Ερευνα : Οι Έλληνες της Μασσαλίας γηράσκουν καλύτερα και ζουν περισσότερα χρόνια

Από αριστερά προς τα δεξιά: κα Αλεξάνδρα Φωσκόλου κ Δημοσθένης Παναγιωτάκου και η κα Ιωάννα Μουσικούδη. De gauche à droite : Mme Alexandra Foscolou, M. Dimosthenis Panagiotakos et Mme Ioanna Mousikoudi

Μια διαδρομή στο χρόνο και τις ζωές των Ελλήνων της Μασσαλίας. Της Αλεξάνδρας Φωσκόλου, Ιωάννας Μουσικούδη και Δημοσθένη Παναγιωτάκου
Κείμενο : Αλεξάνδρας Φωσκόλου

Ανάμεσα στις πολλές και πανέμορφες πόλεις της Γαλλίας, η Μασσαλία «μιλάει» με τη μεγαλύτερη αμεσότητα στην ελληνική ψυχή. Είναι μια πόλη που σαγηνεύει με τη γραφική ομορφιά της και τις έντονες αντιθέσεις της. Αυτή η γοητευτική Ελληνίδα του γαλλικού νότου έχει υποστεί δεκάδες μεταμορφώσεις στο πέρασμα των αιώνων για να μπορεί σήμερα να επιδεικνύει περήφανα την κοσμοπολίτικη ομορφιά και την εξωστρέφειά της. Ωστόσο η Μασσαλία δεν έπαψε ποτέ να δείχνει και να έχει το ελληνικό της χρωμόσωμα, μια πραγματικότητα απτή σε όλο το νότο της Γαλλίας καθότι πολλές ομογενειακές οργανώσεις ζουν και δραστηριοποιούνται στην πόλη τρέφοντας μια άδολη αγάπη για τη μητέρα Ελλάδα, την οποία θεωρούν κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού και πάντοτε ως την αγαπημένη μακρινή πατρίδα.
Ερευνητές από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Πρύτανη, Καθηγητή κ. Δημοσθένη Παναγιωτάκο, με τη βοήθεια και την αμέριστη συμπαράσταση της φιλολόγου και ιστορικού, κ Ιωάννας Μουσικούδη πριν από μερικούς μήνες διεξήγαγαν έρευνα μεταξύ των ομογενών της Μασσαλίας και της γύρω περιοχής, στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας μελέτης MEDIS (Mediterranean Islands Study), με σκοπό να καταγράψουν το προφίλ της υγείας αλλά και των συνηθειών των Ελλήνων πρώτης, δεύτερης ακόμα και τρίτης γενιάς που ζουν μόνιμα στην περιοχή.
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 142 άτομα, 62 άνδρες και 80 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 67 χρόνια. Τα άτομα αυτά ρωτήθηκαν για τις διατροφικές τους συνήθειες και έδωσαν πληροφορίες για την υγεία και τον τρόπο ζωής τους. Έξι στους 10 ήταν συνταξιούχοι, 3 στους 10 εργάζονταν, ενώ η ανεργία ήταν σε ποσοστό <10%. Το 54% των συμμετεχόντων δήλωσε χαμηλό έως μέτριο εισόδημα, ενώ το 46% δήλωσε ότι ζει άνετα έως πολύ καλά. Επίσης, 9 στα 10 άτομα ασκούνταν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, ενώ μόλις το 10% των ερωτώμενων δήλωσε ότι καπνίζει. Αναφορικά με την κατάσταση υγείας τους, το 37% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είχε υπέρταση, το 15% σακχαρώδη διαβήτη, ενώ υψηλή χοληστερόλη είχε μόλις το 21%. Συγκρίνοντας τα ποσοστά αυτά με αντίστοιχα σε ηλικία άτομα που ζουν στην Ελλάδα διαπιστώθηκε πως οι Έλληνες της Μασσαλίας φαίνεται να έχουν πολύ καλύτερη υγεία!
Από την ίδια έρευνα βρέθηκε επίσης πως ο βαθμός υιοθέτησης της Μεσογειακής διατροφής είναι παρόμοιος με αυτόν των κατοίκων της πατρίδας Ελλάδας. Συγκεκριμένα οι Έλληνες της Μασσαλίας έχουν ακόμα υψηλό βαθμό προσκόλλησης στη παραδοσιακή διατροφή των προγόνων τους, ίσο με 57%. Φαίνεται ότι ο τρόπος ζωής στη νέα τους πατρίδα, δεν τους έχει επηρεάσει στο να ξεχάσουν τις παραδοσιακές αρχές της ελληνικής Μεσογειακής διατροφής.
Ενδιαφέρον εύρημα είναι και το ότι ο δείκτης υγιούς γήρανσης των Ελλήνων της Μασσαλίας, είναι πιο υψηλός από αυτόν των κατοίκων της Ελλάδας. Η υγιής γήρανση είναι ένας σύγχρονος όρος που εκφράζει την «καλή» ζωή μέχρι το βαθύ γήρας, και χρησιμοποιείται εναλλακτικά ως «ενεργός γήρανση» ή «επιτυχημένη» ή «θετική» ή «παραγωγική». Δεν είναι ένα ενιαίο φαινόμενο, αλλά πρέπει να αναλύεται στις συνιστώσες της που είναι από τα πεδία της βιοϊατρικής, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας και άλλα που ακόμα ερευνώνται. Με λίγα λόγια, η υγιής γήρανση είναι αποτέλεσμα συνδυασμού αυξημένου προσδόκιμου επιβίωσης και μειωμένης πιθανότητας εμφάνισης ασθενειών και αναπηριών, καθώς και υψηλών επιπέδων σωματικής και πνευματικής λειτουργίας και ενεργού συμμετοχής στη ζωή. Με άλλα λόγια οι Έλληνες της Μασσαλίας γηράσκουν καλύτερα και ζουν περισσότερα χρόνια από τους συμπατριώτες τους στην Ελλάδα! μια και το σκορ τους στον δείκτη υγιούς γήρανσης ήταν 46/100 έναντι των ομολόγων τους από την Ελλάδα που ήταν κοντά στο 30/100. Σε αυτό το γεγονός πρέπει να προστεθεί και η μειωμένη κατάθλιψη που φαίνεται να έχουν οι Έλληνες της Μασσαλίας σε σχέση με τους συμπατριώτες τους στην Ελλάδα.
Η Μασσαλία των αρχαίων Φωκαιών, αλλά και η πόλη του Μορίς Μπεζάρ, του Μαρσέλ Πανιόλ, του Εντμόν Ροστάν του Σεζάν του Μπρακ και του Ρενουάρ, κέρδιζε, αλλά και συνεχίζει να κερδίζει όλους όσους την επισκέπτονται και ψάχνουν να ανακαλύψουν τα κρυμμένα μυστικά της, στο καλό κρασί της, στην ποικιλία στα ψάρια και τα θαλασσινά, στην περίφημη bouillabaisse, και στον πλούτο της σε διάφορα τοπικά προϊόντα. Στα μυστικά αυτά πρέπει να αναζητηθούν και αυτά της μακροημέρευσης και ευημερίας μέχρι τα βαθιά γηρατειά των κατοίκων της και ειδικότερα αυτών της ελληνικής διασποράς.

Πηγή: diaspora-grecque.com

Enquête : Les Grecs de Marseille vieillissent mieux et vivent plus longtemps

De : Alexandra Foscolou, Ioanna Mousikoudi et Dimosthenis Panagiotakos
Texte : Alexandra Foscolou

Parmi les nombreuses belles villes de France, Marseille “parle” avec la plus grande franchise à l’âme grecque. C’est une ville qui est captivante par sa beauté pittoresque et ses contrastes intenses. Cette charmante Grecque du sud de la France a subi des dizaines de transformations au cours des siècles pour pouvoir aujourd’hui afficher fièrement sa beauté cosmopolite et son extraversion. Cependant, Marseille n’a jamais cessé de montrer et d’avoir son chromosome grec, une réalité omniprésente dans le sud de la France, de nombreux organismes expatriés vivant et opérant dans la ville nourrissant un amour éternel pour la mère Grèce, qu’ils considèrent comme un berceau de la culture occidentale et toujours comme sa patrie lointaine préférée.
Des chercheurs de l’Université Harokopio d’Athènes, dirigés par le vice-recteur, le Professeur Dimosthenis Panagiotakos, avec l’aide et le soutien sans réserve de la professeure de lettres et d’histoire, Mme Ioanna Mousikoudi, ont rencontré, il y a quelques mois, des habitants d’origine grecque et, dans le cadre de l’étude internationale MEDIS (Mediterranean Islands Study), ont enregistré le profil de santé et les habitudes de vie des Grecs de première, deuxième et même troisième générations vivant en permanence dans la région.
L’étude concernait 142 personnes, 62 hommes et 80 femmes, dont l’âge moyen était de 67 ans. Ces personnes ont été interrogées sur leurs habitudes alimentaires et ont fourni des informations sur leur santé et leur mode de vie. Parmi ces personnes, 6 sur 10 sont à la retraite, 3 sur 10 travaillent et le taux de chômage est inférieur à 10%. 54% des participants ont déclaré un revenu faible à modéré, tandis que 46% ont déclaré vivre confortablement à très bien. En outre, 9 personnes sur 10 font de l’exercice quotidiennement ou presque et 10% seulement des personnes interrogées ont déclaré fumer. Quant à leur état de santé, 37% des participants ont déclaré souffrir d’hypertension, 15% sont diabétiques et 21% seulement souffrent d’ hypercholestérolémie. En comparant ces pourcentages avec ceux des personnes vivant en Grèce, on constate que les Grecs marseillais semblent en bien meilleure santé!
La même recherche a également révélé que le degré d’adoption du régime méditerranéen est similaire à celui des habitants de leur patrie, la Grèce. En particulier, les Grecs de Marseille adhèrent encore bien au régime traditionnel de leurs ancêtres, égal à 57%. Il semble que le mode de vie de leur nouvelle patrie ne les ait pas incités à oublier les principes traditionnels du régime alimentaire méditerranéen grec.
Une découverte intéressante est que le taux de vieillissement en bonne santé des Grecs de Marseille est supérieur à celui des Grecs. Le vieillissement en bonne santé est un terme moderne qui exprime la “bonne” vie jusqu’à la vieillesse et est également utilisé comme “vieillissement actif” ou “réussi” ou “positif” ou “productif”. Ce n’est pas un phénomène unique, mais il faut l’analyser dans ses composantes qui relèvent des domaines de la biomédecine, de la sociologie, de la psychologie et d’autres qui font encore l’objet de recherches. En bref, le vieillissement en bonne santé résulte à la fois d’une augmentation de l’espérance de vie et d’une probabilité réduite de maladie et d’invalidité, ainsi que de niveaux élevés de fonctionnement physique et mental et de participation active à la vie. Autrement dit, les Grecs de Marseille vieillissent mieux et vivent plus longtemps que leurs compatriotes en Grèce puisque leur score sur le taux de vieillissement en bonne santé est de 46% par rapport à leurs homologues de la Grèce qui est de 30%. Ajoutez à cela que les Grecs de Marseille semblent moins déprimés que leurs compatriotes en Grèce.
Marseille des anciens Phocéens mais aussi ville de Maurice Béjart, Marcel Pagnol, Edmond Rostand, Cézanne, Braque et Renoir, gagne et continue de gagner tous ceux qui la visitent et cherchent à la découvrir, pour son bon vin, les variétés de poissons et de fruits de mer, la fameuse bouillabaisse et sa richesse en divers produits locaux. Ces secrets doivent également faire l’objet d’une recherche tout comme ceux de la longévité et de la prospérité dans un âge avancé de ses habitants et, en particulier, ceux de la diaspora grecque.

source: diaspora-grecque.com

Print Friendly, PDF & Email