Από την Εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου για την 25 Μαρτίου: «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Μὲ τὸ θαυμάσιο αὐτὸ ἀπολυτίκιο τῆς 25ης Μαρτίου, ἐξυμνοῦμε τὸ μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ» …

 

Τώρα ξέρω, μελισσούλες μου, εσείς θα πείτε: Αυτή ήταν όλη κι όλη η Εγκύκλιος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την Ημέρα;  Όχι. Δηλαδή, αυτή ήταν όλη κι όλη η αναφορά του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου σε μέγα γεγονός της Ενανθρωπήσεως του Κυρίου, στο μυστήριο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου…

 

 

Υπάρχουν, όμως, στην ίδια Εγκύκλιο ακόμη τρεις παράγραφοι και τρεις αράδες  ΟΛΕΣ αφιερωμένες αποκλειστικά στους Ήρωες της επανάστασης του 1821.  Όχι που δεν το αξίζουν, αλλά όπως και να το δεις, ξενίζει σε Εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου δυο μόνο λόγια για την Παναγιά και κοντά τέσσερις παράγραφοι για το 1821.  Τι λέτε μελισσούλες μου;

 

 

Αλλά οι oπλαρχηγοί σήκωσαν τη Σημαία με τον Σταυρό. Ήταν Χριστιανοί. Πολέμησαν «για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της πατρίδος την Ελευθερίαν». Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έβαλε τον Σταυρό στην πρώτη σημαία που πρόχειρα κατασκεύασε. Ο ίδιος είπε, «Όταν πήραμε τα όπλα, πρώτα είπαμε υπέρ Πίστεως και ύστερα υπέρ Πατρίδος». Δεν ξέρω, αλλά έχω το αίσθημα ότι κάτι μου λείπει από την Εγκύκλιο του κ. Ελπιδοφόρου. Τυχαίο;

Print Friendly, PDF & Email