Η Panhellenic Post για την συνεργασία της Τριεθνούς σε επίπεδο Αποδήμων

ΑΠΟΨΗ

Για την Panhellenic Post, παραμένει το ερώτημα το πώς θα γίνει σε βάθος πράξη η συνεργασία της Τριεθνούς  σε επίπεδο Αποδήμων. Το να διοργανωθεί πάλι η συμμετοχή σε κοινό πρόγραμμα πέντε νέων της του εξωτερικού από κάθε χώρα, όπως έγινε στο πρώτο πρόγραμμα, δεν είναι αρκετό, ακόμη και αν δηλωθεί ότι πρόκειται για πρόγραμμα «future leadership». Θα λέγαμε ότι ακούμε εδώ και περίπου τρία χρόνια για το σχεδιασμό μίας σημαντικής συναυλίας, αλλά μας μοιάζει ότι ακόμη είμαστε στις πρόβες.

Το «future leadership» είναι μία συνηθισμένη και προσχηματική δικαιολογία για να καλυφθεί η αδυναμία διοργάνωσης μεγαλύτερων προγραμμάτων. Δεν νομίζουμε ότι η συνεργασία των τριών χωρών στο χώρο της Αποδημίας τους αποκτά βάθος με προγράμματα συνολικά δεκαπέντε νέων. Όποιος διατηρεί αντίθετη άποψη, ας δει πιο προσεκτικά το έργο που παράγεται από την  Jewish Agency for Israel.

Η παρατήρηση της Panhellenic Post, δεν επικεντρώνεται στο πρόσωπο του νέου Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κώστα Βλάση, αλλά επισημαίνουμε το θέμα για να μην συνεχίσει το σενάριο αυτό, το οποίο ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση της ΓΓΑΕ με τον προηγούμενο Υφυπουργό κ. Κουίκ. Προφανώς πρόκειται για καλή πρωτοβουλία, αλλά πρέπει να προχωρήσει με ταχύτητα, μεγαλύτερη, τουλάχιστον, εκείνης της χελώνας. Ας μιμηθούμε τους Ισραηλινούς. Πρωτίστως ας χρηματοδοτήσουμε περισσότερες και μεγαλύτερες δράσεις.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε: Υπάρχει έλλειψη πόρων από την Ελλάδα για το θέμα αυτό; Υπάρχει μήπως έλλειψη ικανοτήτων για κάτι μεγαλύτερο; Ή τελικά υπάρχει φόβος ανάληψης της απόφασης για διάθεση μεγαλύτερου κονδυλίου; Η εμπειρία μας στα θέματα ελληνικής διαχείρισης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ομογένειας, μας οδηγεί στο να αποκλείσουμε την πρώτη περίπτωση. Δεν πιστεύουμε ότι η Πολιτεία αποστερεί από τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού πόρων για τέτοια προγράμματα. Ας το δει ο νέος Υφυπουργός.

PHP