραμανλή! Και με τον Γιώργο Παπανδρέου! Με τον Αντώνη Σαμαρά. Και με τον Αλέξη Τσίπρα! ‘Οπως λέμε, “παντός καιρού”!

 

 

Δημοσιεύσαμε την είδηση από την hellasjournal.com, του Μιχάλη Ιγνατίου, για “το ατόπημα του κ. Ελπιδοφόρου“, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα, που θέτει σε αμφισβήτηση, αν όχι και σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα. Εξ αυτού του λόγου το δημοσιεύσαμε αυτολεξεί, αν και “παραβιάζει” μία αρχή στην οποία προσωπικά πιστεύουμε: Να μην μπερδεύουμε την είδηση με το σχόλιο.

 

Επί της ουσίας: Η είδηση ήταν απίστευτη. Τα δε σχόλια του καλού συνάδελφου, εύστοχα. Εδώ υπάρχει θέμα. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για δήθεν εθνική τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα. Η Συνθήκη της Λωζάνης είναι ξεκάθαρη: Οι μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, αποτελούν θρησκευτική μειονότητα στην Ελλάδα…

 

 

(ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1923

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ συνεφώνησαν επί των ακολούθων όρων.

Άρθρον 1.

Από της 1ης Μαΐου 1923, θέλει διενεργηθή η υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων, ελληνικού ορθοδόξου θρησκεύματος, των
εγκατεστημένων επί των τουρκικών εδαφών, και των Ελλήνων υπηκόων, μουσουλμανικού θρησκεύματος, των εγκατεστημένων επί των ελληνικών
εδαφών.

Τα πρόσωπα ταύτα δεν θα δύνανται να έλθωσιν ίνα εγκατασταθώσιν εκ νέου εν Τουρκία ή αντιστοίχως εν Ελλάδι, άνευ της αδείας της Τουρκικής
Κυβερνήσεως ή αντιστοίχως της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Άρθρον 2.

Δεν θα περιληφθώσιν εις την εν τω πρώτω άρθρω προβλεπομένην ανταλλαγήν:

α) οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως·

β) οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης.

Θέλουσι θεωρηθή ως Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως, πάντες οι Έλληνες οι εγκατεστημένοι ήδη προς της 30ης Οκτωβρίου 1918, εν τη περιφέρεια της Νομαρχίας Κωνσταντινουπόλεως, ως αύτη καθορίζεται δια του νόμου του 1912.

Θέλουσι θεωρηθή ως μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης, πάντες οι Μουσουλμάνοι οι εγκατεστημένοι εν τη περιοχή ανατολικώς της μεθορίου γραμμής της καθορισθείσης τω 1913 δια της Συνθήκης του Βουκουρεστίου).

Καλή η Θεολογία, αλλά καλύτερη εν προκειμένω η Διπλωματία. Η πρώτη θέλει πίστη. Η δεύτερη, γνώσεις!

 

“Κατάφερε” ο Oικουμενικός Πατριάρχης να κάνει Τούρκους υπηκόους τους Ιεράρχες της ομογένειας και των λεγόμενων Νέων Χωρών. Και, μάλιστα, να τους το πουλήσει και ως …εκδούλευση ο κ. Ερντογάν! Αν είναι δυνατόν! και σήμερα του προσφέρουμε από άγνοια (θέλουμε να πιστεύουμε καλοπίστως) επιχειρήματα εκεί όπου δεν υπάρχουν…

“Δι’ ευχών των Αγίων ημών”…

 

 

Print Friendly, PDF & Email