Αθήνα.- Ως σοβαρό διαφαίνεται πλέον το ενδεχόμενο ευρείας υπερψήφισης του νομοσχέδιου για την ψήφο των αποδήμων (Σχόλιο ΡΗΡ: που στερεί την πλειοψηφία των Αποδήμων, από τη διευκόλυνση της ψήφου από τον τόπο διαμονής τους, υποχρεώνοντάς τους σε ταξιδάκι …χιλιάδων χιλιομέτρων πίσω στην πατρίδα,  για να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα!) καθώς οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατάθεσε την Παρασκευή (6 Δεκεμβρίου 2019) ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, φαίνεται να ικανοποιούν τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως  παραδέχτηκε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες κι ο εισηγητής του κόμματος, Γιώργος Κατρούγκαλος.

Οι βελτιώσεις:

Σε ό,τι αφορά τους Απόδημους, τους δίνει την παραχώρηση τρεις (3) από τους 15 υποψήφιους βουλευτές Επικρατείας να προέρχονται από τους Απόδημους εκ των οποίων ο ένας (1) α τοποθετείται υποχρεωτικά στις 3 πρώτες θέσεις. Να έχει, δηλαδή, προοπτική -τουλάχιστον στα δύο πρώτα κόμματα- να εκλεγεί. Τα μικρότερα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν επικεφαλής του Επικρατείας, άτομο προερχόμενο από την Ομογένεια.

(Σχόλιο ΡΗΡ: Αυτό, το ονομάζουν “ουσιαστική εκπροσώπηση των Ελλήνων του Εξωτερικού στην ελληνική Βουλή”! Δηλαδή, να διαθέτει ο Απόδημος Ελληνισμός τον 1 ή τους 2 βουλευτές από τα μεγάλα κόμματα, στην Βουλή των 300ων!

Οι υπόλοιπες βελτιώσεις στο νομοσχέδιο αφορούν το κοινό αίτημα με τον ΣΥΡΙΖΑ για διαφάνεια και έλεγχο στις αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης. (Σχόλιο ΡΗΡ: Άλλωστε, όπως φάνηκε και από την απευθείας αναμετάδοση των εργασιών της κοινής Επιτροπής της Βουλής για το Νομοσχέδιο, όσοι -ελάχιστοι- απόδημοι έτυχε να βρίσκονται στην Αθήνα και πήγαν στην Επιτροπή να καταθέσουν τις απόψεις τους, μετά την σχετική πρόσκληση που είχε απευθύνει το προεδρείο, αλλά και όσα e mails έφθασαν από το εξωτερικό, καμία πρόταση απόδημου δεν ελήφθη υπόψη. Προκάλεσαν, αντίθετα, οι παρεμβάσεις τους αφενός μεν αρνητικά σχόλια από την πλευρά μέλους του προεδρείου ” δεν ήλθατε να μας κάνετε μάθημα”, αφετέρου την -εν μέσω ευχαριστιών για την προσέλευσή τους- …αφοπλιστική δήλωση από την έδρα του προεδρεύοντος  κ. Χαρακόπουλου Παντελή Μάξιμου “…μακάρι στο μέλλον με άλλες πλειοψηφίες να μπορέσουν να γίνουν αποδεκτές κάποιες από τις προτάσεις σας”)!

Οι αλλαγές

Οι αλλαγές που επέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος κατόπιν αιτημάτων του ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, αφορούν συγκεκριμένα:

1. Οι 3 από τους 15 υποψηφίους του ψηφοδελτίου Επικρατείας μπορούν να προέρχονται από την ομογένεια. Εφόσον γίνει αυτή η επιλογή τουλάχιστον ο ένας εξ αυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετείται στις 3 πρώτες θέσεις.

2. Ειδική Διακομματική Επιτροπή που συγκροτείται θα εξετάζει τις ενστάσεις επί απορριπτικών αποφάσεων εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

ενώ θα διεξάγει -εφόσον μέλος της το ζητήσει- και δειγματοληπτικό έλεγχο των αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές.

Στην Επιτροπή θα προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών ή οριζόμενο από τον ίδιο πρόσωπο και σε αυτή θα συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα της Βουλής και εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ως δύο εκκρεμότητες, σε ό,τι αφορά τις ροτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουν η επικαιροποίηση των ειδικών εκλογικών καταλόγων κατ’ έτος και η λήψη αποφάσεων στη Διακομματική Επιτροπή από αυξημένη πλειοψηφία 2/3.

Οι ακριβείς νομοτεχνικές βελτιώσεις έχουν ως εξής:

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 2 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής : «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Ειδική Διακομματική Επιτροπή, στην οποία μετέχει ο παραπάνω Υπουργός ή ο οριζόμενος από αυτόν ως Πρόεδρος και ένας εκπρόσωπος κάθε κόμματος ή συνασπισμού που εκπροσωπείται στη Βουλή ή εκπροσωπείτο στη Βουλή που διαλύθηκε και ένας εκπρόσωπος της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη. Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση ενστάσεων επί απορριπτικών αποφάσεων εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του παρόντος, για τις οποίες δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της παραγράφου 5, ο έλεγχος συγκεκριμένων αιτήσεων κατόπιν αιτήματος μέλους ή μελών της Επιτροπής, καθώς και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές κατά την παράγραφο 3. Αν ένα ή περισσότερα κόμματα ή συνδυασμοί κομμάτων δεν υποδείξουν εκπρόσωπο εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη του ερωτήματος, η Επιτροπή συγκροτείται νομίμως χωρίς τη συμμετοχή τους.». Οι επόμενες παράγραφοι του ίδιου άρθρου αναριθμούνται αναλόγως.

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34Α του π.δ. 26/2012, όπως τροποποιείται με το άρθρο 32, προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Το ένα πέμπτο (1/5) των υποψηφίων προέρχεται από εγγεγραμμένους των ειδικών εκλογικών καταλόγων εξωτερικού, εφόσον υπάρχουν, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας τοποθετείται υποχρεωτικά στις τρεις (3) πρώτες θέσεις».

Την Τετάρτη η κρίσιμη ψηφοφορία

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής την επόμενη Τετάρτη.

Πηγή: Με στοιχεία από skai.gr

Print Friendly, PDF & Email