«Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα»

Η Οργανωτική Επιτροπή της Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας (25-26/04/2020) με θέμα: «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα» που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας και τη συνεργασία δεκαοκτώ (18) ΠΕ.Κ.Ε.Σ της χώρας, θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους όσοι συνέβαλλαν στην επιτυχή διοργάνωσή της, δηλαδή: τους/τις προσκεκλημένους/ες ομιλητές-ομιλήτριες, οι οποίοι/ες τίμησαν με την παρουσία τους την Τηλε- Διημερίδα, τους/τις εισηγητές/τριες που παρουσίασαν τα αποτελέσματα της επιστημονικής τους δραστηριότητας, τους ακούραστους συνεργάτες μας για την ανεκτίμητη προσφορά τους στην ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή της, καθώς και τους πολύτιμους αρωγούς, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης για την προθυμία να συνδράμουν στην υλοποίησή της.

Για περισσότερα, ανοίξτε κατωτέρω το Δελτίο Τύπου:

«Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα»