Μελβούρνη.- Ο Δήμος Darebin της Μελβούρνης, όπου ζει μεγάλο μέρος της ομογένειας, προωθεί ένα σημαντικό οικονομικό πρόγραμμα ενίσχυσης για την κοινωνία και τις τοπικές επιχειρήσεις που υποφέρουν από τον οικονομικό αντίκτυπο του κορονοϊού.

Το ποσόν των $10 εκατομμυρίων, αποφάσισε να διαθέσει το Δημοτικό Συμβούλιο Darebin να διαθέσει για την ανακούφιση των τοπικών επιχειρήσεων, των κοινωνικών οργανώσεων και των κατοίκων που έχουν πληγεί σημαντικά από την συνεχιζόμενη πανδημία.

Σε ειδική του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, την Παρασκευή, 27 Μαρτίου, αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός σχεδίου ανακούφισης, υπό την επωνυμία COVID-19 Πακέτο Ενίσχυσης και Ανακούφισης της Κοινωνίας και των Τοπικών Επιχειρήσεων.

Προτεραιότητα σε αυτή τη βοήθεια θα έχουν οι πιο ευάλωτοι ενώ άμεση θα είναι και η στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων.

«Η πανδημία έχει σοβαρές συνέπειες στις κοινωνίες ανά τον κόσμο, όπως αναπόφευκτα και στο Darebin. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Ο Δήμος θα βοηθήσει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις όσο μπορεί» δήλωσε η δήμαρχος Darebin, Susan Rennie.

«Το πακέτο θα εστιάσει στους πιο ευάλωτους στην κοινωνία, στις κοινωνικές ομάδες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν άστεγοι, να υποστούν ενδοοικογενειακή βία, σε ανθρώπους με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, Αβορίγινες και ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους χωρίς στήριξη».

Η επιχορήγηση θα διατεθεί, επίσης, στην αντιμετώπιση των άμεσων και μακροπρόθεσμων αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων.

Οι πρωτοβουλίες στήριξης θα συμπεριλαμβάνουν μέτρα όπως προμήθεια πόρων, ανάκληση είσπραξης τελών, παροχή καθοδήγησης, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης.

«Θα επικεντρώσουμε, επίσης, στη στήριξη κοινωνικών πρωτοβουλιών καθώς και του τομέα των Τεχνών και του Πολιτισμού που υποφέρει αυτή την εποχή» δήλωσε η δήμαρχος Rennie.

Μέρος του σχεδίου, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να προσφέρει άμεση και μακροπρόθεσμη βοήθεια στις οικογένειες της περιοχής που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία, τους άστεγους, τους ηλικιωμένους που είναι θύματα κακομεταχείρισης, ενώ θα διατεθεί προσωπικό για να βοηθήσει τις κοινωνικές υπηρεσίες να αντεπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση. Υπάρχουσες υπηρεσίες έκτακτης ανακούφισης θα στηριχθούν από αυτό το πρόγραμμα, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ανάγκη για τρόφιμα στην κοινωνία.

Ειδική Ομάδα που θα απαρτίζεται από επιχειρηματίες, θα συντονιστεί για τον σχεδιασμό και την παράδοση επιχειρηματικών προγραμμάτων ενίσχυσης.

Θα ξεκινήσει επίσης να λειτουργεί μία Επιχειρηματική Γραμμή Στήριξης για να βοηθήσει επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, όπως την ανάκληση είσπραξης των τελών και χρεών, ενώ μικρής έως μεσαίας κλίμακας επιχορηγήσεις θα διατεθούν για την στήριξη κοινωνικών ομάδων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε επίσης να προσφέρει οικονομικά στο Ταμείο του Inner North Community COVID-19 που έχει συσταθεί για την έκτακτη προσφορά κουπονιών σε οικογένειες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το COVID-19 Πακέτο Ενίσχυσης και Ανακούφισης της Κοινωνίας και των Τοπικών Επιχειρήσεων, επισκεφθείτε το https://bit.ly/2vX6LwH

Πηγή:neoskosmos.com

Print Friendly, PDF & Email