Το ΔΣ της ΠαΔΕΕ με τον υπουργό Εσωτερικών

Με τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρίκακο. Μιλώντας για το πώς θα μπορούν να ψηφίσουν 
οι Έλληνες στο Εξωτερικό, την επιλεξιμότητά τους, τη διαδικασία εγγραφής στο εξωτερικό 
και την πραγματική εκλογική διαδικασία. 
Μια σημαντική πρωτοβουλία που αναγνώρισε ότι οι Έλληνες πολίτες αναζητούν και ζουν, 
σπουδάζουν, εργάζονται και ταξιδεύουν εκτός Ελλάδας.


With the Hellenic Minister of Interior Panagiotis Theodorikakos. Talking about how Greeks Abroad will be able to vote, their eligibility, the process of overseas enrolment and the actual election process. An important initiative that recognised that Greek citizens are outward looking and live, study, work and travel outside of Greece.

Πηγή: Facebook

 
Print Friendly, PDF & Email