Γράφουν ιστορία στο ελληνικό σχολείο της Θείας Αναλήψεως στην πόλη Fairview, NJ!

Bilingual presentation
Δίγλωσση παρουσίαση

History was made at the Ascension Greek School in Fairview, NJ.
————-
History was made at the Ascension Greek School in Fairview with the
Graduation of the 9th Grade of the first and only one Greek afternoon Junior High School with all three Grades, 7, 8 and 9. The First 9th Grade Graduated in June of 2007 and went to the Dodecanese Islands , Greece, for two weeks! The proud Graduates of Class 2020, the Coronavirus year are: Maria Lazarou, Andreas Socratous and George Stithos! These are the real heroes , from Kindergarten to 9!

Congratulations to the Ascension Community, the School Board , the PTA , the Philoptochos , the parents, the Teachers and of course to the proud students! We are ready to assist free of charge any Community that would also like to establish a Junior High School with three Grades, 7, 8 and 9. Mr.
Triantafillou is a licensed and certified School District Superintendent, Principal and Teacher ,and has extensive administrative , supervisory and curriculum development experience in all educational systems, Private, Parochial and Public !

Τhe Teachers with Fr. Christos Pappas Protopresbyter, Demosthenes Triantafillou, Principal and ext to him Mrs. Vaia Tjionas ,the Teacher of the 9th Grade! / Οι εκπαιδευτικοί με τον π. Χρήστος Παππάς Protopresbyter, Δημοσθένης Τριανταφύλλου, η Διευθύντρια και εκπρόσωπός του κυρία Βάια Τσιονάς, η δασκάλα της 9ης τάξης!

Γράφουν Ιστορία!
Το πρώτο ελληνικό απογευματινό Γυμνάσιο με όλες τις τρεις τάξεις,  Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου!

Από αριστερά Μαρία Λαζάρου, Ανδρέας Σωκράτους και Γεώργιος Στήθος. To γενναίο πνεύμα των μαθητών των κοινοτικών μας σχολείων νίκησε τον Κορωνοιό !

Στην φωτογραφία οι απόφοιτοι της Τρίτης ( Γ’) Γυμνασίου του σχολείου της Κονότητας της Θείας Αναλήψεως στην πόλη Fairview, NJ.
Από αριστερά Μαρία Λαζάρου, Ανδρέας Σωκράτους και Γεώργιος Στήθος. Απόφοιτοι του πρώτου ελληνικού απογευματινού Γυμνασίου στη Νέα Ιερσέη με όλες τις 3 τάξεις του ελληνικού Γυμνασίου και με αποφοίτηση στην 9η, Τρίτη Γυμνασίου! Το Γυμνάσιο ιδρύθηκε το 2006 και είναι το όραμα του Διευθυντή καθηγητή κ. Δημοσθένη Τριανταφύλλου.

Συγχαρητήρια στην Κοινότητα, στη Σχολική Επιτροπή , στο Σύλλογο Γονέων και Δασκάλων, στη Φιλόπτωχο , στους Γονείς, στις δασκάλες και βεβαίως στους μαθητές που έμειναν στο σχολείο από το Νηπιαγωγείο μέχρι την 9η!
Τα καλά κόποις κτώνται! Σας ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

Print Friendly, PDF & Email