Αθήνα.- Mε μειωμένο προσωπικό κατά 25% τουλάχιστον, λειτουργούν από χθες όλες οι κεντρικές διευθύνσεις και υπηρεσίες των τραπεζών, ενώ ελεγχόμενη είναι η προσέλευση του κοινού στα καταστήματα, τα οποία λειτουργούν κανονικά.

Η κίνηση στα τραπεζικά καταστήματα είναι περιορισμένη σε σχέση με τη συνήθη, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών –χωρίς να λείπουν και οι εξαιρέσεις– τήρησε τον γενικό κανόνα για μείωση των μετακινήσεων και έτσι το βάρος των τραπεζικών συναλλαγών έχει μεταφερθεί στα εναλλακτικά δίκτυα, η χρήση των

Η είσοδος στα τραπεζικά καταστήματα γίνεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα και ο ανώτατος αριθμός των εισερχόμενων πελατών δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 10 άτομα για τα μεγάλα καταστήματα –5 για τα μικρότερα– ενώ τα ΑΤΜs εφοδιάζονται κανονικά και σύμφωνα με τραπεζικές πηγές δεν παρατηρούνται προβλήματα.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, Εθνικής Tράπεζας Παύλος Μυλωνάς, Eurobank Φωκίων Καραβίας και Tράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου με επιστολές τους προς το προσωπικό επισημαίνουν την κρισιμότητα της κατάστασης και εκτός από τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν εκπονήσει για τη λειτουργία των τραπεζών με εφαρμογή της τηλεργασίας, διαβεβαιώνουν για τη λήψη μέτρων που θα στηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία.

• Eurobank. Στην περίπτωση της Eurobank, το ένα τρίτο του προσωπικού πλην του δικτύου καταστημάτων, εργάζεται από χθες και για όσο διάστημα απαιτηθεί, κατά περίπτωση, με τηλεργασία. Οπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας «έχουν ανασταλεί όλα τα επαγγελματικά ταξίδια και συγκεντρώσεις και οι συναντήσεις διεξάγονται από μέρες με τα ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία που διαθέτει η τράπεζα», ενώ στη διάθεση όλων των εργαζομένων από χθες είναι «μια ειδική τηλεφωνική γραμμή ιατρικής υποστήριξης, στελεχωμένη από ειδικούς για συμβουλές, απορίες ή οδηγίες».

• Alpha. Ανάλογη είναι η στρατηγική που εφαρμόζει η Alpha Bank, η οποία σε ό,τι αφορά το προσωπικό των κεντρικών υπηρεσιών και με ευθύνη των διευθυντών, επιλέγεται κατ’ ελάχιστον το 25% της δύναμης κάθε μονάδας να εργαστεί από το σπίτι. Εφόσον κριθεί εφικτή η εργασία από το σπίτι μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων, χωρίς τη δημιουργία λειτουργικού κινδύνου, το ποσοστό τηλεργασίας μπορεί να ξεπεράσει το 50%  ή –σε περίπτωση ολιγομελών μονάδων– ακόμη και το σύνολο του προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προσβάσεις. Στην επιστολή του προς το προσωπικό ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης σημειώνει ότι «κρίσιμης σημασίας διευθύνσεις λειτουργούν, ήδη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Business Continuity Plan, οι ηλεκτρονικές και άλλες υποδομές έχουν ενισχυθεί, ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξακολουθήσει απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών από τα εναλλακτικά δίκτυα στους πελάτες της τράπεζας».

• Εθνική. Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς επισημαίνει στην επιστολή του προς το προσωπικό ότι η τράπεζα έχει συστήσει διατμηματική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία συνεδριάζει σε καθημερινή βάση με στόχο να παίρνει συντονισμένες και γρήγορες αποφάσεις για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όλων, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας της τράπεζας. Επιπλέον στην ίδια επιστολή ο κ. Μυλωνάς σημειώνει ότι η ΕΤΕ «μελετά τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία και σε στενή συνεργασία με την πολιτεία θα προχωρήσει σε κινήσεις που θα απαλύνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις, με έμφαση στους πελάτες που δοκιμάζονται περισσότερο».

• Πειραιώς. Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου επισημαίνει στην επιστολή του τις πρωτοβουλίες που παίρνει η τράπεζα, μεταξύ των οποίων η επέκταση της χρήσης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank, με στόχο τον περιορισμό του πλήθους των συναλλασσόμενων πελατών στο δίκτυο σε συνδυασμό με τα ατομικά μέτρα προστασίας στα ταμεία καταστημάτων. Η Τράπεζα Πειραιώς, καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Μεγάλου, είναι ισχυρή «τόσο κεφαλαιακά όσο και από άποψη ρευστότητας και είναι σε θέση να υποστηρίξει τους πελάτες της».

Έντυπη έκδοση Καθημερινής

Print Friendly, PDF & Email