Υπάρχουν και (κάπως) ευχάριστα νέα!

(Από το Facebook/Christos Catiforis)

Και κάποια κάπως ευχάριστα νέα… Η Ελλάδα έχει υποχωρήσει πλέον στην 36η θέση παγκοσμίως ως προς τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ήταν στην 22η προ 10 ημερών.
Το πιο ευχάριστο όμως δίνει το μοντέλο πρόβλεψης SIR-X Γερμανών ερευνητών που λαμβάνει υπόψιν του την επίδραση των διαφόρων περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται σε κάθε χώρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αλλά και το μοντέλο αυτό, έχουμε καλύτερη καμπύλης εξέλιξης των βεβαιωμένων κρουσμάτων σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Παραθέτω μόνο δύο χώρες: Το αριστερό διάγραμμα είναι της Ισπανίας και δεξιά της Ελλάδος (στοιχεία έως 25 Μαρτίου).
Το διοικείν εστί προβλέπειν…

\

And some kind of good news… Greece has now fallen to 36th place worldwide in terms of the total number of cases reported. He was on the 22th 10 days ago.
The most pleasant, however, gives the sir-x forecast model that takes into account the impact of the various measures taken in each country.
According to the data and this model, we have a better curve for the evolution of the case in the case of most European countries.
I quote only two countries: the left chart is Spain and the right of Greece (figures until March 25th).
Dioikeín is foreseen…

Print Friendly, PDF & Email